Wydział Ekonomiczny: Sylabusy

Lp Przedmiot Język przedmiotu Koordynator Kierunek Grupa Poziom Semestr Pobierz
1. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-100-KF-2019
2. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-100-KF-2020
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-101-KF-2019
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski dr hab. Anna Klepacka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-101-KF-2020
5. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-41-KF-2019
6. ABC tworzenia firmy polski dr inż. Tadeusz Filipiak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-41-KF-2020
7. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-42-KF-2019
8. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-42-KF-2020
9. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-43-KF-2019
10. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-44-KF-2019
11. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-44-KF-2020
12. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-45-KF-2019
13. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-45-KF-2020
14. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-46-KF-2019
15. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-46-KF-2020
16. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-47-KF-2019
17. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-47-KF-2020
18. Ewaluacja programów unijnych polski dr Joanna Rakowska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-48-KF-2019
19. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-48-KF-2020
20. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-49-KF-2019
21. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-49-KF-2020
22. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-50-KF-2019
23. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-50-KF-2020
24. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-51-KF-2019
25. Integracja Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-51-KF-2020
26. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-52-KF-2019
27. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-52-KF-2020
28. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-53-KF-2019
29. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-53-KF-2020
30. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-55-KF-2019
31. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-55-KF-2020
32. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-56-KF-2019
33. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-56-KF-2020
34. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-57-KF-2019
35. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-57-KF-2020
36. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-58-KF-2019
37. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-58-KF-2020
38. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-59-KF-2019
39. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-59-KF-2020
40. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-60-KF-2019
41. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-60-KF-2020
42. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-61-KF-2019
43. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-61-KF-2020
44. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-62-KF-2019
45. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-62-KF-2020
46. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-63-KF-2019
47. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-64-KF-2019
48. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-64-KF-2020
49. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-65-KF-2019
50. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-65-KF-2020
51. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-66-KF-2019
52. Polityka handlowa polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-66-KF-2020
53. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-67-KF-2019
54. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-67-KF-2020
55. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-68-KF-2019
56. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-68-KF-2020
57. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-71-KF-2019
58. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-71-KF-2020
59. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-72-KF-2019
60. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-72-KF-2020
61. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-73-KF-2019
62. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-73-KF-2020
63. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-74-KF-2019
64. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-74-KF-2020
65. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-75-KF-2019
66. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-77-KF-2019
67. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-77-KF-2020
68. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-78-KF-2019
69. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-78-KF-2020
70. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-79-KF-2019
71. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-79-KF-2020
72. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-80-KF-2019
73. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-80-KF-2020
74. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-81-KF-2019
75. Rynek energii polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-81-KF-2020
76. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-82-KF-2019
77. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-82-KF-2020
78. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-83-KF-2019
79. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-83-KF-2020
80. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-84-KF-2019
81. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-84-KF-2020
82. Stosunki pracy polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-85-KF-2019
83. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-85-KF-2020
84. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-86-KF-2019
85. Systemy bankowe polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-86-KF-2020
86. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-87-KF-2019
87. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-87-KF-2020
88. Techniki pracy umysłowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-88-KF-2019
89. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-89-KF-2019
90. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-89-KF-2020
91. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-90-KF-2019
92. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-90-KF-2020
93. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-91-KF-2019
94. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-91-KF-2020
95. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-92-KF-2019
96. Unia Europejska polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-92-KF-2020
97. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-93-KF-2019
98. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-93-KF-2020
99. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-94-KF-2019
100. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-94-KF-2020
101. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-96-KF-2019
102. Zachowania organizacyjne - podstawy polski dr inż. Katarzyna Łukasiewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-96-KF-2020
103. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-97-KF-2019
104. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-97-KF-2020
105. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-98-KF-2019
106. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-98-KF-2020
107. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-99-KF-2019
108. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-99-KF-2020
109. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1S-1-10-PF-2019
110. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1S-1-10-PF-2020
111. Matematyka polski Przeździecki Adam, dr Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-01-PO-2019
112. Matematyka polski dr Adam Przeździecki, adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-01-PO-2020
113. Technologie informacyjne polski Jałowiecki Piotr, dr Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-02-PO-2019
114. Technologie informacyjne polski dr hab. Piotr Jałowiecki, adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-02-PO-2020
115. Geografia ekonomiczna polski Stawicki Maciej, dr Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-03-PO-2019
116. Geografia ekonomiczna polski dr Maciej Stawicki, adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-03-PO-2020
117. Psychologia pracy polski Ratajczak Marcin, dr hab. Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-04-PO-2019
118. Psychologia pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-04-PO-2020
119. Mikroekonomia polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-05-KO-2019
120. Mikroekonomia polski dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-05-KO-2020
121. Propedeutyka rolnictwa polski Suwara Irena, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-06-KO-2019
122. Propedeutyka rolnictwa polski dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-06-KO-2020
123. Podstawy marketingu polski Szwacka-Mokrzycka Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-07-KO-2019
124. Podstawy marketingu polski prof. dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-07-KO-2020
125. Makroekonomia polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-01-KO-2019
126. Makroekonomia polski dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-01-KO-2020
127. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski Komorowska Dorota, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-02-KO-2019
128. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski dr hab. Dorota Komorowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-02-KO-2020
129. Prawo polski Gołasa Piotr, dr Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-03-PO-2019
130. Prawo polski dr hab. Piotr Gołasa, adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-03-PO-2020
131. Komunikowanie społeczne polski Krzyżanowska Krystyna, prof. dr hab Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-04-PO-2019
132. Komunikowanie społeczne polski prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-04-PO-2020
133. Etyka zawodowa polski Stawicka Ewa, dr Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-05-PO-2019
134. Etyka zawodowa polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-05-PO-2020
135. Statystyka polski Kobus Paweł, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-06-KO-2019
136. Statystyka polski dr hab. Paweł Kobus, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-06-KO-2020
137. Zarządzanie polski Paliszkiewicz Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-07-KO-2019
138. Zarządzanie polski dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-07-KO-2020
139. Polityka gospodarcza polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-01-KO-2019
140. Polityka gospodarcza polski dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-01-KO-2020
141. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolniczych polski Runowski Henryk, prof. dr hab.; Kondraszuk Tomasz, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-02-KO-2019
142. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolniczych polski prof. dr hab. Henryk Runowski Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-02-KO-2020
143. Ekonometria polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-03-KO-2019
144. Ekonometria polski dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-03-KO-2020
145. Seminarium terenowe polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-04-KO-2019
146. Zajęcia terenowe polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-04-KO-2020
147. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-11-PF-2019
148. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-11-PF-2020
149. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-12-PF-2019
150. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-12-PF-2020
151. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-13-PF-2019
152. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-13-PF-2020
153. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-14-PF-2019
154. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-14-PF-2020
155. Ekonomika i polityka rolna porównawcza polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-15-KF-2019
156. Ekonomika i polityka rolna porównawcza polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-15-KF-2020
157. Ekonomika rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-16-KF-2019
158. Ekonomika rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-16-KF-2020
159. Instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-17-KF-2019
160. Instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-17-KF-2020
161. Makroekonomia średniozaawansowana polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-18-KF-2019
162. Makroekonomia średniozaawansowana polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-18-KF-2020
163. Mikroekonomia średniozaawansowana polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-19-KF-2019
164. Mikroekonomia średniozaawansowana polski dr Monika Utzig, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-19-KF-2020
165. Polityka społeczno-gospodarcza UE polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-20-KF-2019
166. Polityka społeczno-gospodarcza UE polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-20-KF-2020
167. Programowanie rozwoju polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-21-KF-2019
168. Programowanie rozwoju polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-21-KF-2020
169. Rachunkowość polski Felczak Tomasz, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-01-KO-2019
170. Rachunkowość polski dr Tomasz Felczak, asystent Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-01-KO-2020
171. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-02-KO-2019
172. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-02-KO-2020
173. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-03-KO-2019
174. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw polski dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-03-KO-2020
175. Analiza finansowa przedsiębiorstwa polski dr Tomasz Pawlonka Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-15-KF-2019
176. Analiza finansowa przedsiębiorstwa polski dr Tomasz Pawlonka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-15-KF-2020
177. Działalność zawodowa na rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-16-KF-2019
178. Działalność zawodowa na rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-16-KF-2020
179. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-17-KF-2019
180. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw polski dr hab. Anna Klepacka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-17-KF-2020
181. Finanse międzynarodowe polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-18-KF-2019
182. Finanse międzynarodowe polski dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-18-KF-2020
183. Organizacja i ekonomika transportu polski dr hab. Tomasz Rokicki Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-19-KF-2019
184. Organizacja i ekonomika transportu polski dr hab. Tomasz Rokicki, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-19-KF-2020
185. Wycofany - Przygotowanie projektu gospodarczego polski dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-20-KF-2019
186. Współczesna polityka monetarna polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-21-KF-2019
187. Współczesna polityka monetarna polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-21-KF-2020
188. Ekonomia wolnego rynku polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-22-KF-2019
189. Ekonomia wolnego rynku polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-22-KF-2020
190. Analiza rynku polski Gołębiewski Jarosław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-01-KO-2019
191. Analiza rynku polski prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-01-KO-2020
192. Finanse publiczne polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-02-KO-2019
193. Finanse publiczne polski dr inż. Anna Milewska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-02-KO-2020
194. Polityka społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-03-KO-2019
195. Polityka społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-03-KO-2020
196. Seminarium polski dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-04-KF-2020
197. Ekonomia integracji europejskiej polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-04-KO-2019
198. Ekonomia integracji europejskiej polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-04-KO-2020
199. Praktyka polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-05-KF-2019
200. Praktyka polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-05-KF-2020
201. Seminarium polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-06-KO-2019
202. Analiza strategiczna przedsiębiorstw polski dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-15-KF-2019
203. Analiza strategiczna przedsiębiorstw polski dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-15-KF-2020
204. Ekonomia instytucjonalna polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-16-KF-2019
205. Ekonomia instytucjonalna polski dr Monika Utzig, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-16-KF-2020
