Wydział Ekonomiczny: Sylabusy

Lp Przedmiot Język przedmiotu Koordynator Kierunek Grupa Poziom Semestr Pobierz
1. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-100-KF-2019
2. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-100-KF-2020
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-101-KF-2019
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-101-KF-2020
5. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-41-KF-2019
6. ABC tworzenia firmy polski dr Tadeusz Filipiak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-41-KF-2020
7. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-42-KF-2019
8. Absolwent na rynku pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-42-KF-2020
9. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-43-KF-2019
10. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-43-KF-2020
11. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-44-KF-2019
12. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-44-KF-2020
13. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-45-KF-2019
14. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-45-KF-2020
15. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-46-KF-2019
16. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-46-KF-2020
17. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-47-KF-2019
18. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-47-KF-2020
19. Ewaluacja programów unijnych polski dr Joanna Rakowska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-48-KF-2019
20. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-48-KF-2020
21. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-49-KF-2019
22. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski Paweł Pasieka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-49-KF-2020
23. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-50-KF-2019
24. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-50-KF-2020
25. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-51-KF-2019
26. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-51-KF-2020
27. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-52-KF-2019
28. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-52-KF-2020
29. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-53-KF-2019
30. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-53-KF-2020
31. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-55-KF-2019
32. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-55-KF-2020
33. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-56-KF-2019
34. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-56-KF-2020
35. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-57-KF-2019
36. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-57-KF-2020
37. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-58-KF-2019
38. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-58-KF-2020
39. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-59-KF-2019
40. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-59-KF-2020
41. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-60-KF-2019
42. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-60-KF-2020
43. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-61-KF-2019
44. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-61-KF-2020
45. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-62-KF-2019
46. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-62-KF-2020
47. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-63-KF-2019
48. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-63-KF-2020
49. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-64-KF-2019
50. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-64-KF-2020
51. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-65-KF-2019
52. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-65-KF-2020
53. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-66-KF-2019
54. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-66-KF-2020
55. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-67-KF-2019
56. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-67-KF-2020
57. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-68-KF-2019
58. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-68-KF-2020
59. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-71-KF-2019
60. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-71-KF-2020
61. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-72-KF-2019
62. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-72-KF-2020
63. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-73-KF-2019
64. Profesjonalne kontakty z mediami polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-73-KF-2020
65. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-74-KF-2019
66. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-74-KF-2020
67. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-75-KF-2019
68. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-75-KF-2020
69. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-77-KF-2019
70. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-77-KF-2020
71. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-78-KF-2019
72. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-78-KF-2020
73. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-79-KF-2019
74. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-79-KF-2020
75. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-80-KF-2019
76. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-80-KF-2020
77. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-81-KF-2019
78. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-81-KF-2020
79. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-82-KF-2019
80. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-82-KF-2020
81. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-83-KF-2019
82. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-83-KF-2020
83. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-84-KF-2019
84. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-84-KF-2020
85. Stosunki pracy polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-85-KF-2019
86. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-85-KF-2020
87. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-86-KF-2019
88. Systemy bankowe polski Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-86-KF-2020
89. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-87-KF-2019
90. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-87-KF-2020
91. Techniki pracy umysłowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-88-KF-2019
92. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-89-KF-2019
93. Technologie produkcji roślinnej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-89-KF-2020
94. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-90-KF-2019
95. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-90-KF-2020
96. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-91-KF-2019
97. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-91-KF-2020
98. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-92-KF-2019
99. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-92-KF-2020
100. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-93-KF-2019
101. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-93-KF-2020
102. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-94-KF-2019
103. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-94-KF-2020
104. Warsztaty przyszłości polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-95-KF-2019
105. Warsztaty przyszłości polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-95-KF-2020
106. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-96-KF-2019
107. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-96-KF-2020
108. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-97-KF-2019
109. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-97-KF-2020
110. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-98-KF-2019
111. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-98-KF-2020
112. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-99-KF-2019
113. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-99-KF-2020
114. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1S-1-10-PF-2019
115. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1S-1-10-PF-2020
116. Matematyka polski Przeździecki Adam, dr Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-01-PO-2019
117. Matematyka polski Adam Przeździecki, Adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-01-PO-2020
118. Technologie informacyjne polski Jałowiecki Piotr, dr Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-02-PO-2019
119. Technologie informacyjne polski dr hab. Piotr Jałowiecki, Adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-02-PO-2020
120. Geografia ekonomiczna polski Stawicki Maciej, dr Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-03-PO-2019
121. Geografia ekonomiczna polski dr Maciej Stawicki, Adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-03-PO-2020
122. Psychologia pracy polski Ratajczak Marcin, dr hab. Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-04-PO-2019
123. Psychologia pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-04-PO-2020
124. Mikroekonomia polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-05-KO-2019
125. Mikroekonomia polski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-05-KO-2020
126. Propedeutyka rolnictwa polski Suwara Irena, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-06-KO-2019
127. Propedeutyka rolnictwa polski Dr hab. Irena Suwara, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-06-KO-2020
128. Podstawy marketingu polski Szwacka-Mokrzycka Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-07-KO-2019
129. Podstawy marketingu polski Szwacka-Mokrzycka Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 1 EKR-E-1SZ-1-07-KO-2020
130. Makroekonomia polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-01-KO-2019
131. Makroekonomia polski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-01-KO-2020
132. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski Komorowska Dorota, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-02-KO-2019
133. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski dr hab. Dorota Komorowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-02-KO-2020
134. Prawo polski Gołasa Piotr, dr Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-03-PO-2019
135. Prawo polski dr hab. Piotr Gołasa, Adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-03-PO-2020
136. Komunikowanie społeczne polski Krzyżanowska Krystyna, prof. dr hab Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-04-PO-2019
137. Komunikowanie społeczne polski prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, Profesor Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-04-PO-2020
138. Etyka zawodowa polski Stawicka Ewa, dr Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-05-PO-2019
139. Etyka zawodowa polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia podstawowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-05-PO-2020
140. Statystyka polski Kobus Paweł, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-06-KO-2019
141. Statystyka polski dr hab. Paweł Kobus, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-06-KO-2020
142. Zarządzanie polski Paliszkiewicz Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-07-KO-2019
143. Zarządzanie polski Paliszkiewicz Joanna, dr hab., prof. Ekonomia kierunkowy I stopień 2 EKR-E-1SZ-2-07-KO-2020
144. Polityka gospodarcza polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-01-KO-2019
145. Polityka gospodarcza polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-01-KO-2020
146. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolniczych polski Runowski Henryk, prof. dr hab.; Kondraszuk Tomasz, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-02-KO-2019
147. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolniczych polski prof. dr hab. Henryk Runowski, Profesor Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-02-KO-2020
148. Ekonometria polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-03-KO-2019
149. Ekonometria polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-03-KO-2020
150. Seminarium terenowe polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-04-KO-2019
151. Zajęcia terenowe polski dr hab. Andrzej Parzonko, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-04-KO-2020
152. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-11-PF-2019
153. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-11-PF-2020
154. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-12-PF-2019
155. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-12-PF-2020
156. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-13-PF-2019
157. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-13-PF-2020
158. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-14-PF-2019
159. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-14-PF-2020
160. Ekonomika i polityka rolna porównawcza polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-15-KF-2019
161. Ekonomika i polityka rolna porównawcza polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-15-KF-2020
162. Ekonomika rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-16-KF-2019
163. Ekonomika rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-16-KF-2020
164. Instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-17-KF-2019
165. Instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-17-KF-2020
166. Makroekonomia średniozaawansowana polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-18-KF-2019
167. Makroekonomia średniozaawansowana polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-18-KF-2020
168. Mikroekonomia średniozaawansowana polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-19-KF-2019
169. Mikroekonomia średniozaawansowana polski dr Monika Utzig, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-19-KF-2020
170. Polityka społeczno-gospodarcza UE polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-20-KF-2019
171. Polityka społeczno-gospodarcza UE polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-20-KF-2020
172. Programowanie rozwoju polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-21-KF-2019
173. Programowanie rozwoju polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 3 EKR-E-1SZ-3-21-KF-2020
174. Rachunkowość polski Felczak Tomasz, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-01-KO-2019
175. Rachunkowość polski dr Tomasz Felczak, Asystent Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-01-KO-2020
176. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-02-KO-2019
177. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-02-KO-2020
178. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-03-KO-2019
179. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-03-KO-2020
180. Analiza finansowa przedsiębiorstwa polski dr Tomasz Pawlonka Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-15-KF-2019
181. Analiza finansowa przedsiębiorstwa polski dr Tomasz Pawlonka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-15-KF-2020
182. Działalność zawodowa na rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-16-KF-2019
183. Działalność zawodowa na rynku nieruchomości polski dr inż. Tomasz Klusek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-16-KF-2020
184. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-17-KF-2019
185. Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-17-KF-2020
186. Finanse międzynarodowe polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-18-KF-2019
187. Finanse międzynarodowe polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-18-KF-2020
188. Organizacja i ekonomika transportu polski dr hab. Tomasz Rokicki Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-19-KF-2019
189. Organizacja i ekonomika transportu polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-19-KF-2020
190. Wycofany - Przygotowanie projektu gospodarczego polski dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-20-KF-2019
191. Wycofany - Przygotowanie projektu gospodarczego polski dr hab. Elżbieta Szymańska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-20-KF-2020
192. Współczesna polityka monetarna polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-21-KF-2019
193. Współczesna polityka monetarna polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-21-KF-2020
194. Ekonomia wolnego rynku polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-22-KF-2019
195. Ekonomia wolnego rynku polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 4 EKR-E-1SZ-4-22-KF-2020
196. Analiza rynku polski Gołębiewski Jarosław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-01-KO-2019
197. Analiza rynku polski prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Profesor Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-01-KO-2020
198. Finanse publiczne polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-02-KO-2019
199. Finanse publiczne polski dr inż. Anna Milewska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-02-KO-2020
200. Polityka społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-03-KO-2019
201. Polityka społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-03-KO-2020
202. Ekonomia integracji europejskiej polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-04-KO-2019
203. Ekonomia integracji europejskiej polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-04-KO-2020
204. Praktyka polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-05-KF-2019
205. Seminarium polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-06-KO-2019
206. Seminarium polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-06-KO-2020
207. Analiza strategiczna przedsiębiorstw polski dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-15-KF-2019
208. Analiza strategiczna przedsiębiorstw polski dr hab. Elżbieta Szymańska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-15-KF-2020
