Wydział Ekonomiczny: Sylabusy

Lp Przedmiot Język przedmiotu Koordynator Kierunek Grupa Poziom Semestr Pobierz
1. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-100-KF-2019
2. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-100-KF-2020
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-101-KF-2019
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski dr hab. Anna Klepacka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-101-KF-2020
5. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-41-KF-2019
6. ABC tworzenia firmy polski dr inż. Tadeusz Filipiak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-41-KF-2020
7. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-42-KF-2019
8. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-42-KF-2020
9. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-43-KF-2019
10. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-44-KF-2019
11. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-44-KF-2020
12. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-45-KF-2019
13. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-45-KF-2020
14. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-46-KF-2019
15. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-46-KF-2020
16. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-47-KF-2019
17. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-47-KF-2020
18. Ewaluacja programów unijnych polski dr Joanna Rakowska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-48-KF-2019
19. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-48-KF-2020
20. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-49-KF-2019
21. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-49-KF-2020
22. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-50-KF-2019
23. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-50-KF-2020
24. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-51-KF-2019
25. Integracja Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-51-KF-2020
26. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-52-KF-2019
27. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-52-KF-2020
28. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-53-KF-2019
29. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-53-KF-2020
30. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-55-KF-2019
31. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-55-KF-2020
32. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-56-KF-2019
33. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-56-KF-2020
34. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-57-KF-2019
35. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-57-KF-2020
36. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-58-KF-2019
37. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-58-KF-2020
38. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-59-KF-2019
39. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-59-KF-2020
40. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-60-KF-2019
41. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-60-KF-2020
42. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-61-KF-2019
43. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-61-KF-2020
44. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-62-KF-2019
45. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-62-KF-2020
46. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-63-KF-2019
47. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-64-KF-2019
48. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-64-KF-2020
49. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-65-KF-2019
50. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-65-KF-2020
51. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-66-KF-2019
52. Polityka handlowa polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-66-KF-2020
53. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-67-KF-2019
54. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-67-KF-2020
55. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-68-KF-2019
56. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-68-KF-2020
57. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-71-KF-2019
58. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-71-KF-2020
59. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-72-KF-2019
60. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-72-KF-2020
61. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-73-KF-2019
62. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-73-KF-2020
63. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-74-KF-2019
64. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-74-KF-2020
65. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-75-KF-2019
66. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-77-KF-2019
67. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-77-KF-2020
68. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-78-KF-2019
69. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-78-KF-2020
70. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-79-KF-2019
71. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-79-KF-2020
72. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-80-KF-2019
73. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-80-KF-2020
74. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-81-KF-2019
75. Rynek energii polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-81-KF-2020
76. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-82-KF-2019
77. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-82-KF-2020
78. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-83-KF-2019
79. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-83-KF-2020
80. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-84-KF-2019
81. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-84-KF-2020
82. Stosunki pracy polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-85-KF-2019
83. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-85-KF-2020
84. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-86-KF-2019
85. Systemy bankowe polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-86-KF-2020
86. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-87-KF-2019
87. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-87-KF-2020
88. Techniki pracy umysłowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-88-KF-2019
89. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-89-KF-2019
90. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-89-KF-2020
91. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-90-KF-2019
92. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-90-KF-2020
93. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-91-KF-2019
94. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-91-KF-2020
95. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-92-KF-2019
96. Unia Europejska polski dr Anna Rytko, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-92-KF-2020
97. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-93-KF-2019
98. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-93-KF-2020
99. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-94-KF-2019
100. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-94-KF-2020
101. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-96-KF-2019
102. Zachowania organizacyjne - podstawy polski dr inż. Katarzyna Łukasiewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-96-KF-2020
103. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-97-KF-2019
104. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-97-KF-2020
105. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-98-KF-2019
106. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-98-KF-2020
107. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-99-KF-2019
108. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-99-KF-2020
109. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-103-KF-2019
110. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-104-KF-2019
111. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, adiunkt Ekonomia kierunkowy I stopień EKR-E-1SZ-X-104-KF-2020
112. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2S-X-MP-KF-2019
113. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-40-KF-2019
114. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-40-KF-2020
115. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-41-KF-2019
116. Audyt w organizacji polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-41-KF-2020
117. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-42-KF-2019
118. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-42-KF-2020
119. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-43-KF-2019
120. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-43-KF-2020
121. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-44-KF-2019
122. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-44-KF-2020
123. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-45-KF-2019
124. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-45-KF-2020
125. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-46-KF-2019
126. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-46-KF-2020
127. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-47-KF-2019
128. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-47-KF-2020
129. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-48-KF-2019
130. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-48-KF-2020
131. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-49-KF-2019
132. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-49-KF-2020
133. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-50-KF-2019
134. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-50-KF-2020
135. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-51-KF-2019
136. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, asystent Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-51-KF-2020
137. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-53-KF-2019
138. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-53-KF-2020
139. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-54-KF-2019
140. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-54-KF-2020
141. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-59-KF-2019
142. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-59-KF-2020
143. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-60-KF-2019
144. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-60-KF-2020
145. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-61-KF-2019
146. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-61-KF-2020
147. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-62-KF-2019
148. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-62-KF-2020
149. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-63-KF-2019
150. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-63-KF-2020
151. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-64-KF-2019
152. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-64-KF-2020
153. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-65-KF-2019
154. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-65-KF-2020
155. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-66-KF-2019
156. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-66-KF-2020
157. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-67-KF-2019
158. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-68-KF-2019
159. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-68-KF-2020
160. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-69-KF-2019
161. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-69-KF-2020
162. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-70-KF-2019
163. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-70-KF-2020
164. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-71-KF-2019
165. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-71-KF-2020
166. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-72-KF-2019
167. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-73-KF-2019
168. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-73-KF-2020
169. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-74-KF-2019
170. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-75-KF-2019
171. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-76-KF-2019
172. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-76-KF-2020
173. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-79-KF-2019
174. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-79-KF-2020
175. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-80-KF-2019
176. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-80-KF-2020
177. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-81-KF-2019
178. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-82-KF-2019
179. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-82-KF-2020
180. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-84-KF-2019
181. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-84-KF-2020
182. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-85-KF-2019
183. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-85-KF-2020
184. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-86-KF-2019
185. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-86-KF-2020
186. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-87-KF-2019
187. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-87-KF-2020
188. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-88-KF-2019
189. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-88-KF-2020
190. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-89-KF-2019
191. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-89-KF-2020
192. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr hab. Marcin Ratajczak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-90-KF-2019
193. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-90-KF-2020
194. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-91-KF-2019
195. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-91-KF-2020
196. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-92-KF-2019
197. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-92-KF-2020
198. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-93-KF-2019
199. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-93-KF-2020
200. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-97-KF-2019
201. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-97-KF-2020
202. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-98-KF-2019
203. Zamówienia publiczne polski dr inż. Agnieszka Parlińska, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-98-KF-2020
204. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-99-KF-2019
205. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-99-KF-2020
206. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-96-KF-2019
207. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, asystent Ekonomia kierunkowy II stopień EKR-E-2SZ-X-96-KF-2020
208. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-100-KF-2019
209. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-100-KF-2020
210. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-101-KF-2019
211. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski dr hab. Anna Klepacka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-101-KF-2020
212. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-40-KF-2019
213. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-41-KF-2019
214. ABC tworzenia firmy polski dr inż. Tadeusz Filipiak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-41-KF-2020
215. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-42-KF-2019
216. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-42-KF-2020
217. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-43-KF-2019
218. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-44-KF-2019
219. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-44-KF-2020
220. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-45-KF-2019
221. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-45-KF-2020
222. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-46-KF-2019
223. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-46-KF-2020
224. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-47-KF-2019
225. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-47-KF-2020
226. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-48-KF-2019
227. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-48-KF-2020
228. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-49-KF-2019
229. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-50-KF-2019
230. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-50-KF-2020
231. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-51-KF-2019
232. Integracja Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-51-KF-2020
233. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-52-KF-2019
234. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-52-KF-2020
235. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-53-KF-2019
236. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-53-KF-2020
237. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-55-KF-2019
238. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-55-KF-2020
239. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-56-KF-2019
240. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-56-KF-2020
241. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-57-KF-2019
242. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-57-KF-2020
243. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-58-KF-2019
244. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-58-KF-2020
245. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-59-KF-2019
246. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-59-KF-2020
247. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-60-KF-2019
248. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-60-KF-2020
249. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-61-KF-2019
250. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-61-KF-2020
251. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-62-KF-2019
252. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-62-KF-2020
253. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-63-KF-2019
254. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-64-KF-2019
255. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-64-KF-2020
256. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-65-KF-2019
257. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-65-KF-2020
258. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-66-KF-2019
259. Polityka handlowa polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-66-KF-2020
260. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-67-KF-2019
261. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-67-KF-2020
262. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-68-KF-2019
263. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-68-KF-2020
264. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-71-KF-2019
265. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-71-KF-2020
266. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-72-KF-2019
267. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-72-KF-2020
268. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-73-KF-2019
269. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-73-KF-2020
270. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-74-KF-2019
271. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-74-KF-2020
272. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-75-KF-2019
273. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-77-KF-2019
274. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-77-KF-2020
275. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-78-KF-2019
276. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-78-KF-2020
277. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-79-KF-2019
278. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-79-KF-2020
279. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-80-KF-2019
280. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-80-KF-2020
281. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-81-KF-2019
282. Rynek energii polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-81-KF-2020
283. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-82-KF-2019
284. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-82-KF-2020
285. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-83-KF-2019
286. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-83-KF-2020
287. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-84-KF-2019
288. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-84-KF-2020
289. Stosunki pracy polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-85-KF-2019
290. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-85-KF-2020
291. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-86-KF-2019
292. Systemy bankowe polski prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-86-KF-2020
293. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-87-KF-2019
294. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-87-KF-2020
295. Techniki pracy umysłowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-88-KF-2019
296. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-89-KF-2019
297. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-89-KF-2020
298. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-90-KF-2019
299. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-90-KF-2020
300. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-91-KF-2019
301. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-91-KF-2020
302. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-92-KF-2019