206. Globalizacja ekonomiczna polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-17-KF-2019
207. Globalizacja ekonomiczna polski dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-17-KF-2020
208. Handel zagraniczny organizacja i technika polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-18-KF-2019
209. Handel zagraniczny organizacja i technika polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-18-KF-2020
210. Podstawy rachunkowości bankowej polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-19-KF-2019
211. Podstawy rachunkowości bankowej polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-19-KF-2020
212. Rozwój zrównoważony polski Utzig Monika, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-20-KF-2019
213. Rozwój zrównoważony polski dr Monika Utzig, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-20-KF-2020
214. Rynek nieruchomości i wycena polski dr inż. Elwira Laskowska Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-21-KF-2019
215. Rynek nieruchomości i wycena polski dr inż. Elwira Laskowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-21-KF-2020
216. Współczesna gospodarka światowa polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-22-KF-2019
217. Współczesna gospodarka światowa polski dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-22-KF-2020
218. Informatyka ekonomiczna w MS Excel polski Jałowiecki Piotr, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-23-KF-2019
219. Rynki finansowe polski Wielechowski Michał, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-01-KO-2019
220. Rynki finansowe polski dr Michał Wielechowski, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-01-KO-2020
221. Polityka rolna polski Biernat-Jarka Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-02-KO-2019
222. Polityka rolna polski dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-02-KO-2020
223. Gospodarka regionalna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-03-KO-2019
224. Gospodarka regionalna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-03-KO-2020
225. Ekonomia stosowana polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-15-KF-2019
226. Ekonomia stosowana polski dr hab. Aldona Zawojska, prof, SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-15-KF-2020
227. Marketing bankowy polski dr inż. Aleksandra Wicka Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-16-KF-2019
228. Marketing bankowy polski dr inż. Aleksandra Wicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-16-KF-2020
229. Podstawy doradztwa finansowego polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-17-KF-2019
230. Podstawy doradztwa finansowego polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-17-KF-2020
231. Rachunek ekonomiczny w podejmowaniu decyzji polski dr inż. Anna Grontkowska Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-18-KF-2019
232. Rachunek ekonomiczny w podejmowaniu decyzji polski dr inż. Anna Grontkowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-18-KF-2020
233. Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych polski Adamczyk Piotr, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-19-KF-2019
234. Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-19-KF-2020
235. Konkurencyjność międzynarodowa polski Sobolewska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-20-KF-2019
236. Konkurencyjność międzynarodowa polski dr Agnieszka Sobolewska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-20-KF-2020
237. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-103-KF-2019
238. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-104-KF-2019
239. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-104-KF-2020
240. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2S-X-MP-KF-2019
241. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-40-KF-2019
242. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-40-KF-2020
243. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-41-KF-2019
244. Audyt w organizacji polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-41-KF-2020
245. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-42-KF-2019
246. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-42-KF-2020
247. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-43-KF-2019
248. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-43-KF-2020
249. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-44-KF-2019
250. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-44-KF-2020
251. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-45-KF-2019
252. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-45-KF-2020
253. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-46-KF-2019
254. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-46-KF-2020
255. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-47-KF-2019
256. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-47-KF-2020
257. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-48-KF-2019
258. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-48-KF-2020
259. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-49-KF-2019
260. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-49-KF-2020
261. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-50-KF-2019
262. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-50-KF-2020
263. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-51-KF-2019
264. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, asystent Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-51-KF-2020
265. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-53-KF-2019
266. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-53-KF-2020
267. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-54-KF-2019
268. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-54-KF-2020
269. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-59-KF-2019
270. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-59-KF-2020
271. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-60-KF-2019
272. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-60-KF-2020
273. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-61-KF-2019
274. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-61-KF-2020
275. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-62-KF-2019
276. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-62-KF-2020
277. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-63-KF-2019
278. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-63-KF-2020
279. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-64-KF-2019
280. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-64-KF-2020
281. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-65-KF-2019
282. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-65-KF-2020
283. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-66-KF-2019
284. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-66-KF-2020
285. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-67-KF-2019
286. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-68-KF-2019
287. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-68-KF-2020
288. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-69-KF-2019
289. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-69-KF-2020
290. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-70-KF-2019
291. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-70-KF-2020
292. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-71-KF-2019
293. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-71-KF-2020
294. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-72-KF-2019
295. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-73-KF-2019
296. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-73-KF-2020
297. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-74-KF-2019
298. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-75-KF-2019
299. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-76-KF-2019
300. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-76-KF-2020
301. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-79-KF-2019
302. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-79-KF-2020
303. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-80-KF-2019
304. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-80-KF-2020
305. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-81-KF-2019
306. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-82-KF-2019
307. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-82-KF-2020
308. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-84-KF-2019
309. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-84-KF-2020
310. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-85-KF-2019
311. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-85-KF-2020
312. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-86-KF-2019
313. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-86-KF-2020
314. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-87-KF-2019
315. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-87-KF-2020
316. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-88-KF-2019
317. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-88-KF-2020
318. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-89-KF-2019
319. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-89-KF-2020
320. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-90-KF-2019
321. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-90-KF-2020
322. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-91-KF-2019
323. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-91-KF-2020
324. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-92-KF-2019
325. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-92-KF-2020
326. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-93-KF-2019
327. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-93-KF-2020
328. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-97-KF-2019
329. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-97-KF-2020
330. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-98-KF-2019
331. Zamówienia publiczne polski dr inż. Agnieszka Parlińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-98-KF-2020
332. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-99-KF-2019
333. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-99-KF-2020
334. Managerial economics angielski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-01-KO-2019-EN
335. Capital market angielski Sylwester Kozak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-02-KO-2019-EN
336. Human resources management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-03-KO-2019-EN
337. Local finance angielski Agnieszka Parlińska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-04-KO-2019-EN
338. Business Law angielski Sylwester Kozak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-05-KO-2019-EN
339. Advanced Macroeconomics angielski Aldona Zawojska, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-06-KO-2019-EN
340. Economics and organization of production angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-07-KO-2019-EN
341. Mathematical statistics angielski Monica Pratesi, prof. Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-08-KO-2019-EN
342. Ekonomia menedżerska polski Ferens Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-01-KO-2019
343. Ekonomia menedżerska polski dr Ewa Ferens, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-01-KO-2020
344. Rynek kapitałowy polski Adamczyk Piotr, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-02-KO-2019
345. Rynek kapitałowy polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-02-KO-2020
346. Gospodarowanie kapitałem ludzkim polski Stawicka Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-03-KO-2019
347. Gospodarowanie kapitałem ludzkim polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-03-KO-2020
348. Finanse lokalne polski Parlińska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-04-KO-2019
349. Finanse lokalne polski dr inż. Agnieszka Parlińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-04-KO-2020
350. Prawo gospodarcze polski Litwiniuk Przemysław, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-05-KO-2019
351. Prawo gospodarcze polski dr hab. Przemysław Litwiniuk, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-05-KO-2020
352. Makroekonomia II polski Utzig Monika, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-06-KO-2019
353. Makroekonomia II polski dr Monika Utzig, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-06-KO-2020
354. Ekonomika i organizacja produkcji polski Borowy Michał, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-07-KO-2019
355. Ekonomika i organizacja produkcji polski dr Michał Borowy, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-07-KO-2020
356. Statystyka matematyczna polski dr hab. Paweł Kobus, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-08-KO-2020
357. Statystyka matematyczna polski Kobus Paweł, dr Ekonomia podstawowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-08-PO-2019
358. History of economic thought angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-01-KO-2019-EN
359. Corporate finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-02-KO-2019-EN
360. Economic Processes Forecasting angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-03-KO-2019-EN
361. International economics angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-04-KO-2019-EN
362. Methods of projects assessment angielski Katarzyna Boratyńska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-05-KO-2019-EN
363. Managerial accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-06-KO-2019-EN
364. Insurance systems angielski Agnieszka Parlińska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-07-KO-2019-EN
365. Mathematical economics angielski Łukasz Pietrych, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-08-KO-2019-EN
366. Historia myśli ekonomicznej polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-01-KO-2019
367. Historia myśli ekonomicznej polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-01-KO-2020
368. Finanse przedsiębiorstwa polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-02-KO-2019
369. Finanse przedsiębiorstwa polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-02-KO-2020
370. Prognozowanie procesów ekonomicznych polski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-03-KO-2019
371. Prognozowanie procesów ekonomicznych polski dr hab. inż. Mariusz Hamulczuk, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-03-KO-2020
372. Ekonomia międzynarodowa polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-04-KO-2019
373. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-04-KO-2020
374. Metody oceny projektów polski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-05-KO-2019
375. Metody oceny projektów polski dr inż. Monika Gębska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-05-KO-2020
376. Rachunkowość zarządcza polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-06-KO-2019
377. Rachunkowość zarządcza polski dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-06-KO-2020
378. Systemy ubezpieczeń polski Kozak Sylwester, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-07-KO-2019
379. Systemy ubezpieczeń polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-07-KO-2020
380. Ekonomia matematyczna polski Wielechowski Michał, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-08-KO-2019
381. Ekonomia matematyczna polski dr Michał Wielechowski, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-08-KO-2020
382. Seminarium polski dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-09-KF-2020
383. Seminarium polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-09-KO-2019
384. Agribusiness –sector analysis on the Polish case angielski Aleksandra Chlebicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-15-KF-2019-EN
385. Business Planning angielski Aleksandra Chlebicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-16-KF-2019-EN
386. Business process management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-17-KF-2019-EN
387. Business statistics angielski Katarzyna Czech, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-18-KF-2019-EN
388. Demography and demographic changes in EU member states angielski Joanna Rakowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-19-KF-2019-EN
389. Electronic commerce angielski Strzębicki Dariusz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-20-KF-2019-EN
390. Entrepreneurship angielski Piotr Gabryjończyk, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-21-KF-2019-EN
391. Finacial accounting angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-22-KF-2019-EN
392. Financial engineering and foreign exchange risk management angielski Katarzyna Czech, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-23-KF-2019-EN
393. Human capital management angielski Piotr Gabryjończyk, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-24-KF-2019-EN
394. International management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-25-KF-2019-EN
395. Labour economics angielski Nina Drejerska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-26-KF-2019-EN
396. Operations management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-27-KF-2019-EN
397. Organizational behavior angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-28-KF-2019-EN
398. Taxation and social security system angielski Agnieszka Parlińska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-29-KF-2019-EN
399. Theory of decision-making angielski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-30-KF-2019-EN