209. Ekonomia instytucjonalna polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-16-KF-2019
210. Ekonomia instytucjonalna polski dr Monika Utzig, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-16-KF-2020
211. Globalizacja ekonomiczna polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-17-KF-2019
212. Globalizacja ekonomiczna polski dr hab. Jakub Kraciuk, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-17-KF-2020
213. Handel zagraniczny organizacja i technika polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-18-KF-2019
214. Handel zagraniczny organizacja i technika polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-18-KF-2020
215. Podstawy rachunkowości bankowej polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-19-KF-2019
216. Podstawy rachunkowości bankowej polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-19-KF-2020
217. Rozwój zrównoważony polski Utzig Monika, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-20-KF-2019
218. Rozwój zrównoważony polski dr Monika Utzig, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-20-KF-2020
219. Rynek nieruchomości i wycena polski dr inż. Elwira Laskowska Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-21-KF-2019
220. Rynek nieruchomości i wycena polski dr inż. Elwira Laskowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-21-KF-2020
221. Współczesna gospodarka światowa polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-22-KF-2019
222. Współczesna gospodarka światowa polski dr hab. Jakub Kraciuk, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-22-KF-2020
223. Informatyka ekonomiczna w MS Excel polski Jałowiecki Piotr, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-23-KF-2019
224. Informatyka ekonomiczna w MS Excel polski dr hab. Piotr Jałowiecki, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 5 EKR-E-1SZ-5-23-KF-2020
225. Rynki finansowe polski Wielechowski Michał, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-01-KO-2019
226. Rynki finansowe polski dr Michał Wielechowski, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-01-KO-2020
227. Polityka rolna polski Biernat-Jarka Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-02-KO-2019
228. Polityka rolna polski dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-02-KO-2020
229. Gospodarka regionalna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-03-KO-2019
230. Gospodarka regionalna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-03-KO-2020
231. Ekonomia stosowana polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-15-KF-2019
232. Ekonomia stosowana polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-15-KF-2020
233. Marketing bankowy polski dr inż. Aleksandra Wicka Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-16-KF-2019
234. Marketing bankowy polski dr Aleksandra Wicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-16-KF-2020
235. Podstawy doradztwa finansowego polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-17-KF-2019
236. Podstawy doradztwa finansowego polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-17-KF-2020
237. Rachunek ekonomiczny w podejmowaniu decyzji polski dr inż. Anna Grontkowska Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-18-KF-2019
238. Rachunek ekonomiczny w podejmowaniu decyzji polski dr Anna Grontkowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-18-KF-2020
239. Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych polski Adamczyk Piotr, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-19-KF-2019
240. Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych polski NULL Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-19-KF-2020
241. Konkurencyjność międzynarodowa polski Sobolewska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-20-KF-2019
242. Konkurencyjność międzynarodowa polski dr Agnieszka Sobolewska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień 6 EKR-E-1SZ-6-20-KF-2020
243. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-103-KF-2019
244. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-103-KF-2020
245. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-104-KF-2019
246. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-104-KF-2020
247. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2S-X-MP-KF-2019
248. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2S-X-MP-KF-2020
249. Zarządzanie talentami w firmie polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-101-KF-2019
250. Zarządzanie talentami w firmie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-101-KF-2020
251. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-40-KF-2019
252. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski Marek Karwański, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-40-KF-2020
253. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-41-KF-2019
254. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-41-KF-2020
255. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-42-KF-2019
256. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-42-KF-2020
257. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-43-KF-2019
258. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-43-KF-2020
259. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-44-KF-2019
260. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-44-KF-2020
261. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-45-KF-2019
262. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-45-KF-2020
263. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-46-KF-2019
264. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-46-KF-2020
265. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-47-KF-2019
266. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-47-KF-2020
267. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-48-KF-2019
268. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-48-KF-2020
269. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-49-KF-2019
270. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-49-KF-2020
271. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-50-KF-2019
272. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-50-KF-2020
273. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-51-KF-2019
274. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-51-KF-2020
275. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-53-KF-2019
276. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-53-KF-2020
277. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-54-KF-2019
278. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-54-KF-2020
279. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-59-KF-2019
280. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-59-KF-2020
281. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-60-KF-2019
282. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-60-KF-2020
283. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-61-KF-2019
284. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-61-KF-2020
285. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-62-KF-2019
286. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-62-KF-2020
287. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-63-KF-2019
288. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-63-KF-2020
289. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-64-KF-2019
290. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-64-KF-2020
291. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-65-KF-2019
292. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-65-KF-2020
293. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-66-KF-2019
294. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-66-KF-2020
295. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-67-KF-2019
296. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-67-KF-2020
297. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-68-KF-2019
298. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-68-KF-2020
299. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-69-KF-2019
300. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-69-KF-2020
301. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-70-KF-2019
302. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-70-KF-2020
303. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-71-KF-2019
304. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-71-KF-2020
305. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-72-KF-2019
306. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-72-KF-2020
307. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-73-KF-2019
308. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-73-KF-2020
309. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-74-KF-2019
310. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-74-KF-2020
311. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-75-KF-2019
312. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-75-KF-2020
313. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-76-KF-2019
314. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-76-KF-2020
315. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-79-KF-2019
316. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-79-KF-2020
317. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-80-KF-2019
318. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-80-KF-2020
319. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-81-KF-2019
320. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-81-KF-2020
321. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-82-KF-2019
322. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-82-KF-2020
323. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-84-KF-2019
324. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-84-KF-2020
325. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-85-KF-2019
326. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-85-KF-2020
327. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-86-KF-2019
328. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-86-KF-2020
329. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-87-KF-2019
330. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-87-KF-2020
331. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-88-KF-2019
332. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-88-KF-2020
333. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-89-KF-2019
334. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-89-KF-2020
335. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-90-KF-2019
336. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-90-KF-2020
337. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-91-KF-2019
338. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski Dr hab. Magdalena Szymańska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-91-KF-2020
339. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-92-KF-2019
340. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-92-KF-2020
341. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-93-KF-2019
342. Teksty prasowe i internetowe polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-93-KF-2020
343. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-97-KF-2019
344. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski Dr hab. Ewa Skibniewska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-97-KF-2020
345. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-98-KF-2019
346. Zamówienia publiczne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-98-KF-2020
347. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-99-KF-2019
348. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-99-KF-2020
349. Managerial economics angielski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-01-KO-2019-EN
350. Managerial economics angielski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-01-KO-2020-EN
351. Capital market angielski Sylwester Kozak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-02-KO-2019-EN
352. Capital market angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-02-KO-2020-EN
353. Human resources management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-03-KO-2019-EN
354. Human resources management angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-03-KO-2020-EN
355. Local finance angielski Agnieszka Parlińska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-04-KO-2019-EN
356. Local finance angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-04-KO-2020-EN
357. Business Law angielski Sylwester Kozak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-05-KO-2019-EN
358. Business Law angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-05-KO-2020-EN
359. Advanced Macroeconomics angielski Aldona Zawojska, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-06-KO-2019-EN
360. Advanced Macroeconomics angielski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-06-KO-2020-EN
361. Economics and organization of production angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-07-KO-2019-EN
362. Economics and organization of production angielski dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-07-KO-2020-EN
363. Mathematical statistics angielski Monica Pratesi, prof. Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-08-KO-2019-EN
364. Mathematical statistics angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-08-KO-2020-EN
365. Ekonomia menedżerska polski Ferens Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-01-KO-2019
366. Ekonomia menedżerska polski Ferens Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-01-KO-2020
367. Rynek kapitałowy polski Adamczyk Piotr, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-02-KO-2019
368. Rynek kapitałowy polski NULL Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-02-KO-2020
369. Gospodarowanie kapitałem ludzkim polski Stawicka Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-03-KO-2019
370. Gospodarowanie kapitałem ludzkim polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-03-KO-2020
371. Finanse lokalne polski Parlińska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-04-KO-2019
372. Finanse lokalne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-04-KO-2020
373. Prawo gospodarcze polski Litwiniuk Przemysław, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-05-KO-2019
374. Prawo gospodarcze polski dr hab. Przemysław Litwiniuk, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-05-KO-2020
375. Makroekonomia II polski Utzig Monika, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-06-KO-2019
376. Makroekonomia II polski dr Monika Utzig, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-06-KO-2020
377. Ekonomika i organizacja produkcji polski Borowy Michał, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-07-KO-2019
378. Ekonomika i organizacja produkcji polski dr Michał Borowy, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-07-KO-2020
379. Statystyka matematyczna polski Kobus Paweł, dr Ekonomia podstawowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-08-PO-2019
380. Statystyka matematyczna polski dr hab. Paweł Kobus, Adiunkt Ekonomia podstawowy II stopień 1 EKR-E-2SZ-1-08-PO-2020
381. History of economic thought angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-01-KO-2019-EN
382. History of economic thought angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-01-KO-2020-EN
383. Corporate finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-02-KO-2019-EN
384. Corporate finance angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-02-KO-2020-EN
385. Economic Processes Forecasting angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-03-KO-2019-EN
386. Economic Processes Forecasting angielski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-03-KO-2020-EN
387. International economics angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-04-KO-2019-EN
388. International economics angielski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-04-KO-2020-EN
389. Methods of projects assessment angielski Katarzyna Boratyńska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-05-KO-2019-EN
390. Methods of projects assessment angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-05-KO-2020-EN
391. Managerial accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-06-KO-2019-EN
392. Managerial accounting angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-06-KO-2020-EN
393. Insurance systems angielski Agnieszka Parlińska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-07-KO-2019-EN
394. Insurance systems angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-07-KO-2020-EN
395. Mathematical economics angielski Łukasz Pietrych, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-08-KO-2019-EN
396. Mathematical economics angielski dr Łukasz Pietrych, Asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-08-KO-2020-EN
397. Historia myśli ekonomicznej polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-01-KO-2019
398. Historia myśli ekonomicznej polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-01-KO-2020
399. Finanse przedsiębiorstwa polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-02-KO-2019
400. Finanse przedsiębiorstwa polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-02-KO-2020
401. Prognozowanie procesów ekonomicznych polski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-03-KO-2019
402. Prognozowanie procesów ekonomicznych polski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-03-KO-2020
403. Ekonomia międzynarodowa polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-04-KO-2019
404. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-04-KO-2020
405. Metody oceny projektów polski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-05-KO-2019
406. Metody oceny projektów polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-05-KO-2020
407. Rachunkowość zarządcza polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-06-KO-2019