303. Unia Europejska polski dr Anna Rytko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-92-KF-2020
304. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-93-KF-2019
305. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-93-KF-2020
306. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-94-KF-2019
307. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-94-KF-2020
308. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-96-KF-2019
309. Zachowania organizacyjne - podstawy polski dr inż. Katarzyna Łukasiewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-96-KF-2020
310. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-97-KF-2019
311. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-97-KF-2020
312. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-98-KF-2019
313. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-98-KF-2020
314. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-99-KF-2019
315. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-99-KF-2020
316. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-102-KF-2019
317. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-102-KF-2020
318. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Finanse i Rachunkowość kierunkowy I stopień EKR-F-1SZ-X-103-KF-2019
319. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-1SZ-X-70-KF-2019
320. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-40-KF-2019
321. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-41-KF-2019
322. Audyt w organizacji polski dr hab. Marcin Wysokiński, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-41-KF-2020
323. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-42-KF-2019
324. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-42-KF-2020
325. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-43-KF-2019
326. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-43-KF-2020
327. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-44-KF-2019
328. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-44-KF-2020
329. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-45-KF-2019
330. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-45-KF-2020
331. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-46-KF-2019
332. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-46-KF-2020
333. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-47-KF-2019
334. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-47-KF-2020
335. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-48-KF-2019
336. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-48-KF-2020
337. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-49-KF-2019
338. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-49-KF-2020
339. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-50-KF-2019
340. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-50-KF-2020
341. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-51-KF-2019
342. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-51-KF-2020
343. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-53-KF-2019
344. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-53-KF-2020
345. Europejska Polityka Społeczna polski dr Joanna Rakowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-54-KF-2019
346. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-54-KF-2020
347. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-59-KF-2019
348. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-59-KF-2020
349. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-60-KF-2019
350. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-60-KF-2020
351. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-61-KF-2019
352. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-61-KF-2020
353. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-62-KF-2019
354. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-62-KF-2020
355. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-63-KF-2019
356. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-63-KF-2020
357. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-64-KF-2019
358. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-64-KF-2020
359. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-65-KF-2019
360. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-65-KF-2020
361. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr Joanna Rakowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-66-KF-2019
362. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-66-KF-2020
363. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-67-KF-2019
364. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-68-KF-2019
365. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-68-KF-2020
366. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-69-KF-2019
367. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-69-KF-2020
368. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-70-KF-2019
369. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-70-KF-2020
370. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-71-KF-2019
371. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-71-KF-2020
372. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-72-KF-2019
373. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-73-KF-2019
374. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-73-KF-2020
375. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-74-KF-2019
376. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-75-KF-2019
377. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-76-KF-2019
378. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-76-KF-2020
379. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-79-KF-2019
380. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-79-KF-2020
381. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-80-KF-2019
382. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-80-KF-2020
383. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-81-KF-2019
384. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-82-KF-2019
385. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-82-KF-2020
386. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-84-KF-2019
387. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-84-KF-2020
388. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-85-KF-2019
389. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-85-KF-2020
390. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-86-KF-2019
391. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-86-KF-2020
392. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-87-KF-2019
393. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-87-KF-2020
394. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-88-KF-2019
395. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-88-KF-2020
396. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-89-KF-2019
397. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-89-KF-2020
398. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr hab. Marcin Ratajczak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-90-KF-2019
399. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-90-KF-2020
400. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-91-KF-2019
401. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-92-KF-2019
402. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-92-KF-2020
403. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-93-KF-2019
404. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-93-KF-2020
405. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-97-KF-2019
406. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-97-KF-2020
407. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-98-KF-2019
408. Zamówienia publiczne polski dr inż. Agnieszka Parlińska, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-98-KF-2020
409. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-99-KF-2019
410. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, adiunkt Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-99-KF-2020
411. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-96-KF-2019
412. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, asystent Finanse i Rachunkowość kierunkowy II stopień EKR-F-2SZ-X-96-KF-2020
413. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-100-KF-2019
414. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-100-KF-2020
415. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-101-KF-2019
416. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-101-KF-2020
417. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-40-KF-2019
418. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-40-KF-2020
419. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-41-KF-2019
420. ABC tworzenia firmy polski dr Tadeusz Filipiak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-41-KF-2020
421. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-42-KF-2019
422. Absolwent na rynku pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-42-KF-2020
423. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-43-KF-2019
424. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-43-KF-2020
425. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-44-KF-2019
426. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-44-KF-2020
427. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-45-KF-2019
428. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-45-KF-2020
429. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-46-KF-2019
430. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-46-KF-2020
431. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-47-KF-2019
432. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-47-KF-2020
433. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-48-KF-2019
434. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-48-KF-2020
435. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-49-KF-2019
436. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski Paweł Pasieka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-49-KF-2020
437. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-50-KF-2019
438. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-50-KF-2020
439. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-51-KF-2019
440. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-51-KF-2020
441. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-52-KF-2019
442. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-52-KF-2020
443. Lobbing polski Dr hab. Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-53-KF-2019
444. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-53-KF-2020
445. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-55-KF-2019
446. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-55-KF-2020
447. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-56-KF-2019
448. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-56-KF-2020
449. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-57-KF-2019
450. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-57-KF-2020
451. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-58-KF-2019
452. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-58-KF-2020
453. Planowanie kariery zawodowej polski Dr hab. Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-59-KF-2019
454. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-59-KF-2020
455. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-60-KF-2019
456. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-60-KF-2020
457. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-61-KF-2019
458. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-61-KF-2020
459. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-62-KF-2019
460. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-62-KF-2020
461. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-63-KF-2019
462. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-63-KF-2020
463. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-64-KF-2019
464. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-64-KF-2020
465. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-65-KF-2019
466. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-65-KF-2020
467. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-66-KF-2019
468. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-66-KF-2020
469. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-67-KF-2019
470. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-67-KF-2020
471. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-68-KF-2019
472. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-68-KF-2020
473. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-71-KF-2019
474. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-71-KF-2020
475. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-72-KF-2019
476. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-72-KF-2020
477. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-73-KF-2019
478. Profesjonalne kontakty z mediami polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-73-KF-2020
479. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-74-KF-2019
480. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-74-KF-2020
481. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-75-KF-2019
482. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-75-KF-2020
483. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-77-KF-2019
484. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-77-KF-2020
485. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-78-KF-2019
486. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-78-KF-2020
487. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-79-KF-2019
488. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-79-KF-2020
489. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-80-KF-2019
490. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-80-KF-2020
491. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-81-KF-2019
492. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-81-KF-2020
493. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-82-KF-2019
494. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-82-KF-2020
495. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-83-KF-2019
496. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-83-KF-2020
497. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-84-KF-2019
498. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-84-KF-2020
499. Stosunki pracy polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-85-KF-2019
500. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-85-KF-2020
501. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-86-KF-2019
502. Systemy bankowe polski Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-86-KF-2020
503. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-87-KF-2019
504. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-87-KF-2020
505. Techniki pracy umysłowej polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-88-KF-2019
506. Techniki pracy umysłowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-88-KF-2020
507. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-89-KF-2019
508. Technologie produkcji roślinnej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-89-KF-2020
509. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-90-KF-2019
510. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-90-KF-2020
511. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-91-KF-2019
512. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-91-KF-2020
513. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-92-KF-2019
514. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-92-KF-2020
515. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-93-KF-2019
516. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-93-KF-2020
517. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-94-KF-2019
518. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-94-KF-2020
519. Warsztaty przyszłości polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-95-KF-2019
520. Warsztaty przyszłości polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-95-KF-2020
521. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-96-KF-2019
522. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-96-KF-2020
523. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-97-KF-2019
524. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-97-KF-2020
525. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-98-KF-2019
526. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-98-KF-2020
527. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-99-KF-2019
528. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-99-KF-2020
529. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-102-KF-2019
530. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-102-KF-2020
531. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-103-KF-2019
532. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Logistyka kierunkowy I stopień EKR-L-1SZ-X-103-KF-2020
533. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-1SZ-X-70-KF-2019
534. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-1SZ-X-70-KF-2020
535. Zarządzanie talentami w firmie polski Dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-101-KF-2019
536. Zarządzanie talentami w firmie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-101-KF-2020
537. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-40-KF-2019
538. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski Marek Karwański, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-40-KF-2020
539. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-41-KF-2019
540. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-41-KF-2020
541. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-42-KF-2019
542. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-42-KF-2020
543. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-43-KF-2019
544. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-43-KF-2020
545. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-44-KF-2019
546. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-44-KF-2020
547. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-45-KF-2019
548. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-45-KF-2020
549. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-46-KF-2019
550. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-46-KF-2020
551. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-47-KF-2019
552. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-47-KF-2020
553. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-48-KF-2019
554. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-48-KF-2020
555. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-49-KF-2019
556. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-49-KF-2020
557. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-50-KF-2019
558. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-50-KF-2020
559. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-51-KF-2019
560. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-51-KF-2020
561. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-53-KF-2019
562. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-53-KF-2020
563. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-54-KF-2019
564. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-54-KF-2020
565. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-59-KF-2019
566. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-59-KF-2020
567. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-60-KF-2019
568. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-60-KF-2020
569. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-61-KF-2019
570. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-61-KF-2020
571. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-62-KF-2019
572. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-62-KF-2020
573. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-63-KF-2019
574. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-63-KF-2020
575. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-64-KF-2019
576. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-64-KF-2020
577. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-65-KF-2019
578. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-65-KF-2020
579. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-66-KF-2019
580. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-66-KF-2020
581. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-67-KF-2019
582. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-67-KF-2020
583. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-68-KF-2019
584. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-68-KF-2020
585. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-69-KF-2019
586. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-69-KF-2020
587. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-70-KF-2019
588. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-70-KF-2020
589. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-71-KF-2019
590. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-71-KF-2020
591. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-72-KF-2019
592. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-72-KF-2020
593. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-73-KF-2019
594. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-73-KF-2020
595. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-74-KF-2019
596. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-74-KF-2020
597. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-75-KF-2019
598. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-75-KF-2020
599. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-76-KF-2019
600. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-76-KF-2020
601. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-79-KF-2019
602. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-79-KF-2020
603. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-80-KF-2019
604. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-80-KF-2020
605. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-81-KF-2019
606. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-81-KF-2020
607. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-82-KF-2019
608. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-82-KF-2020
609. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-84-KF-2019
610. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-84-KF-2020
611. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-85-KF-2019
612. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-85-KF-2020
613. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-86-KF-2019
614. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-86-KF-2020
615. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-87-KF-2019
616. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-87-KF-2020
617. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-88-KF-2019
618. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-88-KF-2020
619. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-89-KF-2019
620. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-89-KF-2020
621. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr Marcin Ratajczak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-90-KF-2019
622. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-90-KF-2020
623. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-91-KF-2019
624. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski Dr hab. Magdalena Szymańska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-91-KF-2020
625. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-92-KF-2019
626. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-92-KF-2020
627. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-93-KF-2019
628. Teksty prasowe i internetowe polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-93-KF-2020
629. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-97-KF-2019
630. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski Dr hab. Ewa Skibniewska, Profesor Uczelni Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-97-KF-2020
631. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-98-KF-2019
632. Zamówienia publiczne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-98-KF-2020
633. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-99-KF-2019
634. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-99-KF-2020
635. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-96-KF-2019
636. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Logistyka kierunkowy II stopień EKR-L-2SZ-X-96-KF-2020
637. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-100-KF-2019
638. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-100-KF-2020
639. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-101-KF-2019
640. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-101-KF-2020
641. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-40-KF-2019
642. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-40-KF-2020
643. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-41-KF-2019
644. ABC tworzenia firmy polski dr Tadeusz Filipiak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-41-KF-2020
645. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-42-KF-2019
646. Absolwent na rynku pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-42-KF-2020
647. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-43-KF-2019
648. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-43-KF-2020
649. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-44-KF-2019
650. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-44-KF-2020
651. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-45-KF-2019
652. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-45-KF-2020
653. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-46-KF-2019
654. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-46-KF-2020
655. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-47-KF-2019
656. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-47-KF-2020
657. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-48-KF-2019
658. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-48-KF-2020
659. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-49-KF-2019
660. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski Paweł Pasieka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-49-KF-2020
661. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-50-KF-2019
662. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-50-KF-2020
663. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-51-KF-2019
664. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-51-KF-2020
665. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-52-KF-2019
666. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-52-KF-2020
667. Lobbing polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-53-KF-2019
668. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-53-KF-2020
669. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-55-KF-2019
670. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-55-KF-2020
671. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-56-KF-2019
672. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-56-KF-2020
673. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-57-KF-2019
674. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-57-KF-2020
675. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-58-KF-2019
676. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-58-KF-2020
677. Planowanie kariery zawodowej polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-59-KF-2019
678. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-59-KF-2020
679. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-60-KF-2019
680. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-60-KF-2020
681. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-61-KF-2019
682. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-61-KF-2020
683. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-62-KF-2019
684. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-62-KF-2020
685. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-63-KF-2019
686. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-63-KF-2020
687. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-64-KF-2019
688. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-64-KF-2020
689. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-65-KF-2019
690. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-65-KF-2020
691. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-66-KF-2019
692. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-66-KF-2020
693. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-67-KF-2019
694. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-67-KF-2020
695. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-68-KF-2019
696. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-68-KF-2020
697. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-71-KF-2019
698. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-71-KF-2020
699. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-72-KF-2019
700. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-72-KF-2020
701. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-73-KF-2019
702. Profesjonalne kontakty z mediami polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-73-KF-2020
703. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-74-KF-2019
704. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-74-KF-2020
705. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-75-KF-2019
706. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-75-KF-2020
707. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-77-KF-2019
708. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-77-KF-2020
709. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-78-KF-2019
710. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-78-KF-2020
711. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-79-KF-2019
712. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-79-KF-2020
713. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-80-KF-2019
714. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-80-KF-2020
715. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-81-KF-2019
716. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-81-KF-2020
717. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-82-KF-2019
718. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-82-KF-2020
719. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-83-KF-2019
720. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-83-KF-2020
721. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-84-KF-2019
722. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-84-KF-2020
723. Stosunki pracy polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-85-KF-2019
724. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-85-KF-2020
725. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-86-KF-2019
726. Systemy bankowe polski Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-86-KF-2020
727. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-87-KF-2019
728. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-87-KF-2020
729. Techniki pracy umysłowej polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-88-KF-2019
730. Techniki pracy umysłowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-88-KF-2020
731. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-89-KF-2019
732. Technologie produkcji roślinnej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-89-KF-2020
733. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-90-KF-2019
734. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-90-KF-2020
735. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-91-KF-2019
736. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-91-KF-2020
737. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-92-KF-2019
738. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-92-KF-2020
739. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-93-KF-2019
740. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-93-KF-2020
741. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-94-KF-2019
742. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-94-KF-2020
743. Warsztaty przyszłości polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-95-KF-2019
744. Warsztaty przyszłości polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-95-KF-2020
745. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-96-KF-2019
746. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-96-KF-2020
747. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-97-KF-2019
748. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-97-KF-2020
749. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-98-KF-2019
750. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-98-KF-2020
751. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-99-KF-2019
752. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-99-KF-2020
753. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-102-KF-2019
754. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-102-KF-2020
755. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-103-KF-2019
756. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Turystyka i Rekreacja kierunkowy I stopień EKR-TU-1SZ-X-103-KF-2020
757. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-1SZ-X-70-KF-2019
758. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-1SZ-X-70-KF-2020
759. Zarządzanie talentami w firmie polski Dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-101-KF-2019
760. Zarządzanie talentami w firmie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-101-KF-2020
761. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-40-KF-2019
762. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski Marek Karwański, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-40-KF-2020
763. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-41-KF-2019
764. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-41-KF-2020
765. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-42-KF-2019
766. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-42-KF-2020
767. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-43-KF-2019
768. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-43-KF-2020
769. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-44-KF-2019
770. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-44-KF-2020
771. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-45-KF-2019
772. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-45-KF-2020
773. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-46-KF-2019
774. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-46-KF-2020
775. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-47-KF-2019
776. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-47-KF-2020
777. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-48-KF-2019
778. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-48-KF-2020
779. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-49-KF-2019
780. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-49-KF-2020
781. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-50-KF-2019
782. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-50-KF-2020
783. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-51-KF-2019
784. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-51-KF-2020
785. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-53-KF-2019
786. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-53-KF-2020
787. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-54-KF-2019
788. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-54-KF-2020
789. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-59-KF-2019
790. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-59-KF-2020
791. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-60-KF-2019
792. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-60-KF-2020
793. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-61-KF-2019
794. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-61-KF-2020
795. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-62-KF-2019
796. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-62-KF-2020
797. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-63-KF-2019
798. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-63-KF-2020
799. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-64-KF-2019
800. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-64-KF-2020
801. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-65-KF-2019
802. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-65-KF-2020
803. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-66-KF-2019
804. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-66-KF-2020
805. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-67-KF-2019
806. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-67-KF-2020
807. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-68-KF-2019
808. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-68-KF-2020
809. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-69-KF-2019
810. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-69-KF-2020
811. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-70-KF-2019
812. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-70-KF-2020
813. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-71-KF-2019
814. Metody i techniki pracy menedżera polski dr Konrad Michalski Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-71-KF-2020
815. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-72-KF-2019
816. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-72-KF-2020
817. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-73-KF-2019
818. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-73-KF-2020
819. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-74-KF-2019
820. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-74-KF-2020
821. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-75-KF-2019
822. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-75-KF-2020
823. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-76-KF-2019
824. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-76-KF-2020
825. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-79-KF-2019
826. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-79-KF-2020
827. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-80-KF-2019
828. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-80-KF-2020
829. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-81-KF-2019
830. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-81-KF-2020
831. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-82-KF-2019
832. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-82-KF-2020
833. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-84-KF-2019
834. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-84-KF-2020
835. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-85-KF-2019
836. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-85-KF-2020
837. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-86-KF-2019
838. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-86-KF-2020
839. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-87-KF-2019
840. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-87-KF-2020
841. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-88-KF-2019
842. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-88-KF-2020
843. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-89-KF-2019
844. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-89-KF-2020
845. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr Marcin Ratajczak Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-90-KF-2019
846. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-90-KF-2020
847. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-91-KF-2019
848. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski Dr hab. Magdalena Szymańska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-91-KF-2020
849. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-92-KF-2019
850. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-92-KF-2020
851. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-93-KF-2019
852. Teksty prasowe i internetowe polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-93-KF-2020
853. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-97-KF-2019
854. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski Dr hab. Ewa Skibniewska, Profesor Uczelni Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-97-KF-2020
855. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-98-KF-2019
856. Zamówienia publiczne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-98-KF-2020
857. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-99-KF-2019
858. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-99-KF-2020
859. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-96-KF-2019
860. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Turystyka i Rekreacja kierunkowy II stopień EKR-TU-2SZ-X-96-KF-2020
861. Zarządzanie własnością intelektualną polski Dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-100-KF-2019
862. Zarządzanie własnością intelektualną polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-100-KF-2020
863. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Bagieński Stanisław, dr hab., prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-101-KF-2019
864. Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy polski Dr hab. Stanisław Bagieński, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-101-KF-2020
865. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-40-KF-2019
866. ABC badań marketingowych z PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-40-KF-2020
867. ABC tworzenia firmy polski Filipiak Tadeusz, dr inż. Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-41-KF-2019
868. ABC tworzenia firmy polski dr Tadeusz Filipiak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-41-KF-2020
869. Absolwent na rynku pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-42-KF-2019
870. Absolwent na rynku pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-42-KF-2020
871. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-43-KF-2019
872. Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-43-KF-2020
873. Badania marketingowe polski Bąk-Filipek Ewa, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-44-KF-2019
874. Badania marketingowe polski dr inż. Ewa Bąk-Filipek, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-44-KF-2020
875. Demografia społeczno-ekonomiczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-45-KF-2019
876. Demografia społeczno-ekonomiczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-45-KF-2020
877. Edukacja konsumencka polski dr Joanna Chudzian Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-46-KF-2019
878. Edukacja konsumencka polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-46-KF-2020
879. Ekonomia Rynku Pracy polski Kmieć Dorota, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-47-KF-2019
880. Ekonomia Rynku Pracy polski dr Dorota Kmieć, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-47-KF-2020
881. Ewaluacja programów unijnych polski Rakowska Joanna, dr hab. Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-48-KF-2019
882. Ewaluacja programów unijnych polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-48-KF-2020
883. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski dr Paweł Pasieka Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-49-KF-2019