400. Tourism transportation angielski Aleksandra Górecka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-31-KF-2019-EN
401. International finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-32-KF-2019-EN
402. Corporate financial analysis angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-33-KF-2019-EN
403. Sustainable rural development angielski Nina Drejerska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-34-KF-2019-EN
404. Ethics in business angielski Ewa Stawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-35-KF-2019-EN
405. Food advertising angielski Joanna Chudzian, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-36-KF-2019-EN
406. Budgeting and financial modeling angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-37-KF-2019-EN
407. EU Regional and Cohesion Policy angielski Rakowska Joanna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-38-KF-2019-EN
408. Współczesne nurty ekonomii polski Alina Daniłowska, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-01-KO-2019
409. Współczesne nurty ekonomii polski dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-01-KO-2020
410. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-11-PF-2019
411. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-11-PF-2020
412. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-12-PF-2019
413. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-12-PF-2020
414. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-13-PF-2019
415. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-13-PF-2020
416. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-14-PF-2019
417. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-14-PF-2020
418. Administracja publiczna polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-15-KF-2019
419. Administracja publiczna polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-15-KF-2020
420. Audyt podatkowy polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-16-KF-2019
421. Audyt podatkowy polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-16-KF-2020
422. Finanse w obrocie nieruchomościami polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-17-KF-2019
423. Finanse w obrocie nieruchomościami polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-17-KF-2020
424. Fundusze i projekty europejskie dla przedsiębiorstw polski dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-18-KF-2019
425. Fundusze i projekty europejskie dla przedsiębiorstw polski dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-18-KF-2020
426. Identyfikacja problemów bezrobocia w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-19-KF-2019
427. Identyfikacja problemów bezrobocia w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-19-KF-2020
428. Instytucje i organizacje pozarządowe polski dr Piotr Gabryjończyk Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-20-KF-2019
429. Instytucje i organizacje pozarządowe polski dr Piotr Gabryjończyk, asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-20-KF-2020
430. Komunikowanie w przedsiębiorstwie polski Werenowska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-21-KF-2019
431. Komunikowanie w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-21-KF-2020
432. Korporacje transnarodowe polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-22-KF-2019
433. Korporacje transnarodowe polski dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-22-KF-2020
434. Marketing w agrobiznesie polski dr Mariusz Grębowiec Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-23-KF-2019
435. Marketing w agrobiznesie polski dr Mariusz Grębowiec, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-23-KF-2020
436. Outsourcing personalny w przedsiębiorstwie polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-24-KF-2019
437. Outsourcing personalny w przedsiębiorstwie polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-24-KF-2020
438. Podstawy bioekonomii i biogospodarki polski dr Mariusz Maciejczak Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-25-KF-2019
439. Podstawy bioekonomii i biogospodarki polski dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-25-KF-2020
440. Przyroda w służbie człowieka polski Wąs Adam, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-26-KF-2019
441. Przyroda w służbie człowieka polski dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-26-KF-2020
442. Psychologia ekonomiczna polski Gabryjończyk Piotr, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-27-KF-2019
443. Psychologia ekonomiczna polski dr Piotr Gabryjończyk, asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-27-KF-2020
444. Rozliczenia międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-28-KF-2019
445. Rozliczenia międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-28-KF-2020
446. Rynki produktów bio polski Strzębicki Dariusz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-29-KF-2019
447. Rynki produktów bio polski dr Dariusz Strzębicki, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-29-KF-2020
448. Sprawozdawczość i rewizja finansowa polski Wasilewska Anna, dr inż. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-30-KF-2019
449. Sprawozdawczość i rewizja finansowa polski dr inż. Anna Wasilewska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-30-KF-2020
450. Wycena mienia publicznego polski dr inż. Tomasz Klusek Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-31-KF-2019
451. Wycena mienia publicznego polski dr inż. Tomasz Klusek, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-31-KF-2020
452. Wycena nieruchomości komercyjnych polski dr inż. Elwira Laskowska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-32-KF-2019
453. Wycena nieruchomości komercyjnych polski dr inż. Elwira Laskowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-32-KF-2020
454. Airport operations angielski Aleksandra Górecka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-15-KF-2019-EN
455. Banking angielski Sławomir Juszczyk, prof. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-16-KF-2019-EN
456. Banking services for enterprises angielski Sylwester Kozak dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-17-KF-2019-EN
457. Business strategies angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-18-KF-2019-EN
458. Consumer behavior angielski Joanna Chudzian, dr; Anna Jasiulewicz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-19-KF-2019-EN
459. Economics and organization of agricultural enterprises angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-20-KF-2019-EN
460. European social policy angielski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-21-KF-2019-EN
461. Excel applications for corporate finance angielski Katarzyna Czech, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-22-KF-2019-EN
462. Knowledge management angielski Michał Borowy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-23-KF-2019-EN
463. Market research angielski Aleksandra Chlebicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-24-KF-2019-EN
464. Marketing angielski Strzębicki Dariusz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-25-KF-2019-EN
465. Personal finance angielski Sylwester Kozak, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-26-KF-2019-EN
466. Project elaboration and management angielski Nina Drejerska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-27-KF-2019-EN
467. Small and medium-sized enterprises in European Union angielski Joanna Rakowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-28-KF-2019-EN
468. Sustainable food consumption angielski Joanna Chudzian, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-30-KF-2019-EN
469. Technology and innovation management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-31-KF-2019-EN
470. The principles of cost accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-32-KF-2019-EN
471. Tourism in military, industrial and technical objects angielski Piotr Gabryjończyk, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-33-KF-2019-EN
472. Tourism reservation systems angielski Maciej Stawicki, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-34-KF-2019-EN
473. Transport economics angielski Aleksandra Górecka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-35-KF-2019-EN
474. International financial reporting standards angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-36-KF-2019-EN
475. Economic and business forecasting angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-37-KF-2019-EN
476. Bioetyka i prawo w biogospodarce polski prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-15-KF-2019
477. Bioetyka i prawo w biogospodarce polski prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-15-KF-2020
478. Ekonomia rozwoju polski Borowska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-17-KF-2019
479. Ekonomia rozwoju polski dr hab. Agnieszka Borowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-17-KF-2020
480. Ekonomia sektora publicznego polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-18-KF-2019
481. Ekonomia sektora publicznego polski dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-18-KF-2020
482. Ekonomika bankowości polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-19-KF-2019
483. Ekonomika bankowości polski dr Rafał Balina, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-19-KF-2020
484. Ekonomika edukacji polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-20-KF-2019
485. Ekonomika edukacji polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-20-KF-2020
486. Ekonomika i organizacja handlu i usług polski Bąk-Filipek Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-21-KF-2019
487. Ekonomika i organizacja handlu i usług polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-21-KF-2020
488. Gospodarcze zastosowanie biotechnologii polski prof. Monika Rakoczy-Trojanowska i zespół Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-22-KF-2019
489. Gospodarcze zastosowanie biotechnologii polski dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-22-KF-2020
490. Instytucjonalne uwarunkowania biotechnologii polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-24-KF-2019
491. Instytucjonalne uwarunkowania biotechnologii polski dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-24-KF-2020
492. Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-25-KF-2019
493. Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-25-KF-2020
494. Organizacje międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-26-KF-2019
495. Organizacje międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-26-KF-2020
496. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach polski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-28-KF-2019
497. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach polski dr inż. Monika Gębska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-28-KF-2020
498. Przygotowanie i ocena projektów z zakresu biogospodarki polski Malak Rawlikowska Agata, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-29-KF-2019
499. Przygotowanie i ocena projektów z zakresu biogospodarki polski dr hab. inż. Agata Malak-Rawlikowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-29-KF-2020
500. Etyka w biznesie polski Stawicka Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-30-KF-2019
501. Teoria wyboru publicznego polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-31-KF-2019
502. Teoria wyboru publicznego polski dr Monika Utzig, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-31-KF-2020
503. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-33-KF-2019
504. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-33-KF-2020
505. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr inż. Joanna Bereżnicka Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-34-KF-2019
506. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr inż. Joanna Bereżnicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-34-KF-2020
507. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-96-KF-2019
508. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, asystent Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-96-KF-2020
509. Managerial economics angielski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-01-KO-2019-ERA
510. Managerial economics angielski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-01-KO-2020-ERA
511. Capital market angielski Sylwester Kozak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-02-KO-2019-ERA
512. Capital market angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-02-KO-2020-ERA
513. Human resources management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-03-KO-2019-ERA
514. Human resources management angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-03-KO-2020-ERA
515. Local finance angielski Agnieszka Parlińska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-04-KO-2019-ERA
516. Local finance angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-04-KO-2020-ERA
517. Business Law angielski Sylwester Kozak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-05-KO-2019-ERA
518. Business Law angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-05-KO-2020-ERA
519. Advanced Macroeconomics angielski Aldona Zawojska, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-06-KO-2019-ERA
520. Advanced Macroeconomics angielski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-06-KO-2020-ERA
521. Economics and organization of production angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-07-KO-2019-ERA
522. Economics and organization of production angielski dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-07-KO-2020-ERA
523. Mathematical statistics angielski Monica Pratesi, prof. Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-08-KO-2019-ERA
524. Mathematical statistics angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-08-KO-2020-ERA
525. History of economic thought angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-01-KO-2019-ERA
526. History of economic thought angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-01-KO-2020-ERA
527. Corporate finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-02-KO-2019-ERA
528. Corporate finance angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-02-KO-2020-ERA
529. International economics angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-04-KO-2019-ERA
530. International economics angielski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-04-KO-2020-ERA
531. Methods of projects assessment angielski Katarzyna Boratyńska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-05-KO-2019-ERA
532. Methods of projects assessment angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-05-KO-2020-ERA
533. Managerial accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-06-KO-2019-ERA
534. Managerial accounting angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-06-KO-2020-ERA
535. Insurance systems angielski Agnieszka Parlińska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-07-KO-2019-ERA
536. Insurance systems angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-07-KO-2020-ERA
537. Mathematical economics angielski Łukasz Pietrych, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-08-KO-2019-ERA
538. Mathematical economics angielski dr Łukasz Pietrych, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-08-KO-2020-ERA
539. Agribusiness –sector analysis on the Polish case angielski Aleksandra Chlebicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-15-KF-2019-ERA
540. Agribusiness –sector analysis on the Polish case angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-15-KF-2020-ERA
541. Business Planning angielski Aleksandra Chlebicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-16-KF-2019-ERA
542. Business Planning angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-16-KF-2020-ERA
543. Business process management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-17-KF-2019-ERA
544. Business process management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-17-KF-2020-ERA
545. Business statistics angielski Katarzyna Czech, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-18-KF-2019-ERA
546. Business statistics angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-18-KF-2020-ERA
547. Demography and demographic changes in EU member states angielski Joanna Rakowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-19-KF-2019-ERA
548. Demography and demographic changes in EU member states angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-19-KF-2020-ERA
549. Electronic commerce angielski Strzębicki Dariusz, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-20-KF-2019-ERA
550. Electronic commerce angielski dr Dariusz Strzębicki, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-20-KF-2020-ERA
551. Entrepreneurship angielski Piotr Gabryjończyk, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-21-KF-2019-ERA
552. Entrepreneurship angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-21-KF-2020-ERA
553. Finacial accounting angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-22-KF-2019-ERA
554. Finacial accounting angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-22-KF-2020-ERA
555. Financial engineering and foreign exchange risk management angielski Katarzyna Czech, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-23-KF-2019-ERA
556. Financial engineering and foreign exchange risk management angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-23-KF-2020-ERA
557. Human capital management angielski Piotr Gabryjończyk, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-24-KF-2019-ERA