408. Rachunkowość zarządcza polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-06-KO-2020
409. Systemy ubezpieczeń polski Kozak Sylwester, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-07-KO-2019
410. Systemy ubezpieczeń polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-07-KO-2020
411. Ekonomia matematyczna polski Wielechowski Michał, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-08-KO-2019
412. Ekonomia matematyczna polski dr Michał Wielechowski, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-08-KO-2020
413. Seminarium polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-09-KO-2019
414. Seminarium polski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2SZ-2-09-KO-2020
415. Agribusiness –sector analysis on the Polish case angielski Aleksandra Chlebicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-15-KF-2019-EN
416. Agribusiness –sector analysis on the Polish case angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-15-KF-2020-EN
417. Business Planning angielski Aleksandra Chlebicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-16-KF-2019-EN
418. Business Planning angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-16-KF-2020-EN
419. Business process management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-17-KF-2019-EN
420. Business process management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-17-KF-2020-EN
421. Business statistics angielski Katarzyna Czech, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-18-KF-2019-EN
422. Business statistics angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-18-KF-2020-EN
423. Demography and demographic changes in EU member states angielski Joanna Rakowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-19-KF-2019-EN
424. Demography and demographic changes in EU member states angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-19-KF-2020-EN
425. Electronic commerce angielski Strzębicki Dariusz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-20-KF-2019-EN
426. Electronic commerce angielski dr Dariusz Strzębicki, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-20-KF-2020-EN
427. Entrepreneurship angielski Piotr Gabryjończyk, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-21-KF-2019-EN
428. Entrepreneurship angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-21-KF-2020-EN
429. Finacial accounting angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-22-KF-2019-EN
430. Finacial accounting angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-22-KF-2020-EN
431. Financial engineering and foreign exchange risk management angielski Katarzyna Czech, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-23-KF-2019-EN
432. Financial engineering and foreign exchange risk management angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-23-KF-2020-EN
433. Human capital management angielski Piotr Gabryjończyk, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-24-KF-2019-EN
434. Human capital management angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-24-KF-2020-EN
435. International management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-25-KF-2019-EN
436. International management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-25-KF-2020-EN
437. Labour economics angielski Nina Drejerska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-26-KF-2019-EN
438. Labour economics angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-26-KF-2020-EN
439. Operations management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-27-KF-2019-EN
440. Operations management angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-27-KF-2020-EN
441. Organizational behavior angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-28-KF-2019-EN
442. Organizational behavior angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-28-KF-2020-EN
443. Taxation and social security system angielski Agnieszka Parlińska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-29-KF-2019-EN
444. Taxation and social security system angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-29-KF-2020-EN
445. Theory of decision-making angielski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-30-KF-2019-EN
446. Theory of decision-making angielski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-30-KF-2020-EN
447. Tourism transportation angielski Aleksandra Górecka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-31-KF-2019-EN
448. Tourism transportation angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-31-KF-2020-EN
449. International finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-32-KF-2019-EN
450. International finance angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-32-KF-2020-EN
451. Corporate financial analysis angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-33-KF-2019-EN
452. Corporate financial analysis angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-33-KF-2020-EN
453. Sustainable rural development angielski Nina Drejerska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-34-KF-2019-EN
454. Sustainable rural development angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-34-KF-2020-EN
455. Ethics in business angielski Ewa Stawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-35-KF-2019-EN
456. Ethics in business angielski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-35-KF-2020-EN
457. Food advertising angielski Joanna Chudzian, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-36-KF-2019-EN
458. Food advertising angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-36-KF-2020-EN
459. Budgeting and financial modeling angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-37-KF-2019-EN
460. Budgeting and financial modeling angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-37-KF-2020-EN
461. EU Regional and Cohesion Policy angielski Rakowska Joanna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-38-KF-2019-EN
462. EU Regional and Cohesion Policy angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-38-KF-2020-EN
463. Współczesne nurty ekonomii polski Alina Daniłowska, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-01-KO-2019
464. Współczesne nurty ekonomii polski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-01-KO-2020
465. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-11-PF-2019
466. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-11-PF-2020
467. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-12-PF-2019
468. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-12-PF-2020
469. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-13-PF-2019
470. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-13-PF-2020
471. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-14-PF-2019
472. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Ekonomia podstawowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-14-PF-2020
473. Administracja publiczna polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-15-KF-2019
474. Administracja publiczna polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-15-KF-2020
475. Audyt podatkowy polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-16-KF-2019
476. Audyt podatkowy polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-16-KF-2020
477. Finanse w obrocie nieruchomościami polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-17-KF-2019
478. Finanse w obrocie nieruchomościami polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-17-KF-2020
479. Fundusze i projekty europejskie dla przedsiębiorstw polski dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-18-KF-2019
480. Fundusze i projekty europejskie dla przedsiębiorstw polski dr inż. Agnieszka Biernat-Jarka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-18-KF-2020
481. Identyfikacja problemów bezrobocia w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-19-KF-2019
482. Identyfikacja problemów bezrobocia w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-19-KF-2020
483. Instytucje i organizacje pozarządowe polski dr Piotr Gabryjończyk Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-20-KF-2019
484. Instytucje i organizacje pozarządowe polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-20-KF-2020
485. Komunikowanie w przedsiębiorstwie polski Werenowska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-21-KF-2019
486. Komunikowanie w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-21-KF-2020
487. Korporacje transnarodowe polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-22-KF-2019
488. Korporacje transnarodowe polski dr hab. Jakub Kraciuk, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-22-KF-2020
489. Marketing w agrobiznesie polski dr Mariusz Grębowiec Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-23-KF-2019
490. Marketing w agrobiznesie polski dr Mariusz Grębowiec, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-23-KF-2020
491. Outsourcing personalny w przedsiębiorstwie polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-24-KF-2019
492. Outsourcing personalny w przedsiębiorstwie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-24-KF-2020
493. Podstawy bioekonomii i biogospodarki polski dr Mariusz Maciejczak Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-25-KF-2019
494. Podstawy bioekonomii i biogospodarki polski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-25-KF-2020
495. Przyroda w służbie człowieka polski Wąs Adam, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-26-KF-2019
496. Przyroda w służbie człowieka polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-26-KF-2020
497. Psychologia ekonomiczna polski Gabryjończyk Piotr, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-27-KF-2019
498. Psychologia ekonomiczna polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-27-KF-2020
499. Rozliczenia międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-28-KF-2019
500. Rozliczenia międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-28-KF-2020
501. Rynki produktów bio polski Strzębicki Dariusz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-29-KF-2019
502. Rynki produktów bio polski dr Dariusz Strzębicki, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-29-KF-2020
503. Sprawozdawczość i rewizja finansowa polski Wasilewska Anna, dr inż. Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-30-KF-2019
504. Sprawozdawczość i rewizja finansowa polski dr inż. Anna Wasilewska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-30-KF-2020
505. Wycena mienia publicznego polski dr inż. Tomasz Klusek Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-31-KF-2019
506. Wycena mienia publicznego polski dr inż. Tomasz Klusek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-31-KF-2020
507. Wycena nieruchomości komercyjnych polski dr inż. Elwira Laskowska Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-32-KF-2019
508. Wycena nieruchomości komercyjnych polski dr inż. Elwira Laskowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2SZ-3-32-KF-2020
509. Airport operations angielski Aleksandra Górecka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-15-KF-2019-EN
510. Airport operations angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-15-KF-2020-EN
511. Banking angielski Sławomir Juszczyk, prof. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-16-KF-2019-EN
512. Banking angielski dr Rafał Balina, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-16-KF-2020-EN
513. Banking services for enterprises angielski Sylwester Kozak dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-17-KF-2019-EN
514. Banking services for enterprises angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-17-KF-2020-EN
515. Business strategies angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-18-KF-2019-EN
516. Business strategies angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-18-KF-2020-EN
517. Consumer behavior angielski Joanna Chudzian, dr; Anna Jasiulewicz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-19-KF-2019-EN
518. Consumer behavior angielski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-19-KF-2020-EN
519. Economics and organization of agricultural enterprises angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-20-KF-2019-EN
520. Economics and organization of agricultural enterprises angielski dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-20-KF-2020-EN
521. European social policy angielski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-21-KF-2019-EN
522. European social policy angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-21-KF-2020-EN
523. Excel applications for corporate finance angielski Katarzyna Czech, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-22-KF-2019-EN
524. Excel applications for corporate finance angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-22-KF-2020-EN
525. Knowledge management angielski Michał Borowy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-23-KF-2019-EN
526. Knowledge management angielski dr Michał Borowy, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-23-KF-2020-EN
527. Market research angielski Aleksandra Chlebicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-24-KF-2019-EN
528. Market research angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-24-KF-2020-EN
529. Marketing angielski Strzębicki Dariusz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-25-KF-2019-EN
530. Marketing angielski dr Dariusz Strzębicki, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-25-KF-2020-EN
531. Personal finance angielski Sylwester Kozak, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-26-KF-2019-EN
532. Personal finance angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-26-KF-2020-EN
533. Project elaboration and management angielski Nina Drejerska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-27-KF-2019-EN
534. Project elaboration and management angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-27-KF-2020-EN
535. Small and medium-sized enterprises in European Union angielski Joanna Rakowska, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-28-KF-2019-EN
536. Small and medium-sized enterprises in European Union angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-28-KF-2020-EN
537. Sustainable business and CSR angielski Marcin Ratajczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-29-KF-2019-EN
538. Sustainable business and CSR angielski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-29-KF-2020-EN
539. Sustainable food consumption angielski Joanna Chudzian, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-30-KF-2019-EN
540. Sustainable food consumption angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-30-KF-2020-EN
541. Technology and innovation management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-31-KF-2019-EN
542. Technology and innovation management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-31-KF-2020-EN
543. The principles of cost accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-32-KF-2019-EN
544. The principles of cost accounting angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-32-KF-2020-EN
545. Tourism in military, industrial and technical objects angielski Piotr Gabryjończyk, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-33-KF-2019-EN
546. Tourism in military, industrial and technical objects angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-33-KF-2020-EN
547. Tourism reservation systems angielski Maciej Stawicki, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-34-KF-2019-EN
548. Tourism reservation systems angielski dr Maciej Stawicki, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-34-KF-2020-EN
549. Transport economics angielski Aleksandra Górecka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-35-KF-2019-EN
550. Transport economics angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-35-KF-2020-EN
551. International financial reporting standards angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-36-KF-2019-EN
552. International financial reporting standards angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-36-KF-2020-EN
553. Economic and business forecasting angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-37-KF-2019-EN
554. Economic and business forecasting angielski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-37-KF-2020-EN
555. Bioetyka i prawo w biogospodarce polski prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-15-KF-2019
556. Bioetyka i prawo w biogospodarce polski Grzegorz Bartoszewski, Profesor Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-15-KF-2020
557. Ekonomia rozwoju polski Borowska Agnieszka, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-17-KF-2019
558. Ekonomia rozwoju polski dr hab. Agnieszka Borowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-17-KF-2020
559. Ekonomia sektora publicznego polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-18-KF-2019
560. Ekonomia sektora publicznego polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-18-KF-2020
561. Ekonomika bankowości polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-19-KF-2019
562. Ekonomika bankowości polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-19-KF-2020
563. Ekonomika edukacji polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-20-KF-2019
564. Ekonomika edukacji polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-20-KF-2020
565. Ekonomika i organizacja handlu i usług polski Bąk-Filipek Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-21-KF-2019
566. Ekonomika i organizacja handlu i usług polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-21-KF-2020
567. Gospodarcze zastosowanie biotechnologii polski prof. Monika Rakoczy-Trojanowska i zespół Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-22-KF-2019
568. Gospodarcze zastosowanie biotechnologii polski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-22-KF-2020
569. Instytucjonalne uwarunkowania biotechnologii polski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-24-KF-2019