884. Filozoficzne i kulturowe aspekty podróży polski Paweł Pasieka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-49-KF-2020
885. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-50-KF-2019
886. Integracja europejska polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-50-KF-2020
887. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-51-KF-2019
888. Integracja Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-51-KF-2020
889. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-52-KF-2019
890. Kapitał w przedsiębiorstwie polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-52-KF-2020
891. Lobbing polski Dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-53-KF-2019
892. Lobbing polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-53-KF-2020
893. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski Zawadka Jan, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-55-KF-2019
894. MICE – Rynek spotkań biznesowych polski dr Jan Zawadka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-55-KF-2020
895. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-56-KF-2019
896. Międzynarodowa Integracja Gospodarcza polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-56-KF-2020
897. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-57-KF-2019
898. Negocjacje w biznesie polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-57-KF-2020
899. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-58-KF-2019
900. Ochrona konsumentów na rynku usług polski prof. dr hab. Irena Ozimek, Profesor Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-58-KF-2020
901. Planowanie kariery zawodowej polski Dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-59-KF-2019
902. Planowanie kariery zawodowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-59-KF-2020
903. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-60-KF-2019
904. Podstawy antropomotoryki polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-60-KF-2020
905. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-61-KF-2019
906. Podstawy doradztwa polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-61-KF-2020
907. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-62-KF-2019
908. Podstawy ekonomii środowiska polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-62-KF-2020
909. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski dr Anna Wysmułek Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-63-KF-2019
910. Podstawy technologii produkcji zwierzęcej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-63-KF-2020
911. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-64-KF-2019
912. Podstawy teorii kapitału ludzkiego polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-64-KF-2020
913. Podstawy turystyki polski dr hab. inż. Agata Balińska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-65-KF-2019
914. Podstawy turystyki polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-65-KF-2020
915. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-66-KF-2019
916. Polityka handlowa polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-66-KF-2020
917. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-67-KF-2019
918. Polityka handlowa Unii Europejskiej polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-67-KF-2020
919. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-68-KF-2019
920. Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-68-KF-2020
921. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-71-KF-2019
922. Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych UE przez podmioty z obszarów wiejskich polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-71-KF-2020
923. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-72-KF-2019
924. Praktyczne zastosowanie pakietu MS Office w przedsiębiorstwie polski dr hab. Adam Wąs, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-72-KF-2020
925. Profesjonalne kontakty z mediami polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-73-KF-2019
926. Profesjonalne kontakty z mediami polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-73-KF-2020
927. Programowanie w VBA w Excelu polski Kisielińska Joanna, dr hab., prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-74-KF-2019
928. Programowanie w VBA w Excelu polski dr hab. Joanna Kisielińska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-74-KF-2020
929. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-75-KF-2019
930. Projektowanie badań ankietowych w PS IMAGO (SPSS) polski mgr Olga Podlińska, mgr Joanna Malinger Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-75-KF-2020
931. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-77-KF-2019
932. Psychologia biznesu polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-77-KF-2020
933. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-78-KF-2019
934. Psychologia reklamy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-78-KF-2020
935. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-79-KF-2019
936. Public Relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-79-KF-2020
937. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-80-KF-2019
938. Rolnictwo źródłem energii odnawialnej polski Pracownicy Katedry Agronomii Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-80-KF-2020
939. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-81-KF-2019
940. Rynek energii polski Dr Marcin Wysokiński Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-81-KF-2020
941. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-82-KF-2019
942. Rynek mediów polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-82-KF-2020
943. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-83-KF-2019
944. Ryzyko w działalności gospodarczej polski dr Monika Utzig, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-83-KF-2020
945. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-84-KF-2019
946. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-84-KF-2020
947. Stosunki pracy polski Dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-85-KF-2019
948. Stosunki pracy polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-85-KF-2020
949. Systemy bankowe polski dr Emilia Stola Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-86-KF-2019
950. Systemy bankowe polski Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-86-KF-2020
951. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-87-KF-2019
952. Sztuka wystąpień publicznych polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-87-KF-2020
953. Techniki pracy umysłowej polski Dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-88-KF-2019
954. Techniki pracy umysłowej polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-88-KF-2020
955. Technologie produkcji roślinnej polski dr Anna Wysmułek Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-89-KF-2019
956. Technologie produkcji roślinnej polski Anna Wysmułek, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-89-KF-2020
957. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr inż. Marzena Kacprzak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-90-KF-2019
958. Turystyka i agroturystyka w Europie polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-90-KF-2020
959. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, dr. Jan Zawadka Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-91-KF-2019
960. Turystyka wiejska polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-91-KF-2020
961. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-92-KF-2019
962. Unia Europejska polski Rytko Anna, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-92-KF-2020
963. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-93-KF-2019
964. Uruchamianie i prowadzenie działaności pozarolniczej w gospodarstwach rolnych polski mgr Andrzej Hornowski, dr hab. Andrzej Parzonko, Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-93-KF-2020
965. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska - profesor SGGW Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-94-KF-2019
966. Ustrój samorządu terytorialnego polski dr hab. Iwona Kowalska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-94-KF-2020
967. Warsztaty przyszłości polski Dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-95-KF-2019
968. Warsztaty przyszłości polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-95-KF-2020
969. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-96-KF-2019
970. Zachowania organizacyjne - podstawy polski Dr Katarzyna Łukasiewicz Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-96-KF-2020
971. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-97-KF-2019
972. Zarządzanie bankiem komercyjnym polski dr hab. Tomasz Siudek, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-97-KF-2020
973. Zarządzanie informacją polski Wyrzykowska Barbara, dr Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-98-KF-2019
974. Zarządzanie informacją polski dr Barbara Wyrzykowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-98-KF-2020
975. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr Katarzyna Boratyńska Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-99-KF-2019
976. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-99-KF-2020
977. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-102-KF-2019
978. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem polski dr inż. Tomasz Kondraszuk, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-102-KF-2020
979. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-103-KF-2019
980. Nowe technologie bankowe polski dr Emilia Stola Zarządzanie kierunkowy I stopień EKR-Z-1SZ-X-103-KF-2020
981. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski prof. Monica Pratesi Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-1SZ-X-70-KF-2019
982. Poverty and Living Conditions Indicators: traditional and new survey techniques angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-1SZ-X-70-KF-2020
983. Zarządzanie talentami w firmie polski Dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-101-KF-2019
984. Zarządzanie talentami w firmie polski dr hab. Marcin Ratajczak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-101-KF-2020
985. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski dr inż. Marek Karwański Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-40-KF-2019
986. Analiza danych z wykorzystaniem pakietu SAS polski Marek Karwański, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-40-KF-2020
987. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-41-KF-2019
988. Audyt w organizacji polski Dr Marcin Wysokiński Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-41-KF-2020
989. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr inż. Marzena Kacprzak Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-42-KF-2019
990. Diagnostyka kompetencji zawodowych polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-42-KF-2020
991. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-43-KF-2019
992. Doradztwo agroturystyczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-43-KF-2020
993. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr inż. Marzena Kacprzak Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-44-KF-2019
994. Doradztwo i pośrednictwo pracy polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-44-KF-2020
995. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-45-KF-2019
996. Doradztwo personalne i socjoekonomiczne polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-45-KF-2020
997. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr Katarzyna Boratyńska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-46-KF-2019
998. Doradztwo podatkowe w logistyce polski dr hab. Katarzyna Boratyńska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-46-KF-2020
999. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-47-KF-2019
1000. Doradztwo rolnicze polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-47-KF-2020
1001. Efektywność inwestycji polski Gołębiewska Barbara, dr hab., prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-48-KF-2019
1002. Efektywność inwestycji polski dr hab. Barbara Gołębiewska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-48-KF-2020
1003. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-49-KF-2019
1004. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi polski dr inż. Monika Gębska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-49-KF-2020
1005. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-50-KF-2019
1006. Ekonomia międzynarodowa polski dr inż. Elżbieta Kacperska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-50-KF-2020
1007. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski Pajewski Tomasz, dr Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-51-KF-2019
1008. Ekonomia ochrony środowiska i zasobów naturalnych polski dr Tomasz Pajewski, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-51-KF-2020
1009. Etykieta menedżerska polski Bieńkowska-Gołasa Wioletta, dr Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-53-KF-2019
1010. Etykieta menedżerska polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-53-KF-2020
1011. Europejska Polityka Społeczna polski Rakowska Joanna, dr hab. Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-54-KF-2019
1012. Europejska Polityka Społeczna polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-54-KF-2020
1013. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr Nina Drejerska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-59-KF-2019
1014. Kierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiej polski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-59-KF-2020
1015. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski prof. Josu Takala Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-60-KF-2019
1016. Knowledge Management and Decision Making for Managers angielski dr hab. Nina Drejerska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-60-KF-2020
1017. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-61-KF-2019
1018. Komunikowanie medialne polski dr inż. Ewa Jaska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-61-KF-2020
1019. Konsument na rynku polski Jasiulewicz Anna, dr Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-62-KF-2019
1020. Konsument na rynku polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-62-KF-2020
1021. Konsumpcja i konsument żywności polski Jasiulewicz Anna, dr Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-63-KF-2019
1022. Konsumpcja i konsument żywności polski dr Anna Jasiulewicz, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-63-KF-2020
1023. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-64-KF-2019
1024. Korupcja w biznesie polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-64-KF-2020
1025. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-65-KF-2019
1026. Makroregiony turystyczne świata polski dr Wojciech Ożga Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-65-KF-2020
1027. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski Rakowska Joanna, dr hab. Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-66-KF-2019
1028. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej polski dr hab. Joanna Rakowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-66-KF-2020
1029. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-67-KF-2019
1030. Marketing miast polski dr hab. Wojciech Pizło, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-67-KF-2020
1031. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-68-KF-2019
1032. Marketing terytorialny polski dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-68-KF-2020
1033. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska (stacj.), dr Ewa Jaska (niestacj.) Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-69-KF-2019
1034. Media relations polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-69-KF-2020
1035. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr Iwona Pomianek Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-70-KF-2019
1036. Menedżer w samorządzie terytorialnym polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-70-KF-2020
1037. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski dr hab. Hanna Górska-Warsewicz Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-72-KF-2019
1038. Nowe trendy w zarządzaniu hotelarstwem i gastronomią polski Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-72-KF-2020
1039. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-73-KF-2019
1040. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw polski dr Magdalena Mądra-Sawicka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-73-KF-2020
1041. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-74-KF-2019
1042. Organizacja i zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczych polski Rutkiewicz Artur, dr Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-74-KF-2020
1043. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-75-KF-2019
1044. Organizowanie wypraw turystycznych polski dr Joanna Adamczyk-Jabłońska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-75-KF-2020
1045. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski Górecka Aleksandra, dr Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-76-KF-2019
1046. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE polski dr Aleksandra Górecka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-76-KF-2020
1047. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. inż. Agata Balińska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-79-KF-2019
1048. Produkt konsumpcyjny polski dr hab. Agata Balińska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-79-KF-2020
1049. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr inż. Marzena Kacprzak Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-80-KF-2019
1050. Profesjonalne doradztwo zawodowe polski dr Marzena Kacprzak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-80-KF-2020
1051. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-81-KF-2019
1052. Prowadzenie wypraw turystycznych (zajęcia modułowe) polski dr Joanna Adamczyk Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-81-KF-2020
1053. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr Iwona Pomianek Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-82-KF-2019
1054. Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej polski dr inż. Iwona Pomianek, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-82-KF-2020
1055. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-84-KF-2019
1056. Rynek usług transportowych polski dr hab. Tomasz Rokicki, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-84-KF-2020
1057. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-85-KF-2019
1058. Socjologia pracy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-85-KF-2020
1059. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-86-KF-2019
1060. Socjologia władzy polski dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-86-KF-2020
1061. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski Klepacki Bogdan, prof. dr hab. Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-87-KF-2019
1062. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa polski prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Profesor Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-87-KF-2020
1063. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-88-KF-2019
1064. Strategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie polski dr inż. Agnieszka Werenowska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-88-KF-2020
1065. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-89-KF-2019
1066. Strategie przedsiębiorstwa polski dr hab. Piotr Sulewski, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-89-KF-2020
1067. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, dr Marcin Ratajczak Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-90-KF-2019
1068. Systemy etyczne w działalności gospodarczej polski dr Ewa Stawicka, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-90-KF-2020
1069. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski dr hab. inż. Magdalena Szymańska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-91-KF-2019
1070. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii polski Dr hab. Magdalena Szymańska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-91-KF-2020
1071. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-92-KF-2019
1072. Techniki i strategie negocjacji polski dr inż. Anna Parzonko, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-92-KF-2020
1073. Teksty prasowe i internetowe polski dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-93-KF-2019
1074. Teksty prasowe i internetowe polski Dr hab. Arkadiusz Artyszak, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-93-KF-2020
1075. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-97-KF-2019
1076. Wybrane problemy zdrowotne w turystyce polski Dr hab. Ewa Skibniewska, Profesor Uczelni Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-97-KF-2020
1077. Zamówienia publiczne polski Dr inż. Agnieszka Parlińska Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-98-KF-2019
1078. Zamówienia publiczne polski dr Agnieszka Parlińska, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-98-KF-2020
1079. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-99-KF-2019
1080. ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI polski dr hab. Michał Roman, Adiunkt Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-99-KF-2020
1081. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-96-KF-2019
1082. Turystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznych polski dr Piotr Gabryjończyk, Asystent Zarządzanie kierunkowy II stopień EKR-Z-2SZ-X-96-KF-2020