558. Human capital management angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-24-KF-2020-ERA
559. International management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-25-KF-2019-ERA
560. International management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-25-KF-2020-ERA
561. Labour economics angielski Nina Drejerska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-26-KF-2019-ERA
562. Labour economics angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-26-KF-2020-ERA
563. Operations management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-27-KF-2019-ERA
564. Operations management angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-27-KF-2020-ERA
565. Organizational behavior angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-28-KF-2019-ERA
566. Organizational behavior angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-28-KF-2020-ERA
567. Taxation and social security system angielski Agnieszka Parlińska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-29-KF-2019-ERA
568. Taxation and social security system angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-29-KF-2020-ERA
569. Theory of decision-making angielski dr inż. Monika Gębska Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-30-KF-2019-ERA
570. Theory of decision-making angielski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-30-KF-2020-ERA
571. Tourism transportation angielski Aleksandra Górecka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-31-KF-2019-ERA
572. Tourism transportation angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-31-KF-2020-ERA
573. International finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-32-KF-2019-ERA
574. International finance angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-32-KF-2020-ERA
575. Corporate financial analysis angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-33-KF-2019-ERA
576. Corporate financial analysis angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-33-KF-2020-ERA
577. Sustainable rural development angielski Nina Drejerska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-34-KF-2019-ERA
578. Sustainable rural development angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-34-KF-2020-ERA
579. Ethics in business angielski Ewa Stawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-35-KF-2019-ERA
580. Ethics in business angielski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-35-KF-2020-ERA
581. Food advertising angielski Joanna Chudzian, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-36-KF-2019-ERA
582. Food advertising angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-36-KF-2020-ERA
583. Budgeting and financial modeling angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-37-KF-2019-ERA
584. Budgeting and financial modeling angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-37-KF-2020-ERA
585. Airport operations angielski Aleksandra Górecka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-15-KF-2019-ERA
586. Airport operations angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-15-KF-2020-ERA
587. Banking angielski Sławomir Juszczyk, prof. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-16-KF-2019-ERA
588. Banking angielski dr Rafał Balina, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-16-KF-2020-ERA
589. Banking services for enterprises angielski Sylwester Kozak dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-17-KF-2019-ERA
590. Banking services for enterprises angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-17-KF-2020-ERA
591. Business strategies angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-18-KF-2019-ERA
592. Business strategies angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-18-KF-2020-ERA
593. Consumer behaviour angielski Joanna Chudzian, dr; Anna Jasiulewicz, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-19-KF-2019-ERA
594. Consumer behaviour angielski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-19-KF-2020-ERA
595. Economics and organization of agricultural enterprises angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-20-KF-2019-ERA
596. Economics and organization of agricultural enterprises angielski dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-20-KF-2020-ERA
597. European social policy angielski Rakowska Joanna, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-21-KF-2019-ERA
598. European social policy angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-21-KF-2020-ERA
599. Excel applications for corporate finance angielski Katarzyna Czech, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-22-KF-2019-ERA
600. Excel applications for corporate finance angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-22-KF-2020-ERA
601. Knowledge management angielski Michał Borowy, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-23-KF-2019-ERA
602. Knowledge management angielski dr Michał Borowy, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-23-KF-2020-ERA
603. Market research angielski Aleksandra Chlebicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-24-KF-2019-ERA
604. Market research angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-24-KF-2020-ERA
605. Marketing angielski Strzębicki Dariusz, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-25-KF-2019-ERA
606. Marketing angielski dr Dariusz Strzębicki, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-25-KF-2020-ERA
607. Personal finance angielski Sylwester Kozak, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-26-KF-2019-ERA
608. Personal finance angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-26-KF-2020-ERA
609. Project elaboration and management angielski Nina Drejerska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-27-KF-2019-ERA
610. Project elaboration and management angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-27-KF-2020-ERA
611. Small and medium-sized enterprises in European Union angielski Joanna Rakowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-28-KF-2019-ERA
612. Small and medium-sized enterprises in European Union angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-28-KF-2020-ERA
613. Sustainable food consumption angielski Joanna Chudzian, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-30-KF-2019-ERA
614. Sustainable food consumption angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-30-KF-2020-ERA
615. Technology and innovation management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-31-KF-2019-ERA
616. Technology and innovation management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-31-KF-2020-ERA
617. The principles of cost accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-32-KF-2019-ERA
618. The principles of cost accounting angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-32-KF-2020-ERA
619. Tourism in military, industrial and technical objects angielski Piotr Gabryjończyk, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-33-KF-2019-ERA
620. Tourism in military, industrial and technical objects angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-33-KF-2020-ERA
621. Tourism reservation systems angielski Maciej Stawicki, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-34-KF-2019-ERA
622. Tourism reservation systems angielski dr Maciej Stawicki, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-34-KF-2020-ERA
623. Transport economics angielski Aleksandra Górecka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-35-KF-2019-ERA
624. Transport economics angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-35-KF-2020-ERA
625. Economic and business forecasting angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-37-KF-2019-ERA
626. Economic and business forecasting angielski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-37-KF-2020-ERA
627. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-100-KF-2019
628. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-100-KF-2020
629. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-101-KF-2019
630. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski dr hab. Anna Klepacka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-101-KF-2020
631. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-40-KF-2019
632. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-41-KF-2019
633. ABC tworzenia firmy polski dr inż. Tadeusz Filipiak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-41-KF-2020
634. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-42-KF-2019
635. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-42-KF-2020
636. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-43-KF-2019
637. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-44-KF-2019
638. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-44-KF-2020
639. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-45-KF-2019
640. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-45-KF-2020
641. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-46-KF-2019
642. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-46-KF-2020
643. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-47-KF-2019
644. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-47-KF-2020
645. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-48-KF-2019
646. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-48-KF-2020
647. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-49-KF-2019
648. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-50-KF-2019
649. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-50-KF-2020
650. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-51-KF-2019
651. Integracja Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-51-KF-2020
652. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-52-KF-2019
653. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-52-KF-2020
654. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-53-KF-2019
655. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-53-KF-2020
656. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-55-KF-2019
657. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-55-KF-2020
658. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-56-KF-2019
659. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-56-KF-2020
660. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-57-KF-2019
661. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-57-KF-2020
662. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-58-KF-2019
663. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-58-KF-2020
664. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-59-KF-2019
665. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-59-KF-2020
666. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-60-KF-2019
667. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-60-KF-2020
668. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-61-KF-2019
669. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-61-KF-2020
670. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-62-KF-2019
671. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-62-KF-2020
672. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-63-KF-2019
673. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-64-KF-2019
674. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-64-KF-2020
675. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-65-KF-2019
676. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-65-KF-2020
677. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-66-KF-2019
678. Polityka handlowa polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-66-KF-2020
679. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-67-KF-2019
680. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-67-KF-2020
681. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-68-KF-2019
682. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-68-KF-2020
683. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-71-KF-2019
684. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-71-KF-2020
685. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-72-KF-2019
686. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-72-KF-2020
687. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-73-KF-2019
688. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-73-KF-2020
689. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-74-KF-2019
690. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-74-KF-2020
691. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-75-KF-2019
692. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-77-KF-2019
693. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-77-KF-2020
694. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-78-KF-2019
695. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-78-KF-2020
696. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-79-KF-2019
697. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-79-KF-2020
698. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-80-KF-2019
699. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-80-KF-2020
700. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-81-KF-2019
701. Rynek energii polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-81-KF-2020
702. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-82-KF-2019
703. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-82-KF-2020
704. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-83-KF-2019
705. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-83-KF-2020
706. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-84-KF-2019
707. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-84-KF-2020
708. Stosunki pracy polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-85-KF-2019
709. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-85-KF-2020
710. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-86-KF-2019
711. Systemy bankowe polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-86-KF-2020
712. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-87-KF-2019
713. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-87-KF-2020
714. Techniki pracy umysłowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-88-KF-2019
715. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-89-KF-2019
716. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-89-KF-2020
717. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-90-KF-2019
718. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-90-KF-2020
719. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-91-KF-2019
720. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-91-KF-2020
721. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-92-KF-2019
722. Unia Europejska polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-92-KF-2020
723. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-93-KF-2019
724. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-93-KF-2020
725. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-94-KF-2019
726. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-94-KF-2020
727. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-96-KF-2019
728. Zachowania organizacyjne - podstawy polski dr inż. Katarzyna Łukasiewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-96-KF-2020
729. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-97-KF-2019
730. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-97-KF-2020
731. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-98-KF-2019
732. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-98-KF-2020
733. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-99-KF-2019
734. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-99-KF-2020
735. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1S-1-10-PF-2019
736. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1S-1-10-PF-2020
737. Matematyka polski Jóźwikowska Alina, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-01-PO-2019
738. Matematyka polski dr Alina Jóźwikowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-01-PO-2020
739. Technologie informacyjne polski Jałowiecki Piotr, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-02-PO-2019
740. Technologie informacyjne polski dr hab. Piotr Jałowiecki, adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-02-PO-2020
741. Geografia ekonomiczna polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-03-PO-2019
742. Geografia ekonomiczna polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-03-PO-2020
743. Psychologia pracy polski Ratajczak Marcin, dr hab. Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-04-PO-2019
744. Psychologia pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-04-PO-2020
745. Mikroekonomia polski Kmieć Dorota, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-05-KO-2019
746. Mikroekonomia polski dr Dorota Kmieć, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-05-KO-2020
747. Propedeutyka rolnictwa polski Suwara Irena, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-06-KO-2019
748. Propedeutyka rolnictwa polski dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-06-KO-2020
749. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-11-PF-2019
750. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-11-PF-2020
751. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-12-PF-2019
752. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-12-PF-2020
753. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-13-PF-2019
754. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-13-PF-2020
755. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-14-PF-2019
756. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-14-PF-2020