570. Instytucjonalne uwarunkowania biotechnologii polski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-24-KF-2020
571. Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-25-KF-2019
572. Międzynarodowa Polityka Ekonomiczna polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-25-KF-2020
573. Organizacje międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-26-KF-2019
574. Organizacje międzynarodowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-26-KF-2020
575. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach polski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-28-KF-2019
576. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-28-KF-2020
577. Przygotowanie i ocena projektów z zakresu biogospodarki polski Malak Rawlikowska Agata, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-29-KF-2019
578. Przygotowanie i ocena projektów z zakresu biogospodarki polski dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-29-KF-2020
579. Etyka w biznesie polski Stawicka Ewa, dr Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-30-KF-2019
580. Etyka w biznesie polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-30-KF-2020
581. Teoria wyboru publicznego polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-31-KF-2019
582. Teoria wyboru publicznego polski dr Monika Utzig, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-31-KF-2020
583. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-33-KF-2019
584. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-33-KF-2020
585. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr inż. Joanna Bereżnicka Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-34-KF-2019
586. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr Joanna Bereżnicka, Adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2SZ-4-34-KF-2020
587. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-96-KF-2019
588. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-96-KF-2020
589. Managerial economics angielski Daniłowska Alina, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-01-KO-2019-ERA
590. Managerial economics angielski dr hab. Alina Daniłowska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-01-KO-2020-ERA
591. Capital market angielski Sylwester Kozak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-02-KO-2019-ERA
592. Capital market angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-02-KO-2020-ERA
593. Human resources management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-03-KO-2019-ERA
594. Human resources management angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-03-KO-2020-ERA
595. Local finance angielski Agnieszka Parlińska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-04-KO-2019-ERA
596. Local finance angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-04-KO-2020-ERA
597. Business Law angielski Sylwester Kozak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-05-KO-2019-ERA
598. Business Law angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-05-KO-2020-ERA
599. Advanced Macroeconomics angielski Aldona Zawojska, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-06-KO-2019-ERA
600. Advanced Macroeconomics angielski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-06-KO-2020-ERA
601. Economics and organization of production angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-07-KO-2019-ERA
602. Economics and organization of production angielski dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-07-KO-2020-ERA
603. Mathematical statistics angielski Monica Pratesi, prof. Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-08-KO-2019-ERA
604. Mathematical statistics angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 1 EKR-E-2S-1-08-KO-2020-ERA
605. History of economic thought angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-01-KO-2019-ERA
606. History of economic thought angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-01-KO-2020-ERA
607. Corporate finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-02-KO-2019-ERA
608. Corporate finance angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-02-KO-2020-ERA
609. International economics angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-04-KO-2019-ERA
610. International economics angielski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-04-KO-2020-ERA
611. Methods of projects assessment angielski Katarzyna Boratyńska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-05-KO-2019-ERA
612. Methods of projects assessment angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-05-KO-2020-ERA
613. Managerial accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-06-KO-2019-ERA
614. Managerial accounting angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-06-KO-2020-ERA
615. Insurance systems angielski Agnieszka Parlińska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-07-KO-2019-ERA
616. Insurance systems angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-07-KO-2020-ERA
617. Mathematical economics angielski Łukasz Pietrych, dr Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-08-KO-2019-ERA
618. Mathematical economics angielski dr Łukasz Pietrych, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 2 EKR-E-2S-2-08-KO-2020-ERA
619. Agribusiness –sector analysis on the Polish case angielski Aleksandra Chlebicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-15-KF-2019-ERA
620. Agribusiness –sector analysis on the Polish case angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-15-KF-2020-ERA
621. Business Planning angielski Aleksandra Chlebicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-16-KF-2019-ERA
622. Business Planning angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-16-KF-2020-ERA
623. Business process management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-17-KF-2019-ERA
624. Business process management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-17-KF-2020-ERA
625. Business statistics angielski Katarzyna Czech, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-18-KF-2019-ERA
626. Business statistics angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-18-KF-2020-ERA
627. Demography and demographic changes in EU member states angielski Joanna Rakowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-19-KF-2019-ERA
628. Demography and demographic changes in EU member states angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-19-KF-2020-ERA
629. Electronic commerce angielski Strzębicki Dariusz, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-20-KF-2019-ERA
630. Electronic commerce angielski dr Dariusz Strzębicki, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-20-KF-2020-ERA
631. Entrepreneurship angielski Piotr Gabryjończyk, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-21-KF-2019-ERA
632. Entrepreneurship angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-21-KF-2020-ERA
633. Finacial accounting angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-22-KF-2019-ERA
634. Finacial accounting angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-22-KF-2020-ERA
635. Financial engineering and foreign exchange risk management angielski Katarzyna Czech, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-23-KF-2019-ERA
636. Financial engineering and foreign exchange risk management angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-23-KF-2020-ERA
637. Human capital management angielski Piotr Gabryjończyk, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-24-KF-2019-ERA
638. Human capital management angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-24-KF-2020-ERA
639. International management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-25-KF-2019-ERA
640. International management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-25-KF-2020-ERA
641. Labour economics angielski Nina Drejerska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-26-KF-2019-ERA
642. Labour economics angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-26-KF-2020-ERA
643. Operations management angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-27-KF-2019-ERA
644. Operations management angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-27-KF-2020-ERA
645. Organizational behavior angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-28-KF-2019-ERA
646. Organizational behavior angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-28-KF-2020-ERA
647. Taxation and social security system angielski Agnieszka Parlińska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-29-KF-2019-ERA
648. Taxation and social security system angielski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-29-KF-2020-ERA
649. Theory of decision-making angielski dr inż. Monika Gębska Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-30-KF-2019-ERA
650. Theory of decision-making angielski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-30-KF-2020-ERA
651. Tourism transportation angielski Aleksandra Górecka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-31-KF-2019-ERA
652. Tourism transportation angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-31-KF-2020-ERA
653. International finance angielski Katarzyna Boratyńska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-32-KF-2019-ERA
654. International finance angielski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-32-KF-2020-ERA
655. Corporate financial analysis angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-33-KF-2019-ERA
656. Corporate financial analysis angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-33-KF-2020-ERA
657. Sustainable rural development angielski Nina Drejerska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-34-KF-2019-ERA
658. Sustainable rural development angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-34-KF-2020-ERA
659. Ethics in business angielski Ewa Stawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-35-KF-2019-ERA
660. Ethics in business angielski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-35-KF-2020-ERA
661. Food advertising angielski Joanna Chudzian, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-36-KF-2019-ERA
662. Food advertising angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-36-KF-2020-ERA
663. Budgeting and financial modeling angielski Serhiy Zabolotnyy, dr Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-37-KF-2019-ERA
664. Budgeting and financial modeling angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 3 EKR-E-2S-3-37-KF-2020-ERA
665. Airport operations angielski Aleksandra Górecka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-15-KF-2019-ERA
666. Airport operations angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-15-KF-2020-ERA
667. Banking angielski Sławomir Juszczyk, prof. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-16-KF-2019-ERA
668. Banking angielski dr Rafał Balina, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-16-KF-2020-ERA
669. Banking services for enterprises angielski Sylwester Kozak dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-17-KF-2019-ERA
670. Banking services for enterprises angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-17-KF-2020-ERA
671. Business strategies angielski Joanna Paliszkiewicz, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-18-KF-2019-ERA
672. Business strategies angielski prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Profesor Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-18-KF-2020-ERA
673. Consumer behaviour angielski Joanna Chudzian, dr; Anna Jasiulewicz, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-19-KF-2019-ERA
674. Consumer behaviour angielski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-19-KF-2020-ERA
675. Economics and organization of agricultural enterprises angielski Agata Malak-Rawlikowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-20-KF-2019-ERA
676. Economics and organization of agricultural enterprises angielski dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-20-KF-2020-ERA
677. European social policy angielski Rakowska Joanna, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-21-KF-2019-ERA
678. European social policy angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-21-KF-2020-ERA
679. Excel applications for corporate finance angielski Katarzyna Czech, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-22-KF-2019-ERA
680. Excel applications for corporate finance angielski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-22-KF-2020-ERA
681. Knowledge management angielski Michał Borowy, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-23-KF-2019-ERA
682. Knowledge management angielski dr Michał Borowy, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-23-KF-2020-ERA
683. Market research angielski Aleksandra Chlebicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-24-KF-2019-ERA
684. Market research angielski dr Aleksandra Chlebicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-24-KF-2020-ERA
685. Marketing angielski Strzębicki Dariusz, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-25-KF-2019-ERA
686. Marketing angielski dr Dariusz Strzębicki, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-25-KF-2020-ERA
687. Personal finance angielski Sylwester Kozak, dr hab., prof. SGGW Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-26-KF-2019-ERA
688. Personal finance angielski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-26-KF-2020-ERA
689. Project elaboration and management angielski Nina Drejerska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-27-KF-2019-ERA
690. Project elaboration and management angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-27-KF-2020-ERA
691. Small and medium-sized enterprises in European Union angielski Joanna Rakowska, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-28-KF-2019-ERA
692. Small and medium-sized enterprises in European Union angielski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-28-KF-2020-ERA
693. Sustainable business and CSR angielski Marcin Ratajczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-29-KF-2019-ERA
694. Sustainable business and CSR angielski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-29-KF-2020-ERA
695. Sustainable food consumption angielski Joanna Chudzian, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-30-KF-2019-ERA
696. Sustainable food consumption angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-30-KF-2020-ERA
697. Technology and innovation management angielski Mariusz Maciejczak, dr hab. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-31-KF-2019-ERA
698. Technology and innovation management angielski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-31-KF-2020-ERA
699. The principles of cost accounting angielski Magdalena Mądra-Sawicka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-32-KF-2019-ERA
700. The principles of cost accounting angielski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-32-KF-2020-ERA
701. Tourism in military, industrial and technical objects angielski Piotr Gabryjończyk, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-33-KF-2019-ERA
702. Tourism in military, industrial and technical objects angielski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-33-KF-2020-ERA
703. Tourism reservation systems angielski Maciej Stawicki, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-34-KF-2019-ERA
704. Tourism reservation systems angielski dr Maciej Stawicki, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-34-KF-2020-ERA
705. Transport economics angielski Aleksandra Górecka, dr Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-35-KF-2019-ERA
706. Transport economics angielski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-35-KF-2020-ERA
707. Economic and business forecasting angielski Hamulczuk Mariusz, dr. hab. Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-37-KF-2019-ERA
708. Economic and business forecasting angielski dr hab. Mariusz Hamulczuk, Adiunkt Erasmus kierunkowy II stopień 4 EKR-E-2S-4-37-KF-2020-ERA
709. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-100-KF-2019
710. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-100-KF-2020
711. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-101-KF-2019
712. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-101-KF-2020
713. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-40-KF-2019
714. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-40-KF-2020
715. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-41-KF-2019
716. ABC tworzenia firmy polski dr Tadeusz Filipiak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-41-KF-2020
717. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-42-KF-2019
718. Absolwent na rynku pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-42-KF-2020
719. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-43-KF-2019
720. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-43-KF-2020
721. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-44-KF-2019
722. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-44-KF-2020
723. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-45-KF-2019
724. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-45-KF-2020
725. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-46-KF-2019
726. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-46-KF-2020
727. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-47-KF-2019
728. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-47-KF-2020
729. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-48-KF-2019
730. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-48-KF-2020
731. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-49-KF-2019
732. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski Paweł Pasieka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-49-KF-2020
733. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-50-KF-2019
734. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-50-KF-2020
735. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-51-KF-2019
736. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-51-KF-2020
737. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-52-KF-2019
738. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-52-KF-2020
739. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-53-KF-2019
740. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-53-KF-2020
741. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-55-KF-2019
742. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-55-KF-2020
743. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-56-KF-2019
744. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-56-KF-2020
745. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-57-KF-2019
746. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-57-KF-2020
747. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-58-KF-2019
748. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-58-KF-2020
749. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-59-KF-2019
750. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-59-KF-2020
751. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-60-KF-2019
752. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-60-KF-2020
753. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-61-KF-2019
754. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-61-KF-2020
755. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-62-KF-2019
756. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-62-KF-2020
757. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-63-KF-2019
758. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-63-KF-2020
759. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-64-KF-2019
760. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-64-KF-2020
761. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-65-KF-2019
762. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-65-KF-2020
763. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-66-KF-2019
764. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-66-KF-2020
765. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-67-KF-2019
766. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-67-KF-2020
767. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-68-KF-2019
768. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-68-KF-2020
769. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-71-KF-2019
770. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-71-KF-2020
771. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-72-KF-2019
772. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-72-KF-2020
773. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-73-KF-2019
774. Profesjonalne kontakty z mediami polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-73-KF-2020
775. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-74-KF-2019
776. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-74-KF-2020
777. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-75-KF-2019
778. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-75-KF-2020
779. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-77-KF-2019
780. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-77-KF-2020
781. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-78-KF-2019
782. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-78-KF-2020
783. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-79-KF-2019
784. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-79-KF-2020
785. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-80-KF-2019
786. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-80-KF-2020
787. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-81-KF-2019
788. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-81-KF-2020
789. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-82-KF-2019
790. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-82-KF-2020
791. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-83-KF-2019
792. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-83-KF-2020
793. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-84-KF-2019
794. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-84-KF-2020
795. Stosunki pracy polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-85-KF-2019
796. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-85-KF-2020
797. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-86-KF-2019
798. Systemy bankowe polski Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-86-KF-2020
799. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-87-KF-2019
800. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-87-KF-2020
801. Techniki pracy umysłowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-88-KF-2019
802. Techniki pracy umysłowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-88-KF-2020
803. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-89-KF-2019
804. Technologie produkcji roślinnej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-89-KF-2020
805. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-90-KF-2019
806. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-90-KF-2020
807. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-91-KF-2019
808. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-91-KF-2020
809. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-92-KF-2019
810. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-92-KF-2020
811. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-93-KF-2019
812. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-93-KF-2020
813. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-94-KF-2019
814. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-94-KF-2020
815. Warsztaty przyszłości polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-95-KF-2019
816. Warsztaty przyszłości polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-95-KF-2020
817. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-96-KF-2019
818. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-96-KF-2020
819. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-97-KF-2019
820. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-97-KF-2020
821. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-98-KF-2019
822. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-98-KF-2020
823. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-99-KF-2019
824. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-99-KF-2020
825. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1S-1-10-PF-2019
826. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1S-1-10-PF-2020
827. Matematyka polski Jóźwikowska Alina, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-01-PO-2019
828. Matematyka polski Alina Jóźwikowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-01-PO-2020
829. Technologie informacyjne polski Jałowiecki Piotr, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-02-PO-2019
830. Technologie informacyjne polski dr hab. Piotr Jałowiecki, Adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-02-PO-2020
831. Geografia ekonomiczna polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-03-PO-2019
832. Geografia ekonomiczna polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-03-PO-2020
833. Psychologia pracy polski Ratajczak Marcin, dr hab. Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-04-PO-2019
834. Psychologia pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-04-PO-2020
835. Mikroekonomia polski Kmieć Dorota, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-05-KO-2019
836. Mikroekonomia polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-05-KO-2020
837. Propedeutyka rolnictwa polski Suwara Irena, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-06-KO-2019
838. Propedeutyka rolnictwa polski Dr hab. Irena Suwara, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-06-KO-2020
839. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-11-PF-2019
840. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-11-PF-2020
841. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-12-PF-2019
842. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-12-PF-2020
843. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-13-PF-2019
844. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-13-PF-2020
845. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-14-PF-2019
846. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 1 EKR-F-1SZ-1-14-PF-2020
847. Makroekonomia polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-01-KO-2019
848. Makroekonomia polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-01-KO-2020
849. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski Komorowska Dorota, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-02-KO-2019
850. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski dr hab. Dorota Komorowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-02-KO-2020
851. Prawo polski Litwiniuk Przemysław, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-03-PO-2019
852. Prawo polski dr hab. Przemysław Litwiniuk, Adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-03-PO-2020
853. Komunikowanie społeczne polski Krzyżanowska Krystyna, prof. dr hab Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-04-PO-2019
854. Komunikowanie społeczne polski prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, Profesor Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-04-PO-2020
855. Finanse polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-05-KO-2019
856. Finanse polski dr inż. Anna Milewska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-05-KO-2020
857. Zarządzanie polski Maciejczak Mariusz, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-07-KO-2019
858. Zarządzanie polski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 2 EKR-F-1SZ-2-07-KO-2020
859. Polityka gospodarcza polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-01-KO-2019
860. Polityka gospodarcza polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-01-KO-2020
861. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw polski Kondraszuk Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-02-KO-2019
862. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-02-KO-2020
863. Rachunkowość polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-03-KO-2019
864. Rachunkowość polski dr Tomasz Felczak, Asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-03-KO-2020
865. Bankowość polski Juszczyk Sławomir, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-04-KO-2019
866. Bankowość polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk, Profesor Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-04-KO-2020
867. Etyka zawodowa polski Stawicka Ewa, dr Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-05-PO-2019
868. Etyka zawodowa polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość podstawowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-05-PO-2020
869. Statystyka polski Wasilewska Ewa, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-06-KO-2019
870. Statystyka polski dr Ewa Wasilewska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-06-KO-2020
871. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr inż. Joanna Bereżnicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-15-KF-2019
872. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych polski dr Joanna Bereżnicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-15-KF-2020
873. Banki na rynkach finansowych polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-16-KF-2019
874. Banki na rynkach finansowych polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-16-KF-2020
875. Bankowość elektroniczna polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-17-KF-2019
876. Bankowość elektroniczna polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-17-KF-2020
877. Budżetowanie w banku polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-18-KF-2019
878. Budżetowanie w banku polski dr Marzena Ganc Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-18-KF-2020
879. Controlling kosztów w przedsiębiorstwie polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-19-KF-2019
880. Controlling kosztów w przedsiębiorstwie polski dr Marzena Ganc, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-19-KF-2020
881. Międzynarodowe Organizacje Finansowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-22-KF-2019
882. Międzynarodowe Organizacje Finansowe polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-22-KF-2020
883. Rachunkowość gospodarstw rodzinnych polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-23-KF-2019
884. Rachunkowość gospodarstw rodzinnych polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-23-KF-2020
885. Rynek ubezpieczeń polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-24-KF-2019
886. Rynek ubezpieczeń polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-24-KF-2020
887. Strategie inwestycyjne na rynkach walutowych polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-25-KF-2019
888. Strategie inwestycyjne na rynkach walutowych polski dr Rafał Balina, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-25-KF-2020
889. Strategie współpracy przedsiębiorstwa z bankiem polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-26-KF-2019
890. Strategie współpracy przedsiębiorstwa z bankiem polski dr Rafał Balina, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 3 EKR-F-1SZ-3-26-KF-2020
891. Ekonometria polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-01-KO-2019
892. Ekonometria polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-01-KO-2020
893. Finanse przedsiębiorstwa polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-02-KO-2019
894. Finanse przedsiębiorstwa polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-02-KO-2020
895. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski Kacperska Elżbieta, dr inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-03-KO-2019
896. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-03-KO-2020
897. Rachunkowość finansowa polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-04-KO-2019
898. Rachunkowość finansowa polski dr Tomasz Felczak, Asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-04-KO-2020
899. Analiza rynku i wycena nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-15-KF-2019
900. Analiza rynku i wycena nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-15-KF-2020
901. Badania rynku usług finansowych polski dr inż. Aleksandra Wicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-16-KF-2019
902. Badania rynku usług finansowych polski dr Aleksandra Wicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-16-KF-2020
903. Budowanie lojalności klientów bankowych polski dr Marzena Lemanowicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-17-KF-2019
904. Budowanie lojalności klientów bankowych polski dr Marzena Lemanowicz, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-17-KF-2020
905. Inwestycje alternatywne polski dr Michał Wielechowski Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-18-KF-2019
906. Inwestycje alternatywne polski dr Michał Wielechowski, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-18-KF-2020
907. Podstawy administracji polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-19-KF-2019
908. Podstawy administracji polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 4 EKR-F-1SZ-4-19-KF-2020
909. Analiza finansowa polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-01-KO-2019
910. Analiza finansowa polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-01-KO-2020
911. Matematyka finansowa polski Górska Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-02-KO-2019
912. Matematyka finansowa polski dr Anna Górska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-02-KO-2020
913. Ubezpieczenia polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-03-KO-2019
914. Ubezpieczenia polski prof. dr hab. Marian Podstawka, Profesor Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-03-KO-2020
915. Analiza fundamentalna inwestycji finansowych polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-15-KF-2019
916. Analiza fundamentalna inwestycji finansowych polski dr Rafał Balina, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-15-KF-2020
917. Ekspercka ocena wniosków unijnych polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-16-KF-2019
918. Ekspercka ocena wniosków unijnych polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-16-KF-2020
919. Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny polski dr inż. Anna Milewska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-17-KF-2019
920. Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny polski dr inż. Anna Milewska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-17-KF-2020
921. Globalizacja rynków finansowych polski dr inż. Elżbieta Kacperska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-18-KF-2019
922. Globalizacja rynków finansowych polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-18-KF-2020
923. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-19-KF-2019
924. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie polski dr Marzena Ganc, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-19-KF-2020
925. Psychologia finansowa polski dr Joanna Chudzian Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-20-KF-2019
926. Psychologia finansowa polski dr Joanna Chudzian, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-20-KF-2020
927. Rachunkowość bankowa polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-21-KF-2019
928. Rachunkowość bankowa polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-21-KF-2020
929. Seminarium polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-22-KO-2019
930. Seminarium polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-22-KO-2020
931. Praktyka polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-23-KF-2019
932. Praktyka polski dr hab. Andrzej Parzonko, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-23-KF-2020
933. Analiza danych finansowych w MS Excel polski Jałowiecki Piotr, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-24-KF-2019
934. Analiza danych finansowych w MS Excel polski dr hab. Piotr Jałowiecki, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 5 EKR-F-1SZ-5-24-KF-2020
935. Finanse publiczne polski Podstawka Marian, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-01-KO-2019
936. Finanse publiczne polski dr inż. Anna Milewska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-01-KO-2020
937. Marketing usług finansowych polski dr inż. Aleksandra Wicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-02-KO-2019
938. Marketing usług finansowych polski dr Aleksandra Wicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-02-KO-2020
939. Rynki finansowe polski Wielechowski Michał, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-03-KO-2019
940. Rynki finansowe polski dr Michał Wielechowski, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-03-KO-2020
941. Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska, dr inż. Marcin Idzik Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-15-KF-2019
942. Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości polski dr inż. Elwira Laskowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-15-KF-2020
943. Euro a zmiana funkcjonowania gospodarki polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-16-KF-2019
944. Euro a zmiana funkcjonowania gospodarki polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-16-KF-2020
945. Finanse sektora usług edukacyjnych polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-17-KF-2019
946. Finanse sektora usług edukacyjnych polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-17-KF-2020
947. Fundusze własne banku spółdzielczego polski Juszczyk Sławomir, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-18-KF-2019
948. Fundusze własne banku spółdzielczego polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk, Profesor Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-18-KF-2020
949. Ocena projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych z perspektywy banków polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-19-KF-2019
950. Ocena projektów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych z perspektywy banków polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-19-KF-2020
951. Podstawy rewizji finansowej polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-20-KF-2019
952. Podstawy rewizji finansowej polski dr Tomasz Felczak, Asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-20-KF-2020
953. Wycena przedsiębiorstw i ich majątku polski dr inż. Tomasz Klusek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-21-KF-2019
954. Wycena przedsiębiorstw i ich majątku polski dr inż. Tomasz Klusek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-21-KF-2020
955. Zarządzanie jakością usług polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-22-KF-2019
956. Zarządzanie jakością usług polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-22-KF-2020
957. Zarządzanie przez wartości polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-23-KF-2019
958. Zarządzanie przez wartości polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień 6 EKR-F-1SZ-6-23-KF-2020
959. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-102-KF-2019
960. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-102-KF-2020
961. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-103-KF-2019
962. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-103-KF-2020
963. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-1SZ-X-70-KF-2019
964. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-1SZ-X-70-KF-2020
965. Zarządzanie talentami w firmie polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-101-KF-2019
966. Zarządzanie talentami w firmie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-101-KF-2020
967. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-40-KF-2019
968. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski Marek Karwański, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-40-KF-2020
969. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-41-KF-2019
970. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-41-KF-2020
971. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-42-KF-2019
972. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-42-KF-2020
973. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-43-KF-2019
974. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-43-KF-2020
975. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-44-KF-2019
976. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-44-KF-2020
977. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-45-KF-2019
978. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-45-KF-2020
979. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-46-KF-2019
980. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-46-KF-2020
981. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-47-KF-2019
982. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-47-KF-2020
983. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-48-KF-2019
984. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-48-KF-2020
985. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-49-KF-2019
986. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-49-KF-2020
987. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-50-KF-2019
988. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-50-KF-2020
989. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-51-KF-2019
990. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-51-KF-2020
991. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-53-KF-2019
992. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-53-KF-2020
993. Europejska Polityka Społeczna polski dr Joanna Rakowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-54-KF-2019
994. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-54-KF-2020
995. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-59-KF-2019
996. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-59-KF-2020
997. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-60-KF-2019
998. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-60-KF-2020
999. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-61-KF-2019
1000. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-61-KF-2020
1001. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-62-KF-2019
1002. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-62-KF-2020
1003. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-63-KF-2019
1004. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-63-KF-2020
1005. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-64-KF-2019
1006. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-64-KF-2020
1007. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-65-KF-2019
1008. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-65-KF-2020
1009. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr Joanna Rakowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-66-KF-2019
1010. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-66-KF-2020
1011. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-67-KF-2019
1012. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-67-KF-2020
1013. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-68-KF-2019
1014. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-68-KF-2020
1015. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-69-KF-2019
1016. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-69-KF-2020
1017. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-70-KF-2019
1018. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-70-KF-2020
1019. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-71-KF-2019
1020. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-71-KF-2020
1021. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-72-KF-2019
1022. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-72-KF-2020
1023. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-73-KF-2019
1024. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-73-KF-2020
1025. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-74-KF-2019
1026. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-74-KF-2020
1027. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-75-KF-2019
1028. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-75-KF-2020
1029. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-76-KF-2019
1030. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-76-KF-2020
1031. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-79-KF-2019
1032. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-79-KF-2020
1033. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-80-KF-2019
1034. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-80-KF-2020
1035. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-81-KF-2019
1036. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-81-KF-2020
1037. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-82-KF-2019
1038. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-82-KF-2020
1039. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-84-KF-2019
1040. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-84-KF-2020
1041. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-85-KF-2019
1042. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-85-KF-2020
1043. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-86-KF-2019
1044. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-86-KF-2020
1045. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-87-KF-2019
1046. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-87-KF-2020
1047. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-88-KF-2019
1048. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-88-KF-2020
1049. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-89-KF-2019
1050. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-89-KF-2020
1051. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-90-KF-2019
1052. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-90-KF-2020
1053. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-91-KF-2019
1054. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski Dr hab. Magdalena Szymańska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-91-KF-2020
1055. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-92-KF-2019
1056. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-92-KF-2020
1057. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-93-KF-2019
1058. Teksty prasowe i internetowe polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-93-KF-2020
1059. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-97-KF-2019
1060. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski Dr hab. Ewa Skibniewska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-97-KF-2020
1061. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-98-KF-2019
1062. Zamówienia publiczne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-98-KF-2020
1063. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-99-KF-2019
1064. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-99-KF-2020
1065. Polityka pieniężna polski Jędruchniewicz Andrzej, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-01-KO-2019
1066. Polityka pieniężna polski dr hab. Andrzej Jędruchniewicz, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-01-KO-2020
1067. Prawo finansowe polski Gołasa Piotr, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-02-KO-2019
1068. Prawo finansowe polski dr hab. Piotr Gołasa, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-02-KO-2020
1069. Prognozowanie i symulacje polski Majewski Janusz, dr. inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-03-KO-2019
1070. Prognozowanie i symulacje polski dr Janusz Majewski, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-03-KO-2020
1071. Rachunek kosztów polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-04-KO-2019
1072. Rachunek kosztów polski dr hab. Mirosław Wasilewski, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-04-KO-2020
1073. Rachunkowość zarządcza polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-05-KO-2019
1074. Rachunkowość zarządcza polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-05-KO-2020
1075. Strategie marketingowe instytucji finansowych polski Szwacka-Mokrzycka Joanna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-06-KO-2019
1076. Strategie marketingowe instytucji finansowych polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-06-KO-2020
1077. Teoria ryzyka polski Utzig Monika, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-07-KO-2019
1078. Teoria ryzyka polski dr Monika Utzig, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-07-KO-2020
1079. Zarządzanie instytucjami finansowymi polski Juszczyk Sławomir, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-08-KO-2019
1080. Zarządzanie instytucjami finansowymi polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk, Profesor Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 1 EKR-F-2SZ-1-08-KO-2020
1081. Systemy informatyczne w instytucjach finansowych polski Balina Rafał, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-01-KO-2019
1082. Systemy informatyczne w instytucjach finansowych polski dr Rafał Balina, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-01-KO-2020
1083. Sprawozdawczość finansowa polski Wasilewska Anna, dr inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-02-KO-2019
1084. Sprawozdawczość finansowa polski dr inż. Anna Wasilewska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-02-KO-2020
1085. Rachunkowość finansowa II polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-03-KO-2019
1086. Rachunkowość finansowa II polski dr Tomasz Felczak, Asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-03-KO-2020
1087. Portfel inwestycyjny polski Wielechowski Michał, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-04-KO-2019
1088. Portfel inwestycyjny polski dr Michał Wielechowski, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-04-KO-2020
1089. Inżynieria finansowa polski Czech Katarzyna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-05-KO-2019
1090. Inżynieria finansowa polski dr Katarzyna Czech, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-05-KO-2020
1091. Finanse międzynarodowe polski Utzig Monika, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-06-KO-2019
1092. Finanse międzynarodowe polski dr Monika Utzig, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-06-KO-2020
1093. Doradztwo finansowe polski Boratyńska Katarzyna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-07-KO-2019
1094. Doradztwo finansowe polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-07-KO-2020
1095. Seminarium polski Franc-Dąbrowska Justyna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-08-KO-2019
1096. Seminarium polski dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 2 EKR-F-2SZ-2-08-KO-2020
1097. Współczesne teorie finansów polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-01-KO-2019
1098. Współczesne teorie finansów polski dr hab. Mirosław Wasilewski, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-01-KO-2020
1099. Ryzyko kredytowe w banku polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-100-KF-2019
1100. Ryzyko kredytowe w banku polski dr Rafał Balina, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-100-KF-2020
1101. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-11-PF-2019
1102. Język angielski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-11-PF-2020
1103. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-12-PF-2019
1104. Język francuski obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-12-PF-2020
1105. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-13-PF-2019
1106. Język niemiecki obcy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-13-PF-2020
1107. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-14-PF-2019
1108. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, p. Dariusz Kętla Finanse i Rachunkowość podstawowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-14-PF-2020
1109. Finanse behawioralne polski dr Tomasz Pawlonka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-15-KF-2019
1110. Finanse behawioralne polski dr Tomasz Pawlonka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-15-KF-2020
1111. Kontrola i rewizja finansowa polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-16-KF-2019
1112. Kontrola i rewizja finansowa polski dr Marzena Ganc, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-16-KF-2020
1113. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-17-KF-2019
1114. Metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-17-KF-2020
1115. Rachunkowość międzynarodowa polski Wasilewski Mirosław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-18-KF-2019
1116. Rachunkowość międzynarodowa polski dr hab. Mirosław Wasilewski, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-18-KF-2020
1117. Short-Term Financial Decisions angielski dr Serhiy Zabolotnyy Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-19-KF-2019
1118. Short-Term Financial Decisions angielski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-19-KF-2020
1119. Strategiczne zarządzanie finansami polski dr Tomasz Pawlonka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-20-KF-2019
1120. Strategiczne zarządzanie finansami polski dr Tomasz Pawlonka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-20-KF-2020
1121. Wycena nieruchomości w teorii i praktyce polski dr inż. Tomasz Klusek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-21-KF-2019
1122. Wycena nieruchomości w teorii i praktyce polski dr inż. Tomasz Klusek, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-21-KF-2020
1123. Wycena w rachunkowości według standardów światowych polski Ganc Marzena, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-22-KF-2019