757. Makroekonomia polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-01-KO-2019
758. Makroekonomia polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-01-KO-2020
759. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski Komorowska Dorota, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-02-KO-2019
760. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski dr hab. Dorota Komorowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-02-KO-2020
761. Prawo polski Litwiniuk Przemysław, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-03-PO-2019
762. Prawo polski dr hab. Przemysław Litwiniuk, adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-03-PO-2020
763. Komunikowanie społeczne polski Krzyżanowska Krystyna, prof. dr hab Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-04-PO-2019
764. Komunikowanie społeczne polski prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-04-PO-2020
765. Finanse polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-05-KO-2019
766. Finanse polski dr inż. Anna Milewska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-05-KO-2020
767. Etyka zawodowa polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-05-PO-2020
768. Bankowość polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-06-KO-2020
769. Zarządzanie polski Maciejczak Mariusz, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-07-KO-2019
770. Zarządzanie polski dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-07-KO-2020
771. Polityka gospodarcza polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-01-KO-2019
772. Polityka gospodarcza polski dr hab. Aldona Zawojska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-01-KO-2020
773. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw polski Kondraszuk Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-02-KO-2019
774. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-02-KO-2020
775. Rachunkowość polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-03-KO-2019
776. Rachunkowość polski dr Tomasz Felczak, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-03-KO-2020
777. Bankowość polski Juszczyk Sławomir, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-04-KO-2019
778. Etyka zawodowa polski Stawicka Ewa, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-05-PO-2019
779. Etyka zawodowa polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-05-PO-2020
780. Statystyka polski Wasilewska Ewa, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-06-KO-2019
781. Statystyka polski dr Ewa Wasilewska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-06-KO-2020
782. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr inż. Joanna Bereżnicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-15-KF-2019
783. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr inż. Joanna Bereżnicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-15-KF-2020
784. Banki na rynkach finansowych polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-16-KF-2019
785. Banki na rynkach finansowych polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-16-KF-2020
786. Bankowość elektroniczna polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-17-KF-2019
787. Bankowość elektroniczna polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-17-KF-2020
788. Budżetowanie w banku polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-18-KF-2019
789. Budżetowanie w banku polski dr Marzena Ganc, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-18-KF-2020
790. Controlling kosztów w przedsiębiorstwie polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-19-KF-2019
791. Controlling kosztów w przedsiębiorstwie polski dr Marzena Ganc, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-19-KF-2020
792. Międzynarodowe Organizacje Finansowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-22-KF-2019
793. Międzynarodowe Organizacje Finansowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-22-KF-2020
794. Rachunkowość gospodarstw rodzinnych polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-23-KF-2019
795. Rachunkowość gospodarstw rodzinnych polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-23-KF-2020
796. Rynek ubezpieczeń polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-24-KF-2019
797. Rynek ubezpieczeń polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-24-KF-2020
798. Strategie inwestycyjne na rynkach walutowych polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-25-KF-2019
799. Strategie inwestycyjne na rynkach walutowych polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-25-KF-2020
800. Strategie współpracy przedsiębiorstwa z bankiem polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-26-KF-2019
801. Strategie współpracy przedsiębiorstwa z bankiem polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-26-KF-2020
802. Ekonometria polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-01-KO-2019
803. Ekonometria polski dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-01-KO-2020
804. Finanse przedsiębiorstwa polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-02-KO-2019
805. Finanse przedsiębiorstwa polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-02-KO-2020
806. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-03-KO-2019
807. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-03-KO-2020
808. Rachunkowość finansowa polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-04-KO-2019
809. Rachunkowość finansowa polski dr Tomasz Felczak, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-04-KO-2020
810. Analiza rynku i wycena nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-15-KF-2019
811. Analiza rynku i wycena nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-15-KF-2020
812. Badania rynku usług finansowych polski dr inż. Aleksandra Wicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-16-KF-2019
813. Badania rynku usług finansowych polski dr inż. Aleksandra Wicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-16-KF-2020
814. Budowanie lojalności klientów bankowych polski dr Marzena Lemanowicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-17-KF-2019
815. Budowanie lojalności klientów bankowych polski dr inż. Marzena Lemanowicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-17-KF-2020
816. Inwestycje alternatywne polski dr Michał Wielechowski Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-18-KF-2019
817. Inwestycje alternatywne polski dr Michał Wielechowski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-18-KF-2020
818. Podstawy administracji polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-19-KF-2019
819. Podstawy administracji polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-19-KF-2020
820. Analiza finansowa polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-01-KO-2019
821. Analiza finansowa polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-01-KO-2020
822. Matematyka finansowa polski Górska Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-02-KO-2019
823. Matematyka finansowa polski dr Anna Górska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-02-KO-2020
824. Ubezpieczenia polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-03-KO-2019
825. Ubezpieczenia polski prof. dr hab. Marian Podstawka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-03-KO-2020
826. Analiza fundamentalna inwestycji finansowych polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-15-KF-2019
827. Analiza fundamentalna inwestycji finansowych polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-15-KF-2020
828. Ekspercka ocena wniosków unijnych polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-16-KF-2019
829. Ekspercka ocena wniosków unijnych polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-16-KF-2020
830. Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny polski dr inż. Anna Milewska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-17-KF-2019
831. Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny polski dr inż. Anna Milewska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-17-KF-2020
832. Globalizacja rynków finansowych polski dr inż. Elżbieta Kacperska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-18-KF-2019
833. Globalizacja rynków finansowych polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-18-KF-2020
834. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-19-KF-2019
835. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie polski dr Marzena Ganc, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-19-KF-2020
836. Psychologia finansowa polski dr Joanna Chudzian Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-20-KF-2019
837. Psychologia finansowa polski dr Joanna Chudzian, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-20-KF-2020
838. Rachunkowość bankowa polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-21-KF-2019
839. Rachunkowość bankowa polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-21-KF-2020
840. Seminarium polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-22-KF-2020
841. Seminarium polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-22-KO-2019
842. Praktyka polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-23-KF-2019
843. Praktyka polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-23-KF-2020
844. Analiza danych finansowych w MS Excel polski Jałowiecki Piotr, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-24-KF-2019
845. Finanse publiczne polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-01-KO-2019
846. Finanse publiczne polski dr inż. Anna Milewska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-01-KO-2020
847. Marketing usług finansowych polski dr inż. Aleksandra Wicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-02-KO-2019
848. Marketing usług finansowych polski dr inż. Aleksandra Wicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-02-KO-2020
849. Rynki finansowe polski Wielechowski Michał, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-03-KO-2019
850. Rynki finansowe polski dr Michał Wielechowski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-03-KO-2020
851. Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska, dr inż. Marcin Idzik Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-15-KF-2019
852. Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-15-KF-2020
853. Euro a zmiana funkcjonowania gospodarki polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-16-KF-2019
854. Euro a zmiana funkcjonowania gospodarki polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-16-KF-2020
855. Finanse sektora usług edukacyjnych polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-17-KF-2019
856. Finanse sektora usług edukacyjnych polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-17-KF-2020
857. Fundusze własne banku spółdzielczego polski Juszczyk Sławomir, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-18-KF-2019
858. Fundusze własne banku spółdzielczego polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-18-KF-2020
859. Ocena projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych z perspektywy banków polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-19-KF-2019
860. Ocena projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych z perspektywy banków polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-19-KF-2020
861. Podstawy rewizji finansowej polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-20-KF-2019
862. Podstawy rewizji finansowej polski dr Tomasz Felczak, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-20-KF-2020
863. Wycena przedsiębiorstw i ich majątku polski dr inż. Tomasz Klusek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-21-KF-2019
864. Wycena przedsiębiorstw i ich majątku polski dr inż. Tomasz Klusek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-21-KF-2020
865. Zarządzanie jakością usług polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-22-KF-2019
866. Zarządzanie jakością usług polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-22-KF-2020
867. Zarządzanie przez wartości polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-23-KF-2019
868. Zarządzanie przez wartości polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-23-KF-2020
869. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-102-KF-2019
870. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-102-KF-2020
871. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-103-KF-2019
872. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-1SZ-X-70-KF-2019
873. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-40-KF-2019
874. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-41-KF-2019
875. Audyt w organizacji polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-41-KF-2020
876. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-42-KF-2019
877. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-42-KF-2020
878. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-43-KF-2019
879. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-43-KF-2020
880. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-44-KF-2019
881. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-44-KF-2020
882. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-45-KF-2019
883. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-45-KF-2020
884. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-46-KF-2019
885. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-46-KF-2020
886. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-47-KF-2019
887. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-47-KF-2020
888. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-48-KF-2019
889. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-48-KF-2020
890. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-49-KF-2019
891. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-49-KF-2020
892. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-50-KF-2019
893. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-50-KF-2020
894. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-51-KF-2019
895. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-51-KF-2020
896. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-53-KF-2019
897. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-53-KF-2020
898. Europejska Polityka Społeczna polski dr Joanna Rakowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-54-KF-2019
899. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-54-KF-2020
900. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-59-KF-2019
901. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-59-KF-2020
902. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-60-KF-2019
903. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-60-KF-2020
904. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-61-KF-2019
905. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-61-KF-2020
906. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-62-KF-2019
907. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-62-KF-2020
908. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-63-KF-2019
909. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-63-KF-2020
910. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-64-KF-2019
911. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-64-KF-2020
912. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-65-KF-2019
913. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-65-KF-2020
914. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr Joanna Rakowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-66-KF-2019
915. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-66-KF-2020
916. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-67-KF-2019
917. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-68-KF-2019
918. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-68-KF-2020
919. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-69-KF-2019
920. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-69-KF-2020
921. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-70-KF-2019
922. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-70-KF-2020
923. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-71-KF-2019
924. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-71-KF-2020
925. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-72-KF-2019
926. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-73-KF-2019
927. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-73-KF-2020
928. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-74-KF-2019
929. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-75-KF-2019
930. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-76-KF-2019
931. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-76-KF-2020
932. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-79-KF-2019
933. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-79-KF-2020
934. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-80-KF-2019
935. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-80-KF-2020
936. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-81-KF-2019
937. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-82-KF-2019
938. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-82-KF-2020
939. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-84-KF-2019
940. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-84-KF-2020
941. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-85-KF-2019
942. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-85-KF-2020
943. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-86-KF-2019
944. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-86-KF-2020
945. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-87-KF-2019
946. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-87-KF-2020
947. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-88-KF-2019
948. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-88-KF-2020
949. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-89-KF-2019
950. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-89-KF-2020
951. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-90-KF-2019
952. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-90-KF-2020
953. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-91-KF-2019
954. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-92-KF-2019
955. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-92-KF-2020
956. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-93-KF-2019
957. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-93-KF-2020
958. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-97-KF-2019
959. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-97-KF-2020
960. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-98-KF-2019
961. Zamówienia publiczne polski dr inż. Agnieszka Parlińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-98-KF-2020
962. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-99-KF-2019
963. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-99-KF-2020
964. Polityka pieniężna polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-01-KO-2019
965. Polityka pieniężna polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-01-KO-2020
966. Prawo finansowe polski Gołasa Piotr, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-02-KO-2019
967. Prawo finansowe polski dr hab. Piotr Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-02-KO-2020
968. Prognozowanie i symulacje polski Majewski Janusz, dr. inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-03-KO-2019
969. Prognozowanie i symulacje polski dr inż. Janusz Majewski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-03-KO-2020
970. Rachunek kosztów polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-04-KO-2019
971. Rachunek kosztów polski dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-04-KO-2020
972. Rachunkowość zarządcza polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-05-KO-2019
973. Rachunkowość zarządcza polski dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-05-KO-2020
974. Strategie marketingowe instytucji finansowych polski Szwacka-Mokrzycka Joanna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-06-KO-2019
975. Strategie marketingowe instytucji finansowych polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-06-KO-2020
976. Teoria ryzyka polski Utzig Monika, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-07-KO-2019
977. Teoria ryzyka polski dr Monika Utzig, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-07-KO-2020
978. Zarządzanie instytucjami finansowymi polski Juszczyk Sławomir, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-08-KO-2019
979. Zarządzanie instytucjami finansowymi polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-08-KO-2020
980. Systemy informatyczne w instytucjach finansowych polski Balina Rafał, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-01-KO-2019
981. Systemy informatyczne w instytucjach finansowych polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-01-KO-2020
982. Sprawozdawczość finansowa polski Wasilewska Anna, dr inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-02-KO-2019
983. Sprawozdawczość finansowa polski dr inż. Anna Wasilewska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-02-KO-2020
984. Rachunkowość finansowa II polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-03-KO-2019
985. Rachunkowość finansowa II polski dr Tomasz Felczak, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-03-KO-2020
986. Portfel inwestycyjny polski Wielechowski Michał, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-04-KO-2019
987. Portfel inwestycyjny polski dr Michał Wielechowski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-04-KO-2020
988. Inżynieria finansowa polski Czech Katarzyna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-05-KO-2019
989. Inżynieria finansowa polski dr Katarzyna Czech, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-05-KO-2020
990. Finanse międzynarodowe polski Utzig Monika, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-06-KO-2019
991. Finanse międzynarodowe polski dr Monika Utzig, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-06-KO-2020
992. Doradztwo finansowe polski Boratyńska Katarzyna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-07-KO-2019
993. Doradztwo finansowe polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-07-KO-2020
994. Seminarium polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-08-KF-2020
995. Seminarium polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-08-KO-2019
996. Współczesne teorie finansów polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-01-KO-2019
997. Współczesne teorie finansów polski dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-01-KO-2020
998. Ryzyko kredytowe w banku polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-100-KF-2019
999. Ryzyko kredytowe w banku polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-100-KF-2020
1000. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-11-PF-2019
1001. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-11-PF-2020
1002. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-12-PF-2019
1003. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-12-PF-2020
1004. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-13-PF-2019
1005. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-13-PF-2020
1006. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-14-PF-2019
1007. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-14-PF-2020
1008. Finanse behawioralne polski dr Tomasz Pawlonka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-15-KF-2019
1009. Finanse behawioralne polski dr Tomasz Pawlonka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-15-KF-2020
1010. Kontrola i rewizja finansowa polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-16-KF-2019
1011. Kontrola i rewizja finansowa polski dr Marzena Ganc, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-16-KF-2020
1012. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-17-KF-2019
1013. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-17-KF-2020
1014. Rachunkowość międzynarodowa polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-18-KF-2019
1015. Rachunkowość międzynarodowa polski dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-18-KF-2020
1016. Short-Term Financial Decisions angielski dr Serhiy Zabolotnyy Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-19-KF-2019
1017. Short-Term Financial Decisions angielski dr Serhiy Zabolotnyy, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-19-KF-2020
1018. Strategiczne zarządzanie finansami polski dr Tomasz Pawlonka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-20-KF-2019
1019. Strategiczne zarządzanie finansami polski dr Tomasz Pawlonka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-20-KF-2020
1020. Wycena nieruchomości w teorii i praktyce polski dr inż. Tomasz Klusek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-21-KF-2019
1021. Wycena nieruchomości w teorii i praktyce polski dr inż. Tomasz Klusek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-21-KF-2020
1022. Wycena w rachunkowości według standardów światowych polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-22-KF-2019
1023. Wycena w rachunkowości według standardów światowych polski dr Marzena Ganc, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-22-KF-2020
1024. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa polski dr Serhiy Zabolotnyy Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-23-KF-2019
1025. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa polski dr Serhiy Zabolotnyy, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-23-KF-2020
1026. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej polski dr Serhiy Zabolotnyy Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-25-KF-2019
1027. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej polski dr Serhiy Zabolotnyy, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-25-KF-2020
1028. Finansowanie inwestycji środowiskowych polski Sobolewska Agnieszka, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-26-KF-2019
1029. Finansowanie inwestycji środowiskowych polski dr Agnieszka Sobolewska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-26-KF-2020
1030. Rachunkowość jednostek sektora publicznego polski Dr Mirosław Machnacki Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-27-KF-2019
1031. Rachunkowość jednostek sektora publicznego polski dr inż. Joanna Bereżnicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-27-KF-2020
1032. Unia gospodarczo-walutowa polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-28-KF-2019
1033. Metody aktuarialne polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-29-KF-2019
1034. Metody aktuarialne polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-29-KF-2020
1035. Analiza sprawozdań finansowych banku polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-30-KF-2019
1036. Analiza sprawozdań finansowych banku polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-30-KF-2020
1037. Doradztwo inwestycyjne polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-31-KF-2019
1038. Doradztwo inwestycyjne polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-31-KF-2020
1039. Niebankowe instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-32-KF-2019
1040. Niebankowe instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-32-KF-2020
1041. Rachunek efektywności w banku polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-33-KF-2019
1042. Rachunek efektywności w banku polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-33-KF-2020
1043. Rachunkowość bankowa II polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-34-KF-2019
1044. Rachunkowość bankowa II polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-34-KF-2020
1045. Rynek private equity i venture capital polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-35-KF-2019
1046. Rynek private equity i venture capital polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-35-KF-2020
1047. Systemy bankowości spółdzielczej polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-37-KF-2019
1048. Systemy bankowości spółdzielczej polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-37-KF-2020
1049. Zarządzanie aktywami i pasywami banku polski Sławomir Juszczyk, dr R. Balina, dr E. Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-38-KF-2019
1050. Zarządzanie aktywami i pasywami banku polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-38-KF-2020
1051. Zarządzanie ryzykiem w banku polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-39-KF-2019
1052. Zarządzanie ryzykiem w banku polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-39-KF-2020
1053. Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-15-KF-2019
1054. Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej polski dr Tomasz Felczak, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-15-KF-2020
1055. Komputerowe systemy finansów i księgowości polski dr Grzegorz Koszela Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-16-KF-2019
1056. Komputerowe systemy finansów i księgowości polski dr inż. Grzegorz Koszela, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-16-KF-2020
1057. Kontrola kosztów polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-17-KF-2019
1058. Kontrola kosztów polski dr Tomasz Felczak, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-17-KF-2020
1059. Rachunkowość zarządcza II polski dr Marzena Ganc Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-18-KF-2019
1060. Rachunkowość zarządcza II polski dr Marzena Ganc, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-18-KF-2020
1061. Zarządzanie przez wartość dla właścicieli polski dr Tomasz Pawlonka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-19-KF-2019
1062. Zarządzanie przez wartość dla właścicieli polski dr Tomasz Pawlonka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-19-KF-2020
1063. Źródła finansowania przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-20-KF-2019
1064. Źródła finansowania przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-20-KF-2020
1065. Nadzór i stabilność systemu finansowego w UE polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-21-KF-2019
1066. Nadzór i stabilność systemu finansowego w UE polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-21-KF-2020
1067. Planowanie finansowe w banku polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-22-KF-2019
1068. Planowanie finansowe w banku polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-22-KF-2020
1069. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-25-KF-2019
1070. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku polski dr Rafał Balina, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-25-KF-2020
1071. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-96-KF-2019
1072. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-96-KF-2020
1073. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-100-KF-2019
1074. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-100-KF-2020
1075. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-101-KF-2019
1076. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-101-KF-2020
1077. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-40-KF-2019
1078. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-40-KF-2020
1079. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-41-KF-2019
1080. ABC tworzenia firmy polski dr Tadeusz Filipiak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-41-KF-2020
1081. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-42-KF-2019
1082. Absolwent na rynku pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-42-KF-2020
1083. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-43-KF-2019
1084. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-43-KF-2020
1085. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-44-KF-2019
1086. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-44-KF-2020
1087. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-45-KF-2019
1088. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-45-KF-2020
1089. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-46-KF-2019
1090. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-46-KF-2020
1091. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-47-KF-2019
1092. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-47-KF-2020
1093. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-48-KF-2019
1094. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-48-KF-2020
1095. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-49-KF-2019
1096. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski Paweł Pasieka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-49-KF-2020
1097. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-50-KF-2019
1098. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-50-KF-2020
1099. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-51-KF-2019
1100. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-51-KF-2020
1101. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-52-KF-2019
1102. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-52-KF-2020
1103. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-53-KF-2019
1104. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-53-KF-2020
1105. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-55-KF-2019
1106. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-55-KF-2020
1107. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-56-KF-2019
1108. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-56-KF-2020
1109. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-57-KF-2019
1110. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-57-KF-2020
1111. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-58-KF-2019
1112. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-58-KF-2020
1113. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-59-KF-2019
1114. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-59-KF-2020
1115. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-60-KF-2019
1116. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-60-KF-2020
1117. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-61-KF-2019
1118. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-61-KF-2020
1119. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-62-KF-2019
1120. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-62-KF-2020
1121. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-63-KF-2019
1122. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-63-KF-2020
1123. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-64-KF-2019
1124. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-64-KF-2020
1125. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-65-KF-2019
1126. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-65-KF-2020
1127. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-66-KF-2019
1128. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-66-KF-2020
1129. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-67-KF-2019
1130. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-67-KF-2020
1131. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-68-KF-2019
1132. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-68-KF-2020