1124. Wycena w rachunkowości według standardów światowych polski dr Marzena Ganc, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-22-KF-2020
1125. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa polski dr Serhiy Zabolotnyy Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-23-KF-2019
1126. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa polski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-23-KF-2020
1127. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej polski dr Serhiy Zabolotnyy Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-25-KF-2019
1128. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej polski dr Serhiy Zabolotnyy, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-25-KF-2020
1129. Finansowanie inwestycji środowiskowych polski Sobolewska Agnieszka, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-26-KF-2019
1130. Finansowanie inwestycji środowiskowych polski dr Agnieszka Sobolewska, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-26-KF-2020
1131. Rachunkowość jednostek sektora publicznego polski Dr Mirosław Machnacki Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-27-KF-2019
1132. Rachunkowość jednostek sektora publicznego polski dr Joanna Bereżnicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-27-KF-2020
1133. Unia gospodarczo-walutowa polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-28-KF-2019
1134. Unia gospodarczo-walutowa polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-28-KF-2020
1135. Metody aktuarialne polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-29-KF-2019
1136. Metody aktuarialne polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-29-KF-2020
1137. Analiza sprawozdań finansowych banku polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-30-KF-2019
1138. Analiza sprawozdań finansowych banku polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-30-KF-2020
1139. Doradztwo inwestycyjne polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-31-KF-2019
1140. Doradztwo inwestycyjne polski dr hab. Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-31-KF-2020
1141. Niebankowe instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-32-KF-2019
1142. Niebankowe instytucje finansowe polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-32-KF-2020
1143. Rachunek efektywności w banku polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-33-KF-2019
1144. Rachunek efektywności w banku polski prof. dr ha. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-33-KF-2020
1145. Rachunkowość bankowa II polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-34-KF-2019
1146. Rachunkowość bankowa II polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-34-KF-2020
1147. Rynek private equity i venture capital polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-35-KF-2019
1148. Rynek private equity i venture capital polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-35-KF-2020
1149. Systemy bankowości spółdzielczej polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-37-KF-2019
1150. Systemy bankowości spółdzielczej polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-37-KF-2020
1151. Zarządzanie aktywami i pasywami banku polski Sławomir Juszczyk, dr R. Balina, dr E. Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-38-KF-2019
1152. Zarządzanie aktywami i pasywami banku polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk, Profesor Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-38-KF-2020
1153. Zarządzanie ryzykiem w banku polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-39-KF-2019
1154. Zarządzanie ryzykiem w banku polski dr Rafał Balina, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 3 EKR-F-2SZ-3-39-KF-2020
1155. Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-15-KF-2019
1156. Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej polski dr Tomasz Felczak, Asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-15-KF-2020
1157. Komputerowe systemy finansów i księgowości polski dr Grzegorz Koszela Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-16-KF-2019
1158. Komputerowe systemy finansów i księgowości polski dr inż. Grzegorz Koszela, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-16-KF-2020
1159. Kontrola kosztów polski Felczak Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-17-KF-2019
1160. Kontrola kosztów polski dr Tomasz Felczak, Asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-17-KF-2020
1161. Rachunkowość zarządcza II polski dr Marzena Ganc Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-18-KF-2019
1162. Rachunkowość zarządcza II polski dr Marzena Ganc Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-18-KF-2020
1163. Zarządzanie przez wartość dla właścicieli polski dr Tomasz Pawlonka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-19-KF-2019
1164. Zarządzanie przez wartość dla właścicieli polski dr Tomasz Pawlonka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-19-KF-2020
1165. Źródła finansowania przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-20-KF-2019
1166. Źródła finansowania przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-20-KF-2020
1167. Nadzór i stabilność systemu finansowego w UE polski dr hab. Sylwester Kozak, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-21-KF-2019
1168. Nadzór i stabilność systemu finansowego w UE polski dr hab. Sylwester Kozak, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-21-KF-2020
1169. Planowanie finansowe w banku polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-22-KF-2019
1170. Planowanie finansowe w banku polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-22-KF-2020
1171. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku polski dr Rafał Balina Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-25-KF-2019
1172. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku polski dr Rafał Balina, Adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień 4 EKR-F-2SZ-4-25-KF-2020
1173. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-96-KF-2019
1174. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-96-KF-2020
1175. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-100-KF-2019
1176. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-100-KF-2020
1177. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-101-KF-2019
1178. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-101-KF-2020
1179. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-40-KF-2019
1180. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-40-KF-2020
1181. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-41-KF-2019
1182. ABC tworzenia firmy polski dr Tadeusz Filipiak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-41-KF-2020
1183. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-42-KF-2019
1184. Absolwent na rynku pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-42-KF-2020
1185. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-43-KF-2019
1186. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-43-KF-2020
1187. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-44-KF-2019
1188. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-44-KF-2020
1189. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-45-KF-2019
1190. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-45-KF-2020
1191. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-46-KF-2019
1192. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-46-KF-2020
1193. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-47-KF-2019
1194. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-47-KF-2020
1195. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-48-KF-2019
1196. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-48-KF-2020
1197. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-49-KF-2019
1198. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski Paweł Pasieka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-49-KF-2020
1199. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-50-KF-2019
1200. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-50-KF-2020
1201. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-51-KF-2019
1202. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-51-KF-2020
1203. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-52-KF-2019
1204. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-52-KF-2020
1205. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-53-KF-2019
1206. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-53-KF-2020
1207. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-55-KF-2019
1208. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-55-KF-2020
1209. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-56-KF-2019
1210. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-56-KF-2020
1211. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-57-KF-2019
1212. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-57-KF-2020
1213. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-58-KF-2019
1214. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-58-KF-2020
1215. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-59-KF-2019
1216. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-59-KF-2020
1217. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-60-KF-2019
1218. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-60-KF-2020
1219. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-61-KF-2019
1220. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-61-KF-2020
1221. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-62-KF-2019
1222. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-62-KF-2020
1223. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-63-KF-2019
1224. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-63-KF-2020
1225. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-64-KF-2019
1226. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-64-KF-2020
1227. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-65-KF-2019
1228. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-65-KF-2020
1229. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-66-KF-2019
1230. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-66-KF-2020
1231. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-67-KF-2019
1232. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-67-KF-2020
1233. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-68-KF-2019
1234. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-68-KF-2020
1235. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-71-KF-2019
1236. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-71-KF-2020
1237. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-72-KF-2019
1238. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-72-KF-2020
1239. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-73-KF-2019
1240. Profesjonalne kontakty z mediami polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-73-KF-2020
1241. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-74-KF-2019
1242. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-74-KF-2020
1243. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-75-KF-2019
1244. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-75-KF-2020
1245. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-77-KF-2019
1246. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-77-KF-2020
1247. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-78-KF-2019
1248. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-78-KF-2020
1249. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-79-KF-2019
1250. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-79-KF-2020
1251. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-80-KF-2019
1252. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-80-KF-2020
1253. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-81-KF-2019
1254. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-81-KF-2020
1255. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-82-KF-2019
1256. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-82-KF-2020
1257. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-83-KF-2019
1258. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-83-KF-2020
1259. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-84-KF-2019
1260. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-84-KF-2020
1261. Stosunki pracy polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-85-KF-2019
1262. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-85-KF-2020
1263. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-86-KF-2019
1264. Systemy bankowe polski Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-86-KF-2020
1265. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-87-KF-2019
1266. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-87-KF-2020
1267. Techniki pracy umysłowej polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-88-KF-2019
1268. Techniki pracy umysłowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-88-KF-2020
1269. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-89-KF-2019
1270. Technologie produkcji roślinnej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-89-KF-2020
1271. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-90-KF-2019
1272. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-90-KF-2020
1273. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-91-KF-2019
1274. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-91-KF-2020
1275. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-92-KF-2019
1276. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-92-KF-2020
1277. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-93-KF-2019
1278. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-93-KF-2020
1279. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-94-KF-2019
1280. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-94-KF-2020
1281. Warsztaty przyszłości polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-95-KF-2019
1282. Warsztaty przyszłości polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-95-KF-2020
1283. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-96-KF-2019
1284. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-96-KF-2020
1285. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-97-KF-2019
1286. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-97-KF-2020
1287. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-98-KF-2019
1288. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-98-KF-2020
1289. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-99-KF-2019
1290. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-99-KF-2020
1291. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1S-1-10-PF-2019
1292. Wychowanie fizyczne polski Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1S-1-10-PF-2020
1293. Matematyka polski Przeździecki Adam, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-01-PO-2019
1294. Matematyka polski Adam Przeździecki, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-01-PO-2020
1295. Technologie informacyjne polski Szczepaniuk Hubert, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-02-PO-2019
1296. Technologie informacyjne polski dr Hubert Szczepaniuk, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-02-PO-2020
1297. Geografia Ekonomiczna polski Rytko Anna, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-03-PO-2019
1298. Geografia Ekonomiczna polski Rytko Anna, dr Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-03-PO-2020
1299. Psychologia pracy polski Ratajczak Marcin, dr hab. Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-04-PO-2019
1300. Psychologia pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-04-PO-2020
1301. Mikroekonomia polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-05-KO-2019
1302. Mikroekonomia polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-05-KO-2020
1303. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-11-PF-2019
1304. English as a Foreign Language angielski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-11-PF-2020
1305. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-12-PF-2019
1306. Język francuski francuski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-12-PF-2020
1307. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-13-PF-2019
1308. Język niemiecki niemiecki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-13-PF-2020
1309. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-14-PF-2019
1310. Język rosyjski rosyjski Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Logistyka podstawowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-1-14-PF-2020
1311. Podstawy logistyki polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-2-03-KO-2019
1312. Podstawy logistyki polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 1 EKR-L-1SZ-2-03-KO-2020
1313. Makroekonomia polski Zawojska Aldona, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-01-KO-2019
1314. Makroekonomia polski dr hab. Aldona Zawojska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-01-KO-2020
1315. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski Majewski Janusz, dr Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-02-KO-2019
1316. Ekonomika gospodarki żywnościowej polski dr Janusz Majewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-02-KO-2020
1317. Komunikowanie społeczne polski Werenowska Agnieszka, dr Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-04-PO-2019
1318. Komunikowanie społeczne polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-04-PO-2020
1319. Etyka zawodowa polski Stawicka Ewa, dr Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-05-PO-2019
1320. Etyka zawodowa polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-05-PO-2020
1321. Statystyka polski Pietrych Łukasz, dr Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-06-KO-2019
1322. Statystyka polski dr Łukasz Pietrych, Asystent Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-06-KO-2020
1323. Zarządzanie polski Pietrzak Michał, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-07-KO-2019
1324. Zarządzanie polski prof. dr hab. Michał Pietrzak, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-07-KO-2020
1325. Towaroznawstwo polski Lemanowicz Marzena, dr Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-08-KO-2019
1326. Towaroznawstwo polski dr Marzena Lemanowicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 2 EKR-L-1SZ-2-08-KO-2020
1327. Prawo polski Gołasa Piotr, dr Logistyka podstawowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-01-PO-2019
1328. Prawo polski dr hab. Piotr Gołasa, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-01-PO-2020
1329. Marketing polski Drejerska Nina, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-02-KO-2019
1330. Marketing polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-02-KO-2020
1331. Rynki produktów rolno-żywnościowych polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-03-KO-2019
1332. Rynki produktów rolno-żywnościowych polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-03-KO-2020
1333. Zarządzanie produkcją i usługami polski Wicki Ludwik, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-04-KO-2019
1334. Zarządzanie produkcją i usługami polski dr hab. Ludwik Wicki, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-04-KO-2020
1335. Grafy i sieci polski Kozioł-Kaczorek Dorota, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-05-KO-2019
1336. Grafy i sieci polski dr Dorota Kozioł-Kaczorek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-05-KO-2020
1337. Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-15-KF-2019
1338. Gospodarka magazynowa i zarządzanie magazynem polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-15-KF-2020
1339. Planowanie finansowe polski dr inż. Joanna Bereżnicka Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-16-KF-2019
1340. Planowanie finansowe polski dr Joanna Bereżnicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-16-KF-2020
1341. Polityka transportowa Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska, dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-17-KF-2019
1342. Polityka transportowa Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-17-KF-2020
1343. Praktyczne zastosowanie logistyki (moduł A) polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-18-KF-2019
1344. Praktyczne zastosowanie logistyki (moduł A) polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-18-KF-2020
1345. Rynek usług logistycznych polski Gołębiewski Jarosław, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-19-KF-2019
1346. Rynek usług logistycznych polski prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-19-KF-2020
1347. Technologie transportu wewnętrznego polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-20-KF-2019
1348. Technologie transportu wewnętrznego polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-20-KF-2020
1349. Techniki analizy informacji logistycznej w MS Excel polski Jałowiecki Piotr, dr Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-21-KF-2019
1350. Techniki analizy informacji logistycznej w MS Excel polski dr hab. Piotr Jałowiecki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 3 EKR-L-1SZ-3-21-KF-2020
1351. Inżynieria systemów i analiza systemowa polski dr Hubert Szczepaniuk Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-01-KO-2019
1352. Inżynieria systemów i analiza systemowa polski dr Hubert Szczepaniuk, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-01-KO-2020
1353. Podstawy finansów polski Parlińska Agnieszka, dr Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-02-KO-2019
1354. Podstawy finansów polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-02-KO-2020
1355. Rachunkowość polski Bereżnicka Joanna, dr Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-03-KO-2019
1356. Rachunkowość polski dr Joanna Bereżnicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-03-KO-2020
1357. Logistyka zaopatrzenia polski Wicki Ludwik, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-04-KO-2019
1358. Logistyka zaopatrzenia polski dr hab. Ludwik Wicki, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-04-KO-2020
1359. Systemy informatyczne w logistyce polski Szczepaniuk Hubert, dr Logistyka podstawowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-05-KO-2019
1360. Systemy informatyczne w logistyce polski dr Hubert Szczepaniuk, Adiunkt Logistyka podstawowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-05-KO-2020
1361. Doradztwo finansowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-15-KF-2019
1362. Doradztwo finansowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-15-KF-2020
1363. Magazyny i urządzenia przechowalnicze polski dr hab. inż. Michał Sypuła Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-16-KF-2019
1364. Magazyny i urządzenia przechowalnicze polski Dr hab. Michał Sypuła, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-16-KF-2020
1365. Układy i systemy logistyczne polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-17-KF-2019
1366. Układy i systemy logistyczne polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-17-KF-2020
1367. Systemy wspierające pracę spedytora polski dr hab. inż. Ludwik Wicki, prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-18-KF-2019
1368. Systemy wspierające pracę spedytora polski dr hab. Ludwik Wicki, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 4 EKR-L-1SZ-4-18-KF-2020
1369. Infrastruktura logistyczna polski Drejerska Nina, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-01-KO-2019
1370. Infrastruktura logistyczna polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-01-KO-2020
1371. Logistyka dystrybucji i zarządzanie łańcuchem dostaw polski Ozimek Irena, prof. dr hab Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-02-KO-2019
1372. Logistyka dystrybucji i zarządzanie łańcuchem dostaw polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-02-KO-2020
1373. Ekologistyka polski Sobolewska Agnieszka, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-03-KO-2019
1374. Ekologistyka polski dr Agnieszka Sobolewska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-03-KO-2020
1375. Ekonomika transportu polski Rokicki Tomasz, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-04-KO-2019
1376. Ekonomika transportu polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-04-KO-2020
1377. Seminarium polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-05-KO-2019
1378. Seminarium polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-05-KO-2020
1379. Praktyka polski Parzonko Andrzej, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-06-KF-2019
1380. Praktyka polski dr hab. Andrzej Parzonko, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-06-KF-2020
1381. Finanse przedsiębiorstw logistycznych polski Felczak Tomasz, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-15-KF-2019
1382. Finanse przedsiębiorstw logistycznych polski dr Tomasz Felczak, Asystent Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-15-KF-2020
1383. Magazynowanie towarów niebezpiecznych i neutralnych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-16-KF-2019
1384. Magazynowanie towarów niebezpiecznych i neutralnych polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-16-KF-2020
1385. Obsługa celna w przepływie towarów i usług polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-17-KF-2019
1386. Obsługa celna w przepływie towarów i usług polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-17-KF-2020
1387. Opakowania i przechowalnictwo polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-18-KF-2019
1388. Opakowania i przechowalnictwo polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-18-KF-2020
1389. Rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych polski Ganc Marzena, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-20-KF-2019
1390. Rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych polski dr Marzena Ganc, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-20-KF-2020
1391. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-21-KF-2019
1392. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 5 EKR-L-1SZ-5-21-KF-2020
1393. Projektowanie procesów polski Maciejczak Mariusz, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-01-KO-2019
1394. Projektowanie procesów polski dr hab. Mariusz Maciejczak, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-01-KO-2020
1395. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce polski Balińska Agata, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-02-KO-2019
1396. Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-02-KO-2020
1397. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski Mądra-Sawicka Magdalena, dr Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-03-KO-2019
1398. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-03-KO-2020
1399. Controlling polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-15-KF-2019
1400. Controlling polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-15-KF-2020
1401. Gospodarka odpadami polski dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-16-KF-2019
1402. Gospodarka odpadami polski dr hab. Elżbieta Szymańska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-16-KF-2020
1403. Korporacje transnarodowe w działalności logistycznej polski Kraciuk Jakub, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-17-KF-2019
1404. Korporacje transnarodowe w działalności logistycznej polski dr hab. Jakub Kraciuk, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-17-KF-2020
1405. Planowanie sieci logistycznej polski Domagała Joanna, dr Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-18-KF-2019
1406. Planowanie sieci logistycznej polski dr hab. Joanna Baran, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-18-KF-2020
1407. Rynki hurtowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-19-KF-2019
1408. Rynki hurtowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień 6 EKR-L-1SZ-6-19-KF-2020
1409. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-102-KF-2019
1410. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-102-KF-2020
1411. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-103-KF-2019
1412. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-103-KF-2020
1413. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-1SZ-X-70-KF-2019
1414. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-1SZ-X-70-KF-2020
1415. Zarządzanie talentami w firmie polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-101-KF-2019
1416. Zarządzanie talentami w firmie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-101-KF-2020
1417. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-40-KF-2019
1418. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski Marek Karwański, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-40-KF-2020
1419. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-41-KF-2019
1420. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-41-KF-2020
1421. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-42-KF-2019
1422. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-42-KF-2020
1423. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-43-KF-2019
1424. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-43-KF-2020
1425. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-44-KF-2019
1426. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-44-KF-2020
1427. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-45-KF-2019
1428. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-45-KF-2020
1429. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-46-KF-2019
1430. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-46-KF-2020
1431. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-47-KF-2019
1432. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-47-KF-2020
1433. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-48-KF-2019
1434. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-48-KF-2020
1435. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-49-KF-2019
1436. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-49-KF-2020
1437. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-50-KF-2019
1438. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-50-KF-2020
1439. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-51-KF-2019
1440. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-51-KF-2020
1441. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-53-KF-2019
1442. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-53-KF-2020
1443. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-54-KF-2019
1444. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-54-KF-2020
1445. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-59-KF-2019
1446. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-59-KF-2020
1447. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-60-KF-2019
1448. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-60-KF-2020
1449. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-61-KF-2019
1450. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-61-KF-2020
1451. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-62-KF-2019
1452. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-62-KF-2020
1453. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-63-KF-2019
1454. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-63-KF-2020
1455. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-64-KF-2019
1456. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-64-KF-2020
1457. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-65-KF-2019
1458. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-65-KF-2020
1459. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-66-KF-2019
1460. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-66-KF-2020
1461. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-67-KF-2019
1462. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-67-KF-2020
1463. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-68-KF-2019
1464. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-68-KF-2020
1465. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-69-KF-2019
1466. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-69-KF-2020
1467. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-70-KF-2019
1468. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-70-KF-2020
1469. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-71-KF-2019
1470. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-71-KF-2020
1471. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-72-KF-2019
1472. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-72-KF-2020
1473. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-73-KF-2019
1474. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-73-KF-2020
1475. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-74-KF-2019
1476. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-74-KF-2020
1477. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-75-KF-2019
1478. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-75-KF-2020
1479. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-76-KF-2019
1480. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-76-KF-2020
1481. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-79-KF-2019
1482. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-79-KF-2020
1483. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-80-KF-2019
1484. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-80-KF-2020
1485. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-81-KF-2019
1486. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-81-KF-2020
1487. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-82-KF-2019
1488. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-82-KF-2020
1489. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-84-KF-2019
1490. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-84-KF-2020
1491. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-85-KF-2019
1492. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-85-KF-2020
1493. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-86-KF-2019
1494. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-86-KF-2020
1495. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-87-KF-2019
1496. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-87-KF-2020
1497. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-88-KF-2019
1498. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-88-KF-2020
1499. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-89-KF-2019
1500. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-89-KF-2020
1501. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-90-KF-2019
1502. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-90-KF-2020
1503. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-91-KF-2019
1504. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski Dr hab. Magdalena Szymańska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-91-KF-2020
1505. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-92-KF-2019
1506. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-92-KF-2020
1507. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-93-KF-2019
1508. Teksty prasowe i internetowe polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-93-KF-2020
1509. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-97-KF-2019
1510. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski Dr hab. Ewa Skibniewska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-97-KF-2020
1511. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-98-KF-2019
1512. Zamówienia publiczne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-98-KF-2020
1513. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-99-KF-2019
1514. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-99-KF-2020
1515. Informatyka w logistyce polski Michalski Konrad, dr Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-01-KO-2019
1516. Informatyka w logistyce polski dr Konrad Michalski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień 1 EKR-L-2SZ-1-01-KO-2020
151