1133. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-71-KF-2019
1134. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-71-KF-2020
1135. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-72-KF-2019
1136. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-72-KF-2020
1137. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-73-KF-2019
1138. Profesjonalne kontakty z mediami polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-73-KF-2020
1139. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-74-KF-2019
1140. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-74-KF-2020
1141. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-75-KF-2019
1142. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-75-KF-2020
1143. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-77-KF-2019
1144. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-77-KF-2020
1145. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-78-KF-2019
1146. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-78-KF-2020
1147. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-79-KF-2019
1148. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-79-KF-2020
1149. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-80-KF-2019
1150. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-80-KF-2020
1151. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-81-KF-2019
1152. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-81-KF-2020
1153. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-82-KF-2019
1154. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-82-KF-2020
1155. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-83-KF-2019
1156. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-83-KF-2020
1157. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-84-KF-2019
1158. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-84-KF-2020
1159. Stosunki pracy polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-85-KF-2019
1160. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-85-KF-2020
1161. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-86-KF-2019
1162. Systemy bankowe polski Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-86-KF-2020
1163. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-87-KF-2019
1164. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-87-KF-2020
1165. Techniki pracy umysłowej polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-88-KF-2019
1166. Techniki pracy umysłowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-88-KF-2020
1167. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-89-KF-2019
1168. Technologie produkcji roślinnej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-89-KF-2020
1169. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-90-KF-2019
1170. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-90-KF-2020
1171. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-91-KF-2019
1172. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-91-KF-2020
1173. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-92-KF-2019
1174. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-92-KF-2020
1175. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-93-KF-2019
1176. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-93-KF-2020
1177. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-94-KF-2019
1178. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-94-KF-2020
1179. Warsztaty przyszłości polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-95-KF-2019
1180. Warsztaty przyszłości polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-95-KF-2020
1181. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-96-KF-2019
1182. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-96-KF-2020
1183. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-97-KF-2019
1184. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-97-KF-2020
1185. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-98-KF-2019
1186. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-98-KF-2020
1187. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-99-KF-2019
1188. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-99-KF-2020
1189. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1S-1-10-PF-2019
1190. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1S-1-10-PF-2020
1191. Matematyka polski Przeździecki Adam, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-01-PO-2019
1192. Matematyka polski Adam Przeździecki, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-01-PO-2020
1193. Technologie informacyjne polski Szczepaniuk Hubert, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-02-PO-2019
1194. Technologie informacyjne polski dr Hubert Szczepaniuk, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-02-PO-2020
1195. Geografia Ekonomiczna polski Rytko Anna, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-03-PO-2019
1196. Geografia Ekonomiczna polski Rytko Anna, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-03-PO-2020
1197. Psychologia pracy polski Ratajczak Marcin, dr hab. Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-04-PO-2019
1198. Psychologia pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-04-PO-2020
1199. Mikroekonomia polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-05-KO-2019
1200. Mikroekonomia polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-05-KO-2020
1201. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-11-PF-2019
1202. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-11-PF-2020
1203. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-12-PF-2019
1204. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-12-PF-2020
1205. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-13-PF-2019
1206. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-13-PF-2020
1207. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-14-PF-2019
1208. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-14-PF-2020
1209. Podstawy logistyki polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-2-03-KO-2019
1210. Podstawy logistyki polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-2-03-KO-2020
1211. Makroekonomia polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-01-KO-2019
1212. Makroekonomia polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-01-KO-2020
1213. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski Majewski Janusz, dr Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-02-KO-2019
1214. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski dr Janusz Majewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-02-KO-2020
1215. Komunikowanie społeczne polski Werenowska Agnieszka, dr Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-04-PO-2019
1216. Komunikowanie społeczne polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-04-PO-2020
1217. Etyka zawodowa polski Stawicka Ewa, dr Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-05-PO-2019
1218. Etyka zawodowa polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-05-PO-2020
1219. Statystyka polski Pietrych Łukasz, dr Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-06-KO-2019
1220. Statystyka polski dr Łukasz Pietrych, Asystent Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-06-KO-2020
1221. Zarządzanie polski Pietrzak Michał, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-07-KO-2019
1222. Zarządzanie polski prof. dr hab. Michał Pietrzak, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-07-KO-2020
1223. Towaroznawstwo polski Lemanowicz Marzena, dr Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-08-KO-2019
1224. Towaroznawstwo polski dr Marzena Lemanowicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-08-KO-2020
1225. Prawo polski Gołasa Piotr, dr Logistyka podstawowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-01-PO-2019
1226. Prawo polski dr hab. Piotr Gołasa, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-01-PO-2020
1227. Marketing polski Drejerska Nina, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-02-KO-2019
1228. Marketing polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-02-KO-2020
1229. Rynki produktów rolno-żywnościowych polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-03-KO-2019
1230. Rynki produktów rolno-żywnościowych polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-03-KO-2020
1231. Zarządzanie produkcją i usługami polski Wicki Ludwik, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-04-KO-2019
1232. Zarządzanie produkcją i usługami polski dr hab. Ludwik Wicki, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-04-KO-2020
1233. Grafy i sieci polski Kozioł-Kaczorek Dorota, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-05-KO-2019
1234. Grafy i sieci polski dr Dorota Kozioł-Kaczorek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-05-KO-2020
1235. Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-15-KF-2019
1236. Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-15-KF-2020
1237. Planowanie finansowe polski dr inż. Joanna Bereżnicka Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-16-KF-2019
1238. Planowanie finansowe polski dr Joanna Bereżnicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-16-KF-2020
1239. Polityka transportowa Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska, dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-17-KF-2019
1240. Polityka transportowa Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-17-KF-2020
1241. Praktyczne zastosowanie logistyki (moduł A) polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-18-KF-2019
1242. Praktyczne zastosowanie logistyki (moduł A) polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-18-KF-2020
1243. Rynek usług logistycznych polski Gołębiewski Jarosław, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-19-KF-2019
1244. Rynek usług logistycznych polski prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-19-KF-2020
1245. Technologie transportu wewnętrznego polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-20-KF-2019
1246. Technologie transportu wewnętrznego polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-20-KF-2020
1247. Techniki analizy informacji logistycznej w MS Excel polski Jałowiecki Piotr, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-21-KF-2019
1248. Techniki analizy informacji logistycznej w MS Excel polski dr hab. Piotr Jałowiecki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-21-KF-2020
1249. Inżynieria systemów i analiza systemowa polski dr Hubert Szczepaniuk Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-01-KO-2019
1250. Inżynieria systemów i analiza systemowa polski dr Hubert Szczepaniuk, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-01-KO-2020
1251. Podstawy finansów polski Parlińska Agnieszka, dr Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-02-KO-2019
1252. Podstawy finansów polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-02-KO-2020
1253. Rachunkowość polski Bereżnicka Joanna, dr Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-03-KO-2019
1254. Rachunkowość polski dr Joanna Bereżnicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-03-KO-2020
1255. Logistyka zaopatrzenia polski Wicki Ludwik, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-04-KO-2019
1256. Logistyka zaopatrzenia polski dr hab. Ludwik Wicki, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-04-KO-2020
1257. Systemy informatyczne w logistyce polski Szczepaniuk Hubert, dr Logistyka podstawowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-05-KO-2019
1258. Systemy informatyczne w logistyce polski dr Hubert Szczepaniuk, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-05-KO-2020
1259. Doradztwo finansowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-15-KF-2019
1260. Doradztwo finansowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-15-KF-2020
1261. Magazyny i urządzenia przechowalnicze polski dr hab. inż. Michał Sypuła Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-16-KF-2019
1262. Magazyny i urządzenia przechowalnicze polski Dr hab. Michał Sypuła, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-16-KF-2020
1263. Układy i systemy logistyczne polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-17-KF-2019
1264. Układy i systemy logistyczne polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-17-KF-2020
1265. Systemy wspierające pracę spedytora polski dr hab. inż. Ludwik Wicki, prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-18-KF-2019
1266. Systemy wspierające pracę spedytora polski dr hab. Ludwik Wicki, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-18-KF-2020
1267. Infrastruktura logistyczna polski Drejerska Nina, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-01-KO-2019
1268. Infrastruktura logistyczna polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-01-KO-2020
1269. Logistyka dystrybucji i zarządzanie łańcuchem dostaw polski Ozimek Irena, prof. dr hab Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-02-KO-2019
1270. Logistyka dystrybucji i zarządzanie łańcuchem dostaw polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-02-KO-2020
1271. Ekologistyka polski Sobolewska Agnieszka, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-03-KO-2019
1272. Ekologistyka polski dr Agnieszka Sobolewska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-03-KO-2020
1273. Ekonomika transportu polski Rokicki Tomasz, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-04-KO-2019
1274. Ekonomika transportu polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-04-KO-2020
1275. Seminarium polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-05-KO-2019
1276. Seminarium polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-05-KO-2020
1277. Praktyka polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-06-KF-2019
1278. Praktyka polski dr hab. Andrzej Parzonko, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-06-KF-2020
1279. Finanse przedsiębiorstw logistycznych polski Felczak Tomasz, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-15-KF-2019
1280. Finanse przedsiębiorstw logistycznych polski dr Tomasz Felczak, Asystent Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-15-KF-2020
1281. Magazynowanie towarów niebezpiecznych i neutralnych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-16-KF-2019
1282. Magazynowanie towarów niebezpiecznych i neutralnych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-16-KF-2020
1283. Obsługa celna w przepływie towarów i usług polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-17-KF-2019
1284. Obsługa celna w przepływie towarów i usług polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-17-KF-2020
1285. Opakowania i przechowalnictwo polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-18-KF-2019
1286. Opakowania i przechowalnictwo polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-18-KF-2020
1287. Rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych polski Ganc Marzena, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-20-KF-2019
1288. Rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych polski dr Marzena Ganc, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-20-KF-2020
1289. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-21-KF-2019
1290. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-21-KF-2020
1291. Projektowanie procesów polski Maciejczak Mariusz, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-01-KO-2019
1292. Projektowanie procesów polski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-01-KO-2020
1293. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce polski Balińska Agata, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-02-KO-2019
1294. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-02-KO-2020
1295. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski Mądra-Sawicka Magdalena, dr Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-03-KO-2019
1296. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-03-KO-2020
1297. Controlling polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-15-KF-2019
1298. Controlling polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-15-KF-2020
1299. Gospodarka odpadami polski dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-16-KF-2019
1300. Gospodarka odpadami polski dr hab. Elżbieta Szymańska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-16-KF-2020
1301. Korporacje transnarodowe w działalności logistycznej polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-17-KF-2019
1302. Korporacje transnarodowe w działalności logistycznej polski dr hab. Jakub Kraciuk, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-17-KF-2020
1303. Planowanie sieci logistycznej polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-18-KF-2019
1304. Planowanie sieci logistycznej polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-18-KF-2020
1305. Rynki hurtowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-19-KF-2019
1306. Rynki hurtowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-19-KF-2020
1307. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-102-KF-2019
1308. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-102-KF-2020
1309. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-103-KF-2019
1310. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-103-KF-2020
1311. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-1SZ-X-70-KF-2019
1312. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-1SZ-X-70-KF-2020
1313. Zarządzanie talentami w firmie polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-101-KF-2019
1314. Zarządzanie talentami w firmie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-101-KF-2020
1315. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-40-KF-2019
1316. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski Marek Karwański, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-40-KF-2020
1317. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-41-KF-2019
1318. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-41-KF-2020
1319. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-42-KF-2019
1320. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-42-KF-2020
1321. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-43-KF-2019
1322. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-43-KF-2020
1323. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-44-KF-2019
1324. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-44-KF-2020
1325. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-45-KF-2019
1326. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-45-KF-2020
1327. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-46-KF-2019
1328. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-46-KF-2020
1329. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-47-KF-2019
1330. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-47-KF-2020
1331. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-48-KF-2019
1332. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-48-KF-2020
1333. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-49-KF-2019
1334. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-49-KF-2020
1335. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-50-KF-2019
1336. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-50-KF-2020
1337. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-51-KF-2019
1338. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-51-KF-2020
1339. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-53-KF-2019
1340. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-53-KF-2020
1341. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-54-KF-2019
1342. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-54-KF-2020
1343. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-59-KF-2019
1344. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-59-KF-2020
1345. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-60-KF-2019
1346. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-60-KF-2020
1347. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-61-KF-2019
1348. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-61-KF-2020
1349. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-62-KF-2019
1350. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-62-KF-2020
1351. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-63-KF-2019
1352. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-63-KF-2020
1353. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-64-KF-2019
1354. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-64-KF-2020
1355. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-65-KF-2019
1356. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-65-KF-2020
1357. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-66-KF-2019
1358. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-66-KF-2020
1359. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-67-KF-2019
1360. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-67-KF-2020
1361. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-68-KF-2019
1362. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-68-KF-2020
1363. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-69-KF-2019
1364. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-69-KF-2020
1365. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-70-KF-2019
1366. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-70-KF-2020
1367. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-71-KF-2019
1368. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-71-KF-2020
1369. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-72-KF-2019
1370. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-72-KF-2020
1371. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-73-KF-2019
1372. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-73-KF-2020
1373. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-74-KF-2019
1374. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-74-KF-2020
1375. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-75-KF-2019
1376. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-75-KF-2020
1377. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-76-KF-2019
1378. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-76-KF-2020
1379. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-79-KF-2019
1380. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-79-KF-2020
1381. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-80-KF-2019
1382. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-80-KF-2020
1383. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-81-KF-2019
1384. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-81-KF-2020
1385. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-82-KF-2019
1386. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-82-KF-2020
1387. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-84-KF-2019
1388. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-84-KF-2020
1389. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-85-KF-2019
1390. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-85-KF-2020
1391. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-86-KF-2019
1392. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-86-KF-2020
1393. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-87-KF-2019
1394. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-87-KF-2020
1395. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-88-KF-2019
1396. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-88-KF-2020
1397. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-89-KF-2019
1398. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-89-KF-2020
1399. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-90-KF-2019
1400. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-90-KF-2020
1401. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-91-KF-2019
1402. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski Dr hab. Magdalena Szymańska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-91-KF-2020
1403. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-92-KF-2019
1404. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-92-KF-2020
1405. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-93-KF-2019
1406. Teksty prasowe i internetowe polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-93-KF-2020
1407. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-97-KF-2019
1408. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski Dr hab. Ewa Skibniewska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-97-KF-2020
1409. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-98-KF-2019
1410. Zamówienia publiczne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-98-KF-2020
1411. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-99-KF-2019
1412. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-99-KF-2020
1413. Informatyka w logistyce polski Michalski Konrad, dr Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-01-KO-2019
1414. Informatyka w logistyce polski dr Konrad Michalski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-01-KO-2020
1415. Metody i techniki ilościowe w logistyce polski Borkowski Bolesław, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-02-KO-2019
1416. Metody i techniki ilościowe w logistyce polski prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-02-KO-2020
1417. Intermodalne jednostki ładunkowe polski Rokicki Tomasz, dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-03-KO-2019
1418. Intermodalne jednostki ładunkowe polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-03-KO-2020
1419. Gospodarka elektroniczna polski Wysokiński Marcin, dr Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-04-KO-2019
1420. Gospodarka elektroniczna polski Wysokiński Marcin, dr Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-04-KO-2020
1421. Wyposażenie magazynów polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-05-KO-2019
1422. Wyposażenie magazynów polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-05-KO-2020
1423. Ubezpieczenia w logistyce polski KEiPG Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-06-KO-2019
1424. Ubezpieczenia w logistyce polski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-06-KO-2020
1425. Marketing usług logistycznych polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-07-KO-2019
1426. Marketing usług logistycznych polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-07-KO-2020
1427. Zarządzanie strategiczne polski Pietrzak Michał, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-08-KO-2019
1428. Zarządzanie strategiczne polski prof. dr hab. Michał Pietrzak, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-08-KO-2020
1429. Rachunek kosztów działań logistycznych polski Szymańska Elżbieta, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-09-KO-2019
1430. Rachunek kosztów działań logistycznych polski dr hab. Elżbieta Szymańska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-09-KO-2020
1431. Logistyka międzynarodowa polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-01-KO-2019
1432. Logistyka międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-01-KO-2020
1433. Zarządzanie logistyczne polski Wysokiński Marcin, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-02-KO-2019
1434. Zarządzanie logistyczne polski Wysokiński Marcin, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-02-KO-2020
1435. Projektowanie procesów i systemów logistycznych polski Michalski Konrad, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-03-KO-2019
1436. Projektowanie procesów i systemów logistycznych polski dr Konrad Michalski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-03-KO-2020
1437. Zarządzanie projektami polski Biernat-Jarka Agnieszka, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-04-KO-2019
1438. Zarządzanie projektami polski dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-04-KO-2020
1439. Infrastruktura transportu polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-05-KO-2019
1440. Infrastruktura transportu polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-05-KO-2020
1441. Badania operacyjne i teoria optymalizacji polski Roman Monika, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-06-KO-2019
1442. Badania operacyjne i teoria optymalizacji polski dr Monika Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-06-KO-2020
1443. Negocjacje w logistyce polski Parzonko Anna, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-07-KO-2019
1444. Negocjacje w logistyce polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-07-KO-2020
1445. Gospodarka magazynowa i opakowania polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-08-KO-2019
1446. Gospodarka magazynowa i opakowania polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-08-KO-2020
1447. Seminarium polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-09-KO-2019
1448. Seminarium polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień 2 EKR-L-2SZ-2-09-KO-2020
1449. Współczesne nurty w logistyce polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-01-KO-2019
1450. Współczesne nurty w logistyce polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-01-KO-2020
1451. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-11-PF-2019
1452. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-11-PF-2020
1453. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-12-PF-2019
1454. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-12-PF-2020
1455. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-13-PF-2019
1456. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-13-PF-2020
1457. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-14-PF-2019
1458. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Logistyka podstawowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-14-PF-2020
1459. Koncepcje i metody zarządzania w łańcuchu dostaw polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-15-KF-2019
1460. Koncepcje i metody zarządzania w łańcuchu dostaw polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-15-KF-2020
1461. Transport i systemy dystrybucji polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-16-KF-2019
1462. Transport i systemy dystrybucji polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-16-KF-2020
1463. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchu dostaw polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-17-KF-2019
1464. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchu dostaw polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-17-KF-2020
1465. Agrologistyka polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-18-KF-2019
1466. Agrologistyka polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-18-KF-2020
1467. Agrologistyka w praktyce (zajęcia terenowe) polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-19-KF-2019
1468. Agrologistyka w praktyce (zajęcia terenowe) polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-19-KF-2020
1469. Dokumentacja logistyczna polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-20-KF-2019
1470. Dokumentacja logistyczna polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-20-KF-2020
1471. Elementy spedycji w logistyce polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-21-KF-2019
1472. Elementy spedycji w logistyce polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-21-KF-2020
1473. FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI LOTNICZYCH polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-22-KF-2019
1474. FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI LOTNICZYCH polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-22-KF-2020
1475. INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W TRANSPORCIE polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-23-KF-2019
1476. INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W TRANSPORCIE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-23-KF-2020
1477. Przewóz towarów niebezpiecznych polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-25-KF-2019
1478. Przewóz towarów niebezpiecznych polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-25-KF-2020
1479. Międzynarodowe Centra Logistyczne polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-26-KF-2019
1480. Międzynarodowe Centra Logistyczne polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-26-KF-2020
1481. Ochrona przeciwpożarowa w obiektach logistycznych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-27-KF-2019
1482. Ochrona przeciwpożarowa w obiektach logistycznych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-27-KF-2020
1483. Odszkodowania w transporcie i logistyce polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-28-KF-2019
1484. Odszkodowania w transporcie i logistyce polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-28-KF-2020
1485. OPERACJE LOGISTYCZNE W LOTNICTWIE polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-29-KF-2019
1486. OPERACJE LOGISTYCZNE W LOTNICTWIE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-3-29-KF-2020
1487. Zarządzanie procesami logistycznymi - studia przypadków polski Michalski Konrad, dr Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-4-23-KF-2019
1488. Zarządzanie procesami logistycznymi - studia przypadków polski dr Konrad Michalski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 3 EKR-L-2SZ-4-23-KF-2020
1489. Intermodalne łańcuchy dostaw polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-15-KF-2019
1490. Intermodalne łańcuchy dostaw polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-15-KF-2020
1491. Przechowalnictwo i magazynowanie produktów żywnościowych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-16-KF-2019
1492. Przechowalnictwo i magazynowanie produktów żywnościowych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-16-KF-2020
1493. Zarządzanie ryzykiem w operacjach logistycznych polski dr hab. Piotr Sulewski Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-17-KF-2019
1494. Zarządzanie ryzykiem w operacjach logistycznych polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-17-KF-2020
1495. BHP w logistyce polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-18-KF-2019
1496. BHP w logistyce polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-18-KF-2020
1497. Outsourcing usług logistycznych polski dr Sławomir Jarka Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-19-KF-2019
1498. Outsourcing usług logistycznych polski dr inż. Sławomir Jarka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-19-KF-2020
1499. Polityka przestrzenna Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-20-KF-2019
1500. Polityka przestrzenna Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-20-KF-2020
1501. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-22-KF-2019
1502. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 4 EKR-L-2SZ-4-22-KF-2020
1503. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-96-KF-2019
1504. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-96-KF-2020
1505. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-100-KF-2019
1506. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-100-KF-2020
1507. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-101-KF-2019
1508. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-101-KF-2020
1509. